Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Nadchodzi zmierzch dużych obiektów

Galeria Północna w Warszawie to największy obiekt oddany w III kwartale.
materiały
Tempo wzrostu podaży spada, deweloperzy budujš więcej mniejszych galerii handlowych.

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej na koniec wrzeœnia 2017 r. wyniosły blisko 11,3 mln mkw. W III kwartale deweloperzy oddali obiekty liczšce w sumie 135 tys. mkw. na czele z warszawskš Galeriš Północnš (64 tys. mkw.), sklepem IKEA w Lublinie (33,5 tys. mkw.) i centrum sieci Vivo! w Kroœnie (21,2 tys. mkw.).

Podaż zwiększyła się nie tylko dzięki otwarciu nowych obiektów, ale także rozbudowie już istniejšcych, np. w poznańskiej Ikei Franowo (7,5 tys. mkw.) czy centrum Vivo! w Stalowej Woli (4,2 tys. mkw.).

Jak szacuje Colliers International, na koniec wrzeœnia w budowie było 620 tys. mkw. powierzchni handlowych, z czego prawie jedna trzecia zostanie oddana w IV kwartale br., a ponad połowa w przyszłym roku. Największym powstajšcym obiektem jest warszawska Galeria Młociny (75 tys. mkw.).

Duże nasycenie

– W paŸdzierniku podaż powiększyła się o kolejne prawie 130 tys. mkw. wraz z otwarciem Serenady w Krakowie, Wroclavii we Wrocławiu czy ETC w Swarzędzu pod Poznaniem, który został gruntownie przebudowany w ostatnim czasie – mówi Wioleta Wojtczak, szefowa działu badań i analiz Savills. – Obecnie w trakcie budowy jest około 513 tys. mkw. powierzchni, z czego około 20 proc. stanowiš rozbudowy obiektów już funkcjonujšcych. Aktywnoœć deweloperów jest niższa niż w latach ubiegłych, co wynika m.in. z tego, że rynek handlowy w Polsce staje się coraz bardziej nasycony, ewoluuje również sposób, w jaki Polacy robiš zakupy. Tylko dwa wœród budowanych aktualnie obiektów charakteryzujš się powierzchniš powyżej 50 tys. mkw., to Forum Gdańsk i Galeria Młociny w Warszawie, a aż 16 obiektów ma powierzchnię poniżej 20 tys. mkw.

Jaka przyszłoœć czeka ten segment nieruchomoœci komercyjnych?

– Rynek handlowy w nadchodzšcych latach będzie się rozwijał bardziej w wyniku modernizacji, przebudów i ewentualnych rozbudów, których głównym celem jest utrzymanie atrakcyjnoœci obiektu dla klientów oraz najemców, a nie otwieranie nowych inwestycji, szczególnie tych o dużej powierzchni – z paroma wyjštkami – prognozuje Wojtczak. Zaznacza, że zmieniajšce się zwyczaje zakupowe, w tym rosnšca rola internetu, wpływajš na sposób funkcjonowania obiektów handlowych. – Coraz częœciej większš uwagę przywišzuje się do oferty dodatkowej, skupiajšcej się na gastronomii i rozrywce – podsumowuje ekspertka.

Według szacunków Colliers œredni współczynnik pustostanów w centrach handlowych w 18 największych miastach wzrósł nieznacznie do 4,1 proc. WskaŸnik jest najniższy w Warszawie (2,6 proc.), a najwyższy w Katowicach (5,9 proc.).

Nowe wyzwania

Branża musi się mierzyć nie tylko z rosnšcym nasyceniem i wpływem e-commerce.

– Rynek nieruchomoœci handlowych czekajš w najbliższym czasie wyzwania zwišzane z nowymi propozycjami legislacyjnymi, przewidujšcymi m.in. ograniczenie handlu w niedziele czy wprowadzenie minimalnego podatku CIT od galerii handlowych – wskazuje Kamil Kowa, dyrektor działu wycen i doradztwa w Savills. – Pierwsza z proponowanych ustaw budzi największe emocje, bo ograniczałaby zwyczaje zakupowe polskiego społeczeństwa. Ustawa, w zależnoœci od jej ostatecznego kształtu, może spowodować spadek liczby klientów galerii handlowych i obniżyć obroty najemców.

Ekspert podkreœla, że straciliby nie tylko najemcy i właœciciele centrów handlowych, ale również osoby zatrudnione w galeriach, np. firmy ochroniarskie czy sprzštajšce.

– Projekt ustawy przewidywał jej wejœcie w życie od poczštku 2018 r., jednak w zwišzku z wštpliwoœciami dotyczšcymi zgodnoœci ograniczeń handlu internetowego z przepisami unijnymi pojawiła się koniecznoœć ponownej ingerencji w treœć ustawy. Będzie to stwarzało dodatkowe możliwoœci dla sieci handlowych, bowiem wyłšczenie handlu internetowego spod ograniczeń ustawy pozwoli im na dostarczanie produktów w każdš niedzielę za poœrednictwem, coraz popularniejszego, kanału e-commerce – mówi Kowa.

A jakie konsekwencje będzie mieć zmiana CIT?

– Taki podatek wpłynšłby na efektywnoœć inwestycji w nieruchomoœci komercyjne, co inwestorzy mogš starać się ograniczać, przerzucajšc częœć tego kosztu na najemców. Zaskakuje fakt, że podatek nie jest wprost uzależniony od przychodów faktycznie generowanych z wynajmu nieruchomoœci [tylko wartoœci obiektu – red.], co sprawia, że może on być szczególnie dotkliwy dla właœcicieli nieruchomoœci z dużym odsetkiem pustostanów i oznacza, że mamy do czynienia de facto z podatkiem dochodowym od zysków, które nie zostały wygenerowane. Pytanie, czy nowy podatek nie podzieli losu podatku handlowego, który Komisja Europejska uznała za niezgodny z prawem unijnym – mówi Kowa.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: a.roguski@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL