Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Znów rekord w magazynach

materiały prasowe
875 tys. mkw. hal oddano do użytku od lipca do wrzeœnia. Wynajęto zaœ 630 tys. mkw.

Jak podaje firma doradcza JLL, w budowie jest 1,16 mln mkw. magazynów. - Polski rynek magazynowy cieszy się wielkš popularnoœciš wœród najemców. Od poczštku roku do końca trzeciego kwartału wynajęto 2,35 mln mkw. - podaje Tomasz Mika, dyrektor działu powierzchni magazynowo-przemysłowych w JLL. - Pozwala to nam na optymistyczne prognozy.

Tylko w trzecim kwartale wynajęto ok. 630 tys. mkw., z czego nowe umowy wraz z ekspansjami stanowiły 478 tys. mkw. Od lipca do wrzeœnia najwięcej magazynów po raz kolejny wynajęto w Polsce Centralnej, następnie w okolicach Warszawy i Poznaniu. Od poczštku roku pod względem wynajmu dominowała Polska Centralna, Warszawa Okolice i Œlšsk. - Po dwóch kwartałach wyjštkowej aktywnoœci sieci handlowych, napędzanej głównie przez e-commerce, w trzecim kwartale logistycy odzyskali prowadzenie z nowymi umowami i ekspansjami na ponad 222 tys. mkw. Na te branże przypadło łšcznie ponad 60 proc. popytu netto w pierwszych trzech kwartałach roku. Obok nich na podium niezmiennie znajduje się branża lekkiej produkcji - wskazuje Tomasz Mika. - Ciekawym zjawiskiem na polskim rynku sš umowy najmu w mniej typowych dla danej branży lokalizacjach. Dobrym przykładem sš kontrakty zawarte prze firmy motoryzacyjne w Szczecinie i Warszawie, które nie stanowiš typowych klastrów dla tego sektora.

- W trzecim kwartale do użytku oddano aż 875 tys. mkw. powierzchni magazynowo - przemysłowych. To najlepszy kwartał w historii polskiego rynku pod względem nowej podaży. Dla porównania, niewiele więcej powierzchni niż w samym tylko trzecim kwartale, bo 889 tys. mkw., oddano do użytku w latach 2011-2012. W rezultacie zasoby magazynowe Polski sięgnęły 12,8 mln mkw., umacniajšc ósme miejsce naszego kraju wœród europejskich rynków - komentuje Jan Jakub Zombirt, dyrektor działu doradztwa Strategicznego w JLL.

Najwięcej nowej powierzchni dostarczono w Szczecinie, Okolicach Warszawy, na Górnym Œlšsku i w Poznaniu. Na tak wysoki rezultat Szczecina wpływ miało ukończenie dwóch projektów BTS dla sektora e-commerce – Amazon (161 tys. mkw) oraz Zalando (130 tys. mkw). - Iloœć powierzchni w budowie utrzymuje się na znaczšcym poziomie 1,16 miliona mkw., głównie za sprawš rozpoczęcia realizacji nowych obiektów o łšcznej powierzchni 370 tys. mkw. Warto zauważyć, że większoœć budowanej powierzchni jest już wynajęta – tylko 23 proc. powstaje spekulacyjnie - dodaje.

Najwięcej buduje Panattoni, na którego projekty przypada 51 proc. powstajšcej powierzchni. Centralna Polska, Górny Œlšsk i okolice Warszawy to rynki, gdzie aktywnoœć budowlana przekracza 150 tys. mkw. W porównaniu z poprzednim kwartałem wzrósł poziom pustostanów, który osišgnšł 6,1 proc. W przypadku większoœci rynków, różnice nie przekroczyły 1 p.p., jednak wskaŸnik na Górnym Œlšsku i Podkarpaciu wzrósł o 2 p.p. Największy spadek odnotowany został w Szczecinie (z 9,1 do 0,7 proc.), jako rezultat oddania do użytku dwóch magazynów BTS dla gigantów e-commerce - Amazon i Zalando.

- W trzecim kwartale 2017 na rynku magazynowym w Polsce nie odnotowano znaczšcych zmian w poziomach czynszów, jednak warto zwrócić uwagę na rosnšcš presję na ich wzrost. Analogicznie do pierwszej połowy roku, najwyższe stawki obowišzywały w Warszawie (miasto) i Krakowie, gdzie czynsze bazowe wahajš się odpowiednio pomiędzy 4,1-5,1 euro za mkw. miesięcznie i 3,8-4,5 euro za mkw. miesięcznie - podaje JLL. - Najbardziej atrakcyjne stawki za wynajem powierzchni w magazynie typu big box rejestrowane sš w Centralnej Polsce (2,6-3,2 euro za mkw. miesięcznie, w Poznaniu (2,8-3,5 euro za mkw. miesięcznie) i na Górnym Œlšsku (2,8-3,6 euro za mkw. miesięcznie).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL