Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Murapol (na razie) nie przejmie Polnordu

materiały prasowe
Zakup 9,9 proc. akcji to inwestycja pasywna – tłumaczy Murapol. Wzrost zaangażowania nie jest wykluczony w dalszej przyszłoœci.

Murapol stał się właœcicielem blisko 9,9 proc. akcji Polnordu, zwiększajšc zaangażowanie z 4,9 proc. po zakupie papierów od funduszy Trigon. Firma ujawniła, że zainwestowała w giełdowego dewelopera ponad 18 mln zł, co oznaczałoby że zapłaciła œrednio ponad 11 zł za papier. W poœwištecznš œrodę notowania Polnordu rosły o nawet 5,2 proc., do 9,15 zł.

- Obecnš wycenę Polnordu, w kontekœcie posiadanego przez niš banku ziem,i uważamy za wysoce atrakcyjnš. Doceniamy wkład pracy jaki został włożony przez zarzšd i cały zespół spółki w czyszczenie zaszłoœci historycznych i doprowadzenie jej bilansu do stanu większej przejrzystoœci. Nadal widzimy wiele obszarów, w których jest możliwa dalsza optymalizacja modelu biznesowego i projektów inwestycyjnych, a sama spółka w horyzoncie œrednioterminowym, ma potencjał do istotnego wzrostu skali działalnoœci – mówi Michał Sapota, prezes Murapolu. - Obecnie traktujemy tę inwestycję jako jeden z wielu składników lokat portfelowych o charakterze pasywnym. W przyszłoœci jednak, jeżeli spotka się to z pozytywnym odbiorem pozostałych akcjonariuszy i zarzšdu, nie wykluczamy wzrostu naszego zaangażowania w akcjonariat tej spółki – dodaje.

Po trzech kwartałach 2017 r. Murapol zwiększył sprzedaż o 21 proc., do 2,47 tys. mieszkań, a Polnord o 32 proc., do 1,03 tys. Murapol wczeœniej przejšł giełdowego generalnego wykonawcę – Awbud, a także wprowadził na parkiet - na plecach przejętego Varianta – własne ramię projektowo-wykonawcze: Abadon Real Estate. Sam Murapol ma plany przeprowadzenia IPO.

Konsolidacja wœród deweloperów mieszkaniowych postępuje. W 2017 r. Dom Development mocno zwiększył skalę biznesu przejmujšc niepubliczny Euro Styl, z kolei Archicom kupił mLocum zmieniajšc się z gracza wrocławskiego w ogólnopolskiego. LC Corp przeszedł w ręce funduszy inwestycyjnych po wyjœciu Leszka Czarneckiego, a Goldman Sachs ma chrapkę na przejęcie pełnej kontroli nad Robygiem.

Grupa Murapol zakupiła 1,63 mln akcji Polnord S.A., zwiększajšc do 9,87 proc. swoje zaangażowanie w akcjonariacie jednej z najdłużej działajšcych na polskim rynku mieszkaniowym firm deweloperskich. Inwestycja opiewa na kwotę ponad 18 mln zł.

Polnord S.A. działa na polskim rynku nieruchomoœciowym od 40 lat, poczštkowo jako generalny wykonawca inwestycji budowlanych w kraju i za granicš, a od 1997 r. również jako inwestor w projektach deweloperskich, co od 10 lat jest podstawowym przedmiotem działalnoœci Grupy. Oferta Spółki obejmuje mieszkania, apartamenty oraz lokale usługowo-biurowe i jest dostępna w 8 polskich miastach tj. Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie, Łodzi i Wrocławiu. W cišgu trzech kwartałów br. Polnord sprzedał łšcznie ponad jeden tysišc lokali, czyli o ponad 32 proc. więcej niż w analogicznym okresie minionego roku. Grupa posiada jeden z większych banków ziemi wœród wszystkich deweloperów działajšcych w Polsce, co pozwoli jej realizować projekty na tak atrakcyjnych rynkach jak: Warszawa, Trójmiasto czy ŁódŸ. W cišgu trzech kwartałów br. Polnord wypracował blisko 148 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Od 1999 roku akcje Polnord S.A. sš notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartoœciowych w Warszawie.

Nabycie akcji Polnord S.A. jest trzeciš tego typu transakcjš zrealizowanš przez Grupę Murapol w bieżšcym roku. W pierwszym półroczu 2017 roku Murapol sfinalizował nabycie 55,48 proc. akcji AWBUD S.A., grupy budowlanej specjalizujšcej się w realizacji projektów z obszaru budownictwa przemysłowego, ekologii i energetyki. W wyniku ogłoszonego wezwania, Grupa zwiększyła swoje zaangażowanie w akcjonariat spółki do 66 proc. Efektem operacyjnym powišzania kapitałowego podmiotów jest poszerzenie obszaru działalnoœci holdingu Murapol o kompetencje zapewniajšce kompleksowš obsługę projektów inwestycyjnych we wszystkich segmentach rynku nieruchomoœciowego.

Z kolei w czerwcu br. Murapol nabył 32,99 proc. akcji Skarbiec Holding, właœciciela jednego z wiodšcych na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI. Zaangażowanie kapitałowe Murapolu w Skarbiec Holding S.A. stanowi kontynuację procesu wydzielania i rozwoju trzech podstawowych segmentów działalnoœci holdingu i jest elementem rozbudowywania obszaru inwestycyjnego, w zakresie tworzenia i zarzšdzania funduszami inwestycyjnymi o profilu nieruchomoœciowym, którš to działalnoœć holding Murapol, przy współpracy partnerów zewnętrznych, konsekwentnie rozwija od 2014 roku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL