Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komornicy

Egzekucje komornicze - statystyki 2016 roku

Ostatnie dane o wyhamowaniu liczby egzekucji napawajš optymizmem, bo nie lubiš ich ani wierzyciele, ani dłużnicy.
Rzeczpospolita
Liczba wszczętych w 2016 r. postępowań spadła niemal o połowę w stosunku do tego, co było rok wczeœniej.

Mimo że egzekucji jest mniej, ich skutecznoœć wzrosła, choć wcišż jest znacznie niższa niż w niektórych krajach Europy. Dlatego rzšd pracuje nad gruntownš reformš korporacji komorników oraz egzekucji.

Powody spadków

W 2016 r. wniosków o egzekucję było 4,4 mln, co zniżyło jš do poziomu sprzed kilku lat. Skšd ten spadek?

– Było to zwišzane z pracami nad ustawš wprowadzajšcš limit przyjmowania egzekucji z wyboru. Wierzyciele skierowali do komorników znacznie więcej spraw, co w następnym roku przełożyło się na spadek wpływu – wyjaœnia Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Liczba wniosków o wszczęcie egzekucji zależy też od liczby wyroków, a zwłaszcza nakazów zapłaty, a ich główny „producent" od pewnego czasu nie może zasšdzać roszczeń starszych niż trzyletnie. Na dodatek w zeszłym roku na skutek zmian e-sšd nie działał w pełni swych możliwoœci.

Ale to nie koniec hamulców w egzekucji. Rzšd planuje skrócenie okresu przedawnienia roszczeń, co poczštkowo może wygenerować dodatkowš liczbę spraw sšdowych (a więc i egzekucji), ale w przyszłoœci ograniczy „hodowanie długów", jak też tzw. powtórne i kolejne egzekucje tego samego (nieœcišgniętego) długu.

Wpływ na skalę egzekucji ma też koniunktura gospodarcza. Im jest lepsza, tym jest ich mniej.

– Wpływ majš też takie programy, jak 500+. Z jednej strony dłużnikowi łatwiej spłacić dług, z drugiej niektórzy wierzyciele, majšc więcej pieniędzy, dajš sobie spokój z egzekucjš drobniejszych długów – mówi Jarosław Œwięczkowski, komornik z Pomorza.

Skutecznoœć w górę

Systematycznie roœnie też skutecznoœć egzekucji liczona kwotowo, tj. jako stosunek œcišgniętych długów do zgłoszonych komornikowi. Według danych Krajowej Rady Komorniczej skutecznoœć egzekucji sšdowej w 2016 r. wyniosła niemal 16 proc., co oznacza wzrost o 3,6 pkt rok do roku. Jest to najlepszy wynik od 2009 r., od kiedy prowadzone sš pomiary. W efekcie komornicy wyegzekwowali 8,3 mld zł. Nie sš to europejskie rekordy, ale tam dłużnicy zwykle sš bogatsi, więc jest z czego egzekwować.

Egzekucje i komorników czekajš w najbliższym czasie zmiany. Ministerstwo Sprawiedliwoœci zaprezentowało projekty dwóch ustaw: o komornikach i o kosztach komorniczych. Pierwszy wprowadza zasadę, że komornik musi wykonywać czynnoœci egzekucyjne osobiœcie, wyjštkowo angażujšc asesora. Przewiduje też dalsze ograniczenia w przyjmowaniu spraw spoza rewiru do 5 tys. rocznie, co ma uœrednić kancelarie, bo małe i œrednie sš bardziej wydajne.

Co do opłat egzekucyjnych, to zamiast dwóch stawek: 8 albo 15 proc. od œcišgniętego długu, ma być jedna – 10 proc.

Reforma egzekucji

Większe wymagania będš stawiane uczestnikom egzekucji, w tym wierzycielom. W razie np. wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby niebędšcej dłużnikiem mogš być obcišżeni ekstraopłatš w wysokoœci 10 proc. rzekomego długu.

– Należy odróżnić dłużników, którzy nie spłacajš zobowišzań z powodu ubóstwa, od tych, którzy tego œwiadomie unikajš, stosujšc obstrukcję w egzekucji, a wczeœniej w postępowaniu sšdowym –wskazuje prezes Fronczek.

To dlatego w tzw. pakiecie wierzycielskim wicepremiera Mateusza Morawieckiego przewiduje się usprawnienie sšdów, zwłaszcza gospodarczych, ale też usprawnienie egzekucji oraz zabezpieczeń sšdowych, by dłużnik nie „ukrył" majštku.

Zdaniem mec. Lecha Obary, prezesa Stowarzyszenia „Stop Wyzyskowi" tropišcego nieprawidłowoœci w egzekucji, komornicy sš niezbędni, ale nie mogš naruszać prawa, a zwłaszcza zajmować majštku nienależšcego do dłużnika.

Masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: m.domagalski@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL