Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Franz Jurkowitsch: Międzynarodowi gracze chcš być w Polsce

Franz Jurkowitsch, prezes spółki Warimpex.
materiały prasowe
- Polska oferuje wiele możliwoœci inwestorom, którzy chcš dokonać alokacji swojego kapitału i zainwestować w rynki wschodzšce - mówi Franz Jurkowitsch, prezes spółki Warimpex.

Rzeczpospolita: Warimpex sprzedał ostatnio osiem hoteli – w Czechach, Polsce i Rumunii – tajskiemu inwestorowi. Jaka jest wartoœć transakcji? Na co zostanš przeznaczone pienišdze ze sprzedaży?

Franz Jurkowitsch, prezes spółki Warimpex: Transakcja objęła pakiet hoteli, których byliœmy większoœciowym właœcicielem.

Wartoœć naszych udziałów w tym pakiecie to ok. 180 mln euro. Sprzedaż znacznie poszerza nasze możliwoœci działania i daje pole do zwiększenia aktywnoœci. Wpływy z transakcji przeznaczymy na poprawę naszej struktury kapitałowej i na nowe projekty deweloperskie.

Jakie? Hotelowe? Biurowe?

Strategia Warimpexu jako dewelopera i inwestora polega na budowaniu hoteli i biurowców, a następnie ich sprzedaży. Dzięki ostatniej transakcji jesteœmy dobrze przygotowani do realizacji kolejnych inwestycji. Nadal chcemy działać w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej, a także w Rosji i we Francji.

Ile obiektów hotelowych ma jeszcze Warimpex?

W naszym portfelu jest szeœć hoteli. Oprócz hotelu InterContinental w Warszawie sš to Crowne Plaza w Petersburgu, Hotel Dvorak w Karlowych Warach, Palais Hansen Kempinski w Wiedniu oraz Vienna House Magic Circus Paris i Vienna House Dream Castle Paris.

W Polsce w najbliższych latach czekajš nas głoœne otwarcia długo oczekiwanych hoteli. Branża ma przed sobš kolejne tłuste lata?

Analizy pokazujš dynamiczny wzrost sektora hotelowego. Na rynek wchodzi wiele nowych międzynarodowych marek. Rok 2016 był jednym z najlepszych dla branży. Sektor hotelowy nieustannie notuje dobre wyniki i pod względem obłożenia, i stawek za wynajem pokoi. Według statystyk przychód za jeden dostępny pokój w Polsce wzrósł w zeszłym roku o 11 proc. Popyt na wysokiej jakoœci trzy- i czterogwiazdkowe hotele będzie systematycznie rósł także na rynkach regionalnych.

Takich właœnie hoteli najbardziej brakuje?

Popyt na usługi hotelowe roœnie w miarę zwiększania się zamożnoœci Polaków, a infrastruktura transportowa sprawia, że poszczególne regiony kraju stajš się coraz lepiej dostępne, również dla odwiedzajšcych z zagranicy. W efekcie coraz więcej goœci korzysta z hoteli zarówno w celach biznesowych, kiedy to wymaga się lepszego standardu, jak i w celach turystycznych.

Które segmenty nieruchomoœci, poza hotelami, sš dla państwa atrakcyjne?

W Polsce, ze względu na duży popyt, szczególnie w miastach regionalnych, koncentrujemy się na inwestycjach w biurowce. W Łodzi, w sšsiedztwie Manufaktury i ul. Piotrkowskiej, budujemy obiekt Ogrodowa Office. Budynek zaoferuje 28 tys. mkw. powierzchni, w tym 3,9 tys. mkw. handlowo-usługowej na parterze. Budowa ma się zakończyć w 2018 r. W Krakowie podpisaliœmy list intencyjny na wynajem ok. 60 proc. z 12 tys. mkw. powierzchni w budynku Mogilska Office. Pracujemy też nad kolejnym projektem w Krakowie – Chopin Office. Biurowiec o powierzchni ok. 21 tys. mkw. planujemy wybudować niedaleko hotelu Chopin. Oba budynki powstanš się w doskonale skomunikowanej okolicy, w pobliżu ronda Mogilskiego w Krakowie.

Wejdš państwo na kolejne rynki?

Naszym celem jest otwarcie kolejnych obiektów hotelowych i biurowych w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej, bo jest popyt na wysokiej jakoœci obiekty w segmencie midscale i upscale. Planujemy inwestycję na naszej działce w Budapeszcie. Wybudujemy tam 170 pokoi hotelowych i 60 apartamentów. Koncentrujemy się na realizowaniu inwestycji w miastach, gdzie już wczeœniej byliœmy obecni.

Za przykłady mogš posłużyć wspomniane już biurowce, które powstanš nieopodal hoteli, które zbudowaliœmy lub odnowiliœmy, czyli niedaleko hotelu andel's by Vienna House w Łodzi i hotelu Chopin w Krakowie.

Tego typu połšczenie położonych w pobliżu hoteli i biurowców pozwala osišgnšć efekt synergii. Oprócz Polski zamierzamy się skupić na projektach w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Rosji, Niemczech i we Francji.

Jak wyglšda polski rynek nieruchomoœci na tle Europy?

Polska oferuje wiele możliwoœci inwestorom, którzy chcš dokonać alokacji swojego kapitału i zainwestować w rynki wschodzšce. Takie inwestycje gwarantujš wyższš stopę zwrotu niż w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej.

W polskich hotelach goœcie krajowi stanowiš ponad 70 proc., co jest ogromnym sukcesem. Bioršc pod uwagę dalszy wzrost liczby turystów z zagranicy, perspektywa na przyszłoœć dla polskiego rynku hotelowego jest bardzo obiecujšca.

Inwestorzy wcišż chcš inwestować w Polsce?

Zagraniczni inwestorzy sš coraz bardziej œwiadomi potencjału polskiego rynku. Sytuacja ekonomiczna kraju jest stabilna, rynek hotelowy w pełni dojrzał, a infrastruktura jest stale rozwijana i usprawniana. Roœnie liczba osób odwiedzajšcych Polskę w celach biznesowych.

Polskie hotele – i w Warszawie, i w miastach regionalnych – każdego roku przyjmujš coraz więcej goœci. Korzystna sytuacja w kraju zachęca inwestorów do dywersyfikowania międzynarodowych portfeli i silniejszej obecnoœci nad Wisłš.

CV

Franz Jurkowitsch w branży nieruchomoœci działa od 1985 roku. Pełni funkcję prezesa firmy Warimpex, jednego z największych inwestorów na rynku hotelarskim w Europie Œrodkowej i Wschodniej. Jest też wiceprezesem Rady Fundacji Zygmunta Freuda w Wiedniu. Absolwent Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Na tej uczelni zdobył tytuł doktora.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL