Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Hotel musi płacić abonament RTV

123RF
Odbiorniki RTV stojšce w pokojach hotelowych trzeba zgłosić na poczcie. Jeœli hotel tego nie zrobi, zapłaci karę.

A ta potrafi być naprawdę dotkliwa. Nie ma też co liczyć na wygranš w sšdzie.

Telewizor w pokoju hotelowym to dziœ standard. Z odbiornikami wišżš się jednak biurokratyczne obowišzki. Jeœli właœciciel albo zarzšdzajšcy hotelem nie wywišże się z nich, może stracić. Nie pomoże tłumaczenie, że nie ma pełnego obłożenia w hotelu, pokoje stojš puste i nikt telewizji nie oglšda. Z abonamentu nie zwalnia też płacenie za telewizję kablowš lub satelitarnš. Obowišzek to obowišzek. Ustawa o opłatach abonamentowych mówi wyraŸnie, że każdy posiadacz sprawnego odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego musi zarejestrować go w cišgu 14 dni od nabycia, a następnie wnosić opłaty abonamentowe. Rejestruje się go na poczcie właœciwej ze względu na miejsce położenia firmy, hotelu albo przez stronę internetowš: www.poczta-polska.pl.

Abonament płaci się z góry do 25. dnia miesišca za okres, za jaki opłata jest należna, lub też z góry za cały rok albo za wybrane kolejne miesišce. Nie jest to duża kwota. Za cały rok wynosi obecnie w wypadku telewizora 245,15 zł, a radia – 75,60 zł.

Ustawa o opłatach abonamentowych przewiduje też karę za używanie niezarejestrowanego odbiornika, jest to 30-krotnoœć miesięcznej opłaty abonamentowej. Jeœli więc telewizorów jest 100, to robi się z tego już niezła sumka.

Skšd poczta dowiaduje się, że w hotelu stoi 100 niezarejestrowanych telewizorów? W prosty sposób: kontroluje. A konkretnie robiš to upoważnieni pracownicy poczty.

W wypadku mieszkań kontrole sš bardzo rzadkie. Właœciciel lokalu, zasłaniajšc się mirem domowym, może nie wpuœcić pracownika poczty do domu. Poza tym nikt nie trzyma w domu 100 telewizorów, a więc i potencjalna kara nie będzie za wysoka. Zdecydowanie więc bardziej opłaca się pracownikom poczty „wizytować" firmy. Przez długi czas hotele cieszyły się największym zainteresowaniem kontrolujšcych.

Patrzšc na wokandy sšdowe, widzimy, że hotele walczš do końca, by kar nie płacić. Niektórym się udaje, ale nielicznym. Wœród walczšcych był m.in. jeden z hoteli wrocławskich. Pracownik Poczty Polskiej przeprowadził kontrolę. Ustalił, że w hotelu znajduje się 108 sprawnych odbiorników telewizyjnych i że sš używane od dwóch lat. Po kontroli dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej wydał decyzję zobowišzujšcš spółkę do zarejestrowania telewizorów. Naliczył także za nie zaległš opłatę w wysokoœci 60 426 zł.

Ta zaœ odwołała się od tej decyzji do ministra administracji i cyfryzacji. Twierdziła, że nie złamała prawa, ponieważ była zwolniona z obowišzku rejestracji odbiorników i wnoszenia opłaty abonamentowej. Obowišzkowi rejestracji nie podlegajš odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłšcznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynnoœci te należš do przedmiotu działalnoœci gospodarczej danego przedsiębiorcy.

W tym konkretnym wypadku – jak uzasadniała spółka – odbiorniki sš przeznaczone wyłšcznie do przekazania goœciom hotelowym do używania w ramach umów hotelowych. Umowami sš objęte telewizory i pozostałe elementy wyposażenia pokoi oraz same pokoje. Minister administracji i cyfryzacji nie podzielił jednak opinii spółki i utrzymał w mocy decyzję. Spółka się nie poddała. Wniosła skargę do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie. WSA też nie miał wštpliwoœci, że spółka naruszyła ustawę o opłacie abonamentowej.

Sprawa miała swój finał w NSA. Ten też orzekł na niekorzyœć spółki. Według niego zwolnienie miałoby w jej wypadku zastosowanie, gdyby np. zakupiła odbiorniki celem ich zainstalowania w pokojach hotelowych i trzymała je w magazynie hotelowym. Z chwilš jednak, gdy w tych pokojach znajdš się gotowe do użycia telewizory, zwolnienie z przytoczonego przepisu przestaje obowišzywać.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL