Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konflikt Polska-Izrael

Czaputowicz: Antypolonizm powinien być potępiany jak antysemityzm

AFP
- Ujawniło się zjawisko antypolonizmu, które jest zapewne zwišzane z urazem pewnych œrodowisk wobec Polski. Rola Polski w czasie II wojny œwiatowej jest nieznana w Izraelu - powiedział Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, w rozmowie z "Gazetš Polskš".

W wywiadzie szef polskiej dyplomacji skomentował konflikt między Polskš a Izraelem, dotyczšcy nowelizacji ustawy o IPN. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację i skierował jš w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

Czaputowicz powiedział, że choć Izrael postulował, by nowe prawo nie wchodziło w życie przed doprecyzowaniem, to "Polska jest państwem suwerennym i jej organy podejmujš samodzielne decyzje". - Nie wiem, jaka będzie decyzja Trybunału, być może dokona on interpretacji, która wyjdzie naprzeciw obawom Izraela i pozwoli uspokoić nastroje - stwierdził minister w wywiadzie, który ukaże się w œrodę w "Gazecie Polskiej".

- Ujawniło się zjawisko antypolonizmu, które jest zapewne zwišzane z urazem pewnych œrodowisk wobec Polski. Rola Polski w czasie II wojny œwiatowej jest nieznana w Izraelu. Niektóre œrodowiska obarczajš nas winš za Zagładę. A w Polsce spotyka się nierzadko opinie, że nie było żadnych zbrodni na Żydach dokonanych rękami Polaków. Wszyscy musimy rozmawiać w oparciu o prawdę historycznš, uznawać fakty, nawet jeœli sš bolesne - tłumaczył minister.

Jego zdaniem nie można zgodzić się z opiniami, że "na terytorium okupowanej Polski dokonała się Zagłada, ponieważ Polacy sš narodem szczególnie antysemickim i Niemcom było tutaj łatwiej organizować Holokaust". - Minister spraw zagranicznych Niemiec Sigmar Gabriel powiedział wyraŸnie, że Niemcy sš odpowiedzialne za obozy zagłady, w których zamordowano miliony Żydów. Obozy znalazły się na polskiej ziemi, ponieważ "polska kultura miała zostać zniszczona tak samo jak całe żydowskie życie" - powiedział.

- Przypisuje się nam jednoczeœnie chęć zafałszowania historii. Oskarżenia te sš często oparte na osobistych uprzedzeniach wobec Polski i Polaków. Służy temu także okreœlanie w przestrzeni medialnej nowelizacji ustawy o IPN mianem "Holocaust Bill", czyli "projekt ustawy o Holokauœcie", co sugeruje, że Polska chce tš ustawš zmieniać historię zagłady Żydów. Moim zdaniem opinie te sš nieuzasadnione - dodał minister Czaputowicz. - Intencjš Polski nie jest cenzurowanie czy zmienianie historii - zaznaczył.

- Powinniœmy dšżyć do tego, by antypolonizm był potępiany tak samo, jak jest potępiany antysemityzm - powiedział.

Cały wywiad z ministrem spraw zagranicznych ukaże się w œrodowym wydaniu "Gazety Polskiej".

ródło: rp.pl/ Gazeta Polska

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL