Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Na najlepszy lokal czeka się nawet kilka lat

Szymon Łukasik, dyrektor działu reprezentacji najemców handlowych w Cresa Polska.
ROL
Jak wynajšć powierzchnię w centrum handlowym - mówi Szymon Łukasik, dyrektor działu reprezentacji najemców handlowych w Cresa Polska.

Rz: Łatwo jest znaleŸć nieduży lokal w najbardziej atrakcyjnych centrach handlowych? Długo się czeka na takie powierzchnie?

Szymon Łukasik: Wynajęcie lokalu o powierzchni 50–150 mkw. w atrakcyjnej galerii handlowej jest sporym wyzwaniem. Dostępnoœć takich lokali jest mocno ograniczona, a wynajmujšcy z reguły prowadzi negocjacje z potencjalnym nowym najemcš nawet na rok przed wygaœnięciem dotychczasowej umowy. Może też negocjować przedłużenie kontraktu z obecnym najemcš, jeżeli jego lokal dobrze się wpisuje w strategię najmu całego obiektu. Trudno jednoznacznie powiedzieć, ile czasu czeka się na taki lokal. Może to trwać kilka miesięcy, może kilka lat.

Czynsze za takie powierzchnie sš wysokie?

Tak. Mogš sięgać nawet 120–140 euro za mkw. miesięcznie.

Czy bardziej dostępne sš tzw. wyspy?

Najem tymczasowy, np. w formie wyspy, jest teoretycznie łatwiej dostępny. Format wyspy nie jest jednak odpowiedni dla wszystkich najemców. Nie zawsze spełnia ich wymogi dotyczšce bezpieczeństwa. Najemcy wysp zmieniajš się częœciej. Czas najmu takiej powierzchni waha się od trzech miesięcy do roku. Stawki najmu za wyspy to kilka – kilkanaœcie tysięcy złotych, w zależnoœci od wielkoœci, lokalizacji i przeznaczenia.

Ile trzeba mieć na urzšdzenie lokalu?

Koszty zależš od przyjętego przez najemcę standardu. Niektórzy sš w stanie urzšdzić lokal za 700 euro za mkw., ale sš firmy, które przeznaczajš na to trzy– cztery razy więcej. Mniej kosztuje wyspa, przede wszystkim dlatego, że jej powierzchnia to z reguły kilka metrów.

Na co zwracać uwagę przy wyborze lokalu w centrum handlowym?

Każda marka i każda forma działalnoœci ma swoje uwarunkowania. Lokal przeznaczony na modę powinien się znajdować w otoczeniu innych najemców z tej branży, w pobliżu silnego operatora odzieżowego, który da gwarancję większego ruchu klientów. Nie bez znaczenia jest widocznoœć witryny, jej doœwietlenie, odległoœć od ruchomych schodów i wind. Usługi lubiš z kolei towarzystwo innych firm o podobnym profilu oraz najemcy spożywczego. Osoby przyjeżdżajšce na zakupy spożywcze chętnie widzš obok marketu punkt dorabiania kluczy, operatora sieci komórkowej, aptekę, cukiernię.

Co zapisać w umowie? Na jakie zapisy się nie godzić?

Wzór umowy narzuca wynajmujšcy. To normalna praktyka. Jako autor dokumentu zabezpiecza się przed wieloma zdarzeniami i ewentualnoœciami. Najemca powinien umowę uważnie przeczytać, a najlepiej oddać prawnikowi. Należy również uważnie zapoznać się z załšcznikami do umowy, szczególnie technicznym, który definiuje, jak i co należy wykonać w lokalu i w jakim czasie. Trzeba też znać regulamin centrum. Sš to integralne częœci umowy. Umowa musi przede wszystkim definiować przedmiot najmu i przedmiot działalnoœci, obowišzki stron (szczególnie dotyczšce płatnoœci) oraz powody, dla których może być rozwišzana. Należy uważnie przyjrzeć się wysokoœci kar za potencjalne przewinienia, terminom reakcji na wezwania wynajmujšcego, żeby w razie problemów nie dziwić się, że właœciciel lokalu korzysta z wszelkich możliwoœci egzekwowania zapisów umowy. Umowa to czarny scenariusz. Jeżeli współpraca się nie układa, to grozi poważnymi konsekwencjami, jeżeli wszystko działa sprawnie, to w zasadzie rzadko się do umowy zaglšda.

Wynajmujšc wyspę, ma się inne prawa i obowišzki?

Umowy najmu wysp sš z reguły krótsze i prostsze. Ale załšczniki – regulamin czy zalecenia techniczne – sš podobne lub takie same. Takie same sš obowišzki – to m.in. terminowe płatnoœci, nieprzerwana działalnoœć.

Na jaki czas sš zawierane umowy?

Najczęœciej na pięć lat. Wiele umów można przedłużyć na kolejne pięć. Czas najmu można negocjować. Sš umowy i na trzy, i na siedem lat, wszystko zależy od modelu finansowego wynajmujšcego i najemcy. Najczęœciej jednak nie opłaca się wynajmować lokalu na krócej niż dziesięć lat. To czas, w którym inwestycja ma szansę na pełnš amortyzację.

Kiedy właœciciel może zerwać umowę?

Najczęstsze powody to brak płatnoœci lub poważne opóŸnienia w płatnoœciach, prowadzenie działalnoœci niezgodnej z umowš. Każda umowa może być inna. Obowišzujš zasady komercyjne i powodów może być o wiele więcej, bardziej lub mniej poważnych.

Co może zrobić najemca, jeżeli to właœciciel nie wywišzuje się z obowišzków?

To także jest regulowane w umowie, ale trzeba pamiętać, że w większoœci przypadków zapisy proponuje wynajmujšcy. Umowa może być więc nieco jednostronna – nakładać dużo obowišzków na najemcę, a lżej traktować wynajmujšcego. Z jednej strony jest to zrozumiałe: wynajmujšcy, budujšc lub kupujšc centrum handlowe, ponosi gigantyczne koszty. Inwestycja żadnego z najemców nie będzie tak duża. Z drugiej strony skala inwestycji najemcy jest bardzo duża dla niego samego. Strony powinny się traktować fair. Wynajmujšcy ma obowišzek utrzymywać obiekt w dobrym stanie, dbać o jego czystoœć, ogrzewanie, ale też o marketing i dobre zarzšdzanie. Najemca ma niewiele narzędzi, aby kontrolować wynajmujšcego. Obie strony podejmujš działania w dobrej wierze. Wynajmujšcy chce mieć dochody z czynszu, a najemca chce generować jak największe obroty. Jeżeli obiekt jest właœciwie zarzšdzany, to sprawny najemca będzie miał szansę na dobry zarobek.   —rozmawiała Aneta Gawrońska

CV

Szymon Łukasik, ekspert z 16-letnim doœwiadczeniem na rynku nieruchomoœci. Uczestniczył we wprowadzeniu na polski rynek takich marek, jak TK Maxx i Foot Locker. Współpracował z Brice, Costa Coffee i Marionnaud. Doradzał przy komercjalizacji różnego rodzaju obiektów – od typowych centrów handlowych po centra wyprzedażowe i parki handlowe. Absolwent UW.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL