Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Dziesięć lat wzrostu rynku nieruchomości dla sieci

Bartosz Kazimierczuk, prezes Tower Investments
materiały prasowe
Jesteœmy niestandardowym deweloperem, specjalizujemy się w wyszukiwaniu atrakcyjnych lokalizacji - mówi Bartosz Kazimierczuk, prezes Tower Investments.

Rz: Jakie sš główne założenia przyjętej niedawno strategii rozwoju grupy na lata 2017–2022?

Bartosz Kazimierczuk, prezes Tower Investments: Nowa strategia opiera się na czterech filarach. W pierwszej kolejnoœci chcemy oczywiœcie rozwijać nasz podstawowy biznes, czyli realizować projekty dla klientów sieciowych – sklepów, dyskontów, stacji benzynowych, fast foodów itd. Jesteœmy niestandardowym deweloperem, od 2005 r. specjalizujemy się przede wszystkim w wyszukiwaniu atrakcyjnych lokalizacji. Zajmujemy się zakupem działek, pozyskiwaniem pozwoleń administracyjnych i budowš obiektu, który potem sprzedajemy klientowi.

Znajomoœć rynku jest kluczowa, bo rzadko kiedy kupujemy wolne pod zabudowę działki, które zostały wystawione na sprzedaż na rynku. Często pozyskujemy grunty, w których dostrzegamy potencjał, ale które sš już użytkowane czy wręcz zamieszkane. Pozyskanie takiej parceli oczywiœcie wymaga umiejętnoœci negocjacji z właœcicielami.

Dzięki doœwiadczeniu potrafimy przewidzieć, że dana lokalizacja będzie przycišgać ludzi do zbudowanych tu obiektów naszych klientów. Nasze doœwiadczenie wynika z tego, że znaczna częœć kadry – także ja – pracowała w sieciach handlowych.

Czy rynek nie jest już nasycony? Jak widzi pan perspektywy?

Interesujšcy nas segment rynku roœnie nieprzerwanie od dwóch dekad i ma przed sobš jeszcze przynajmniej dekadę intensywnego rozwoju. Mówimy o kilkuset, do tysišca obiektów rocznie. Sama Biedronka w tym roku planuje otworzyć ponad 100 sklepów, a kolejnych graczy na polskim rynku przybywa.

Jednoczeœnie rynek wykonawców jest mocno rozdrobniony. Oddamy w tym roku w sumie szeœć obiektów, celem do 2022 r. jest realizacja 50 inwestycji.

Poza obiektami dla zewnętrznych klientów rozwijacie także formułę Shopin. Na czym ona polega?

To drugi filar naszej strategii. Budujemy parki handlowe o powierzchni 1–5 tys. mkw., do tej pory oddaliœmy trzy: w Garwolinie, Płocku i Łodzi. Stawiamy także większy park w Jaœle, o powierzchni 9 tys. mkw., pod szyldem Shopin Mall.

Do tego rozwijamy markę CityShopin – to obiekty, które majš funkcjonować na parterach budynków mieszkaniowych. Pierwszš takš inwestycję zrealizowaliœmy w Warszawie. To doœwiadczenie skłoniło nas do opracowania kolejnej formuły – Multitower – która będzie trzecim filarem strategii. Deweloperzy co prawda planujš lokale usługowe w swoich projektach mieszkaniowych, jednak często te rozwišzania nie sš adekwatne do potrzeb rynku.

Dla przykładu, dyskont spożywczy ma swoje wymagania, jeœli chodzi o minimalnš powierzchnię, i rzadko kiedy przygotowywane sš tak duże lokale. Dobór najemców do lokali też nie jest zawsze szczęœliwy. Ponadto konkurencja o grunty się zaostrza i dziœ praktycznie nie ma szans na budowę wolno stojšce obiektów handlowych – zwłaszcza w dużych miastach. Dlatego też w ramach Multitower będziemy realizować dobrze zaprojektowane obiekty mieszkaniowo-usługowe. W tym roku ruszy pierwsza inwestycja na warszawskim Tarchominie, do spółki z fińskim deweloperem YIT. Ponadto samodzielnie szykujemy taki obiekt w Tychach.

Podsumowujšc, do 2022 r. planujemy zrealizować 20 inwestycji w formule Shopin i 10 w formule Multitower.

W ekspansji ma pomóc emisja akcji towarzyszšca przeprowadzce z NewConnect na rynek główny giełdy.

Pozyskanie z emisji około 30 mln zł pozwoliłoby wrzucić kolejny bieg. Emisja jest jednak opcjš i dojdzie do niej, o ile uda się uplasować akcje po satysfakcjonujšcej cenie. W 2016 r. pozyskaliœmy ze sprzedaży akcji i obligacji 30 mln zł, co pozwoliło nam na wzrost portfela zamówień z 80 mln do 260 mln zł (to szacowana wartoœć sprzedaży realizowanych projektów klientom – red.). Bez podwyższenia kapitału też będziemy rosnšć, ale nie skokowo.

Pod koniec czerwca złożyliœmy prospekt w KNF, liczymy na przejœcie na GPW pod koniec tego roku.

Jesteœcie także zainteresowani tworzeniem REIT-ów?

Tak, jednak wszystko zależy od finalnych zapisów ustawy. Obiekty dla sieci idealnie nadajš się do portfela REIT-ów, ponieważ umowy z najemcami sš zawierane na przynajmniej dziesięć lat. Idealna sytuacja dla kogoœ zainteresowanego czerpaniem dochodów z czynszów. Portfel składajšcy się ze znacznej liczby takich obiektów byłby bardzo dobrze zdywersyfikowany. Jednoczeœnie duzi gracze nie sš zainteresowani utrzymywaniem takich portfeli, oni wolš duże biurowce czy centra handlowe. REIT-om powinno się umożliwić także inwestowanie w generujšce dochód grunty. Częœć naszych klientów nie kupuje od nas działki z wybudowanym obiektem, tylko dzierżawi grunt na podstawie długoterminowej umowy.

Jakie zyski zapewnia wasza działalnoœć?

Prognoza na rok obrotowy trwajšcy od 1 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. zakłada osišgnięcie 14 mln zł zysku netto. W 2018 r., kiedy rok obrotowy będzie już równy kalendarzowemu, zysk netto ma wynieœć 19,4 mln zł. Naszym atutem jest szybka rotacja kapitału, nie tworzymy banku ziemi, tylko kupujemy nieruchomoœci, co do których wiemy, kto będzie kupcem, na jakich warunkach odbędzie się transakcja i kiedy.

CV

Bartosz Kazimierczuk jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Berlinie. Z Tower Investments zwišzany jest od 2005 r. Pracował także w zarzšdach Kaufland Polska Markety, deweloperskiej firmy Budner Investment i sieci stacji paliw DEA Mineraloel Polska. Spółka Tower Investments jest wyceniana na NewConnect na 74 mln zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL