Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Młode Miasto: gdańska dzielnica przyszłości

Młode Miasto w Gdańsku
materiały
Wielofunkcyjna przestrzeń miejska powstanie na rewitalizowanych terenach poprzemysłowych. Prace ruszš wiosnš 2018 roku.
Właœciciele 50 hektarów ziemi na tym terenie - m. in: firmy Atrium, Cavatina, Echo Investment, Edonia, Shipyard City Gdańsk - mówiš jednym głosem: chcemy tu zbudować dzielnicę przyszłoœci. Obszar Młodego Miasta czekał na rewitalizację od końca lat dziewięćdziesištych XX wieku.- To wtedy prywatni inwestorzy kupili postindustrialne tereny, na których działał niegdyœ przemysł stoczniowy. Opracowano założenia urbanistyczne i uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o który powstała infrastruktura drogowa i techniczna - mówiš przedstawiciele firm z Młodego Miasta. - Jednak to właœnie teraz ogromny, 50-hektarowy obszar położony pomiędzy Martwš Wisłš, placem Solidarnoœci, ulicš Jana z Kolna, Marynarki Polskiej oraz Twardš dostał niepowtarzalnš szansę. Właœciciele terenów zjednoczyli siły, aby teren Młodego Miasta nabrał nowego blasku.Rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych jest planowane na wiosnę 2018 roku. - Próżno szukać w Polsce podobnej inwestycji, zakładajšcej powstanie zupełnie nowej dzielnicy w samym centrum dużej metropolii - mówi Sebastian Drausal, rzecznik prasowy Młodego Miasta. - Dzielnica może stać się nowš gdańskš wizytówkš. Unoszšcy się nad tym terenem duch „Solidarnoœci" został upamiętniony przez działalnoœć Europejskiego Centrum Solidarnoœci, i Pomnik Poległych Stoczniowców. Energia tego miejsca nie została zatracona i dzięki niej znajdujš tu swoje miejsce liczne inicjatywy artystyczno-społeczne skupione wokół ulicy Elektryków, klubu Protokultura czy centrum 100cznia.Sebastian Drausal podkreœla, że właœciciele chcš przywrócić terenowi jego œwietnoœć zarówno poprzez rewitalizację historycznych budynków, jak i wprowadzenie tam współczesnej architektury. - Do prac koncepcyjnych i projektowych nowo powstajšcej dzielnicy zapraszano od poczštku renomowane pracownie, takie jak Sasaki Associates, DunnettCraven, Grupa 5 czy Atelier Loegler - wskazuje Drausal. - Inwestorzy odwołujš się do takich œwiatowych przykładów jak hamburska dzielnica HafenCity powstała na terenach dawnego portu czy Aker Brygge - zrewitalizowane tereny byłej stoczni w samym centrum Oslo. Ważnymi inspiracjami sš przemiany w Londynie na terenie Docklands i Canary Wharf czy w nowojorskim South Street Seaport. Te słynne rewitalizacje na byłych terenach portowych i stoczniowych sš więc kierunkowskazem dla gdańskiego Młodego Miasta.Gdańska dzielnica zyska przestrzeń do życia, wypoczynku, i do pracy. Projekt zakłada budowę tysięcy mieszkań. - Wzdłuż nabrzeża zagoszczš lokale gastronomiczne, galerie sztuki, butiki. Ta nowa przestrzeń z deptakami i œcieżkami rowerowymi ma szansę stać się jednym z ulubionych miejsc spędzania wolnego czasu - podkreœla rzecznik Nowego Miasta. - Podobnš rolę miejsca spotkań i relaksu będzie pełnić„Droga do Wolnoœci", kwitnšcy jabłoniami deptak wiodšcy od placu Solidarnoœci do odrestaurowanego nabrzeża.W dzielnicy wyrosnš także biurowce. Obiekty komercyjne powstanš w pierwszych etapach budowy Młodego Miasta. Inwestorzy zaplanowali także centrum biznesowe.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL