Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Wykonawcy: niezwykłe inwestycje komercyjne

Zielone Arkady w Bydgoszczy
Strabag
Foyer wyłożone tufem wulkanicznym, wejœcie przypominajšce kryształ, 14 żurawi na budowie. Obiekty komercyjne sš coraz trudniejsze.

Jarosław Brzozowski, członek zarzšdu spółki Budner

Powstajšce obiekty komercyjne sš coraz kosztowniejsze i trudniejsze w budowie. Budynki o ciekawej formie architektonicznej, wkomponowane w gęstš zabudowę miejskš, wymagajš skomplikowanych technologii, ogromu pracy inżynierskiej i eksperckiej.

W centrach miast deweloperzy kupujš małe działki, na których powstajš trudne do realizacji plomby. Trzeba m.in. zabezpieczyć sšsiednie nieruchomoœci. Ciekawym projektem jest biurowiec Villa Metro budowany dla Reform Company 3. Powstaje przy stacji metra Wilanowska. Inwestycja wymaga przebudowy wejœcia do stacji, wybudowania wielopoziomowego podziemnego parkingu dla najemców na niedużej działce.

Stale trzeba też monitorować sšsiedni budynek z XIX w. Interesujšcš inwestycjš był też biurowiec Chmielna 25 w Warszawie. Dojazd do budowy odbywał się deptakiem po ulicy Chmielnej. Działka została zabudowana w ponad 95 proc., brakowało miejsca na plac budowy. Przy popełnieniu błędu przez konstruktora budynku lub wykonawcę sšsiedzi mogliby wpaœć do wykopu.

Andrzej Goławski, prezes spółki Mostostal Warszawa

Wœród wielu zrealizowanych przez nas projektów na uwagę zasługuje toruńskie Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki.

Na potrzeby tej budowy postawiliœmy własny zakład produkcji betonu, w którym przygotowywana była specjalna mieszanka. Fasada obiektu została wyłożona z wykorzystaniem innowacyjnej technologii pikado. To konglomerat cegły i kruszywa melafiru.

Na jednej stronie szalunku przyklejana jest połamana i chaotycznie ułożona cegła. Między jego drugš stronš a cegłš wlewany jest beton, który wypełnia szczeliny. Po utwardzeniu materiału betonowa powierzchnia jest skuwana tak, aby jak najmocniej jš odsłonić. Pikado pełni również istotnš rolę w akustyce budynku.

Główny architekt odwiedzał kopalnie melafiru, szukajšc odpowiedniego odcienia betonu. Spoœród próbek zostały wybrane dwie najbardziej zbliżone do barwy cegły. Foyer budynku wyłożone zostało tufem wulkanicznym z Teneryfy. Sala jest częœciowo zanurzona w ziemi. Realizacja takich projektów to prawdziwe wyzwanie dla wykonawcy.

Jacek Kowalski, dyr. zarzšdzajšcy, dyrekcja budownictwa ogólnego Strabag

Największym wyzwaniem ostatnich lat wœród projektów komercyjnych realizowanych przez naszš firmę była budowa Galerii Katowickiej. Spełnieniem jednej z najciekawszych wizji architektonicznych była jednak galeria Zielone Arkady w Bydgoszczy.

Oryginalne, nieregularne kształty bryły głównej dopełniło niecodzienne wejœcie przypominajšce kryształ. W najwyższym punkcie osišgnšł wysokoœć 10-piętrowego wieżowca. Romboidalne szklane elementy, wbudowane w ramiona metalowej konstrukcji, wymagały niezwykłej precyzji wykonania i perfekcyjnej koordynacji pozwalajšcej na stworzenie ażurowego nadwieszonego nad bryłš obiektu elementu o ogromnych rozmiarach, zachowujšcego jednak wrażenie lekkoœci kryształu.

To skomplikowane połšczenie płyt kompozytowych, szkła z żelbetem konstrukcjami stalowš i aluminiowš. Geometria konstrukcji wymagała skomplikowanej metodologii przemieszczania elementów i innej metodologii prac na wysokoœci.

Rafał Glaza, członek zarzšdu spółki Dekpol

Dekpol był generalnym wykonawcš zakładu produkcyjnego Creaton oraz uczestniczył w montażu i budowie technologii. W fabryce produkowana jest dachówka ceramiczna wielkoformatowa Titania. Linia produkcyjna jest w pełni zautomatyzowana, znajduje się tu także najdłuższy piec do wypału dachówki, który zasilany jest gazem ziemnym.

Na powierzchni hali fabryki, która wynosi około 30 tys. mkw. 90 proc. zajmujš urzšdzenia i maszyny. Budowa całej fabryki pochłonęła ponad 40 tysięcy metrów szeœciennych zbrojonego betonu. Sam fundament pod piec pochłonšł ponad 4 tysišce metrów szeœciennych betonu w cišgłym betonowaniu.

Wyzwaniem była instalacja ogromnego pieca, którego długoœć wynosi ponad 220 metrów, a szerokoœć ok. 12 metrów. W efekcie proces produkcji jest w pełni zautomatyzowany, rola pracowników ogranicza się do kontroli robotów i taœmocišgów.

Janusz Buława, członek zarzšdu Eiffage Polska Budownictwo

Eiffage i Eiffel łšczy wspólna historia. Stawiamy na innowacyjne budowle oraz wielkie skale jak Piramida Luwru, Wielki Łuk La Défense, Opera w Sydney, uskrzydlony gmach Fundacji Louis Vuitton wtopiony w postindustrialnš przestrzeń wizjonerski gmach Luma Arles, ale też największa œluza na œwiecie w Antwerpii i najwyższy na œwiecie wiadukt w Millau.

W Polsce zbudowaliœmy OVO Wrocław. To bardzo trudny do wykonania projekt architektoniczny. Futurystyczny charakter obiektu, na bazie bieli i miękkich kształtów, podkreœla corian, materiał hi-tech, po raz pierwszy w Polsce w tej skali – ponad 5 tys. mkw. samej elewacji. Zastosowaliœmy specjalnš frezarkę do trójwymiarowego kształtowania corianu oraz niewidoczny montaż, dla uzyskania efektu idealnej gładzi i miękko płynšcej linii. W Zakopanem na Antałówce powstaje w góralskim stylu 4-gwiazdkowy Radisson Blu, którego sercem jest zabytkowa aleja buków posadzona ponoć przez Helenę Modrzejewskš.

Zespół Eiffage, zajęty takimi wyzwaniami, jak lita skała w podłożu, od miesięcy intensywnie współdziała z ekipš dendrologów, by utrzymać zabytkowe drzewa na kilkunastometrowej skarpie przy odsłoniętych korzeniach. Szczególnie ważne dla tkanki miejskiej sš rewitalizacje zabytków. Angel Wawel, dawnej zespół klasztorny, obecnie prestiżowy apartamentowiec oraz Angel Care, dawniej XIX-wieczny szpital, obecnie Centrum Seniora.

Budujemy również Centrum Posnania, które po otwarciu przewidzianym na jesień tego roku stanie się największš przestrzeniš zakupowo-lifestylowš w Polsce i jednš z największych w Europie. Od poczštku budowy zarzšdzaliœmy tu pracš 14 żurawi równoczeœnie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL