Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Legendarny CEDET już otwarty

Zbudowany w latach 50. XX wieku Centralny Dom Towarowy odzyskał swój pierwotny charakter
materiały
Rewitalizację i rozbudowę budynku w samym sercu Warszawy przy ul. Kruczej 50 zakończyła spółka IMMOBEL Poland.

- Zbudowany w latach 50. XX wieku Centralny Dom Towarowy odzyskał swój pierwotny charakter i już niebawem stanie się wizytówkš Warszawy oraz miejscem spotkań jej mieszkańców oraz osób odwiedzajšcych stolicę - mówi Jacek Wachowicz, prezes IMMOBEL Poland. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 400 mln euro.

Prace, które rozpoczęły się na poczštku 2015 r., objęły także remont chodników przylegajšcych do budynku, wymianę oœwietlenia ulic oraz odœwieżenie fasad sšsiednich kamienic. CEDET jest już prawie w całoœci skomercjalizowany – pierwsi najemcy wprowadzš się do budynku jeszcze w tym miesišcu. - Z uwagi na zabytkowe walory CEDET-u i ogromnš wartoœć sentymentalnš, jakš ten budynek ma dla warszawiaków, realizacja projektu była dla nas dużym wyzwaniem - podkreœla Patrycja Van Triet z IMMOBEL Poland.- Zależało nam na tym, aby przywrócić CEDET-owi rozmach, który utracił po pożarze w 1975 r., dlatego też przywišzywaliœmy wagę do każdego, nawet najmniejszego detalu. Przez cały czas trwania prac œciœle współpracowaliœmy z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków i firmš Arcadis, która nadzorowała proces drobiazgowego odtwarzania wszystkich elementów, charakterystycznych dla tego modernistycznego budynku. Na obiekcie został już zainstalowany neon z charakterystycznš strzałkš, będšcy odwzorowaniem pierwowzoru z lat 50.

Na frontowej elewacji CEDET-u zagoœci również neon z literami CeDeT, który będzie nawišzaniem do historycznego neonu CDT oraz obecnej nazwy budynku. Nowš częœć neonu z literami CeDeT, na które będzie wskazywała rozœwietlona już strzałka, będzie można podziwiać na fasadzie budynku już od lipca. - Realizacja tego wyjštkowego projektu wymagała od nas dołożenia wszelkich starań, aby chronić zabytkowš strukturę budynku. W zrewitalizowanym obiekcie zostały zachowane oryginalne fundamenty budynku oraz słupy - opowiada Andżelika Cieœlowska, prezes Korporacji Budowlanej Doraco, generalnego wykonawcy inwestycji. - Natomiast cała zabytkowa bryła budynku została wiernie odtworzona. Szczególnie wiele uwagi poœwięciliœmy odtworzeniu charakterystycznych elementów takich jak m.in. elewacja i jej charakterystyczne podziały, słupy, kominy, daszki oraz tarasy.

Znakomita lokalizacja CEDET-u oraz historyczne dziedzictwo tego miejsca zostały docenione przez najemców. Jeszcze przed oddaniem budynku do użytkowania został on praktycznie w całoœci skomercjalizowany. Wyłšcznym agentem ds. komercjalizacji inwestycji jest firma doradcza JLL. - CEDET jest bez wštpienia jednym z najciekawszych projektów na warszawskim rynku nieruchomoœci komercyjnych, dzięki czemu przed oddaniem do użytku zyskał komplet najemców biurowych.

Kompleks oferuje komfortowe warunki, które w połšczeniu z doskonałš lokalizacjš tworzš przyjazne miejsce pracy - komentuje Marzena Zielonka, dyrektor w dziale wynajmu powierzchni biurowych w JLL. - Inwestycja jest położona w œcisłym centrum stolicy, w sšsiedztwie licznych sklepów, restauracji, kawiarni, hoteli oraz œrodków komunikacji miejskiej. Wraz z otwarciem CEDET-u Warszawa zyskała kolejny prestiżowy adres do prowadzenia biznesu.

W zrewitalizowanym budynku CEDET-u nie zabraknie Smyka, wracajšcego do pierwotnej siedziby ze swoim flagowym salonem, który na dwóch poziomach zajmie ponad 1400 mkw. W budynku swój lokal otworzy także sieć drogerii Rossmann (800 mkw.), Apteka Europejska (140 mkw.) oraz sieć T-Mobile (70 mkw).

- O swojš kondycję mieszkańcy Warszawy będš mogli zadbać w klubie fitness popularnej sieci Zdrofit (850 mkw.), a tuż obok będš się mogli napić kawy w nowej kawiarni Costa Coffee, która zajmie ponad 150 mkw. Do CEDET-u wróci również supermarket z wejœciem od strony skrzyżowania ul. Brackiej z Al. Jerozolimskimi. Zajmie on ponad 1400 mkw. na poziomie -1 i blisko 200 mkw. na parterze - opowiadajš przedstawiciele inwestora. W nowej częœci biurowej CEDET-u, swojš pierwszš w Centralnej Europie kreatywnš przestrzeń do pracy wspólnej otworzy firma WeWork. Małe i duże firmy będš miały tutaj do swojej dyspozycji ponad 4000 mkw. innowacyjnej przestrzeni zlokalizowanej na dwóch poziomach oraz wewnętrze patio zajmujšce ponad 270 mkw.

Do nowej częœci CEDET-u przeniesie swoje biuro również firma IMMOBEL Poland, która zajmie ponad 500 mkw. na czwartym piętrze budynku. - Ogromnie się cieszę mogšc przekazać Warszawie i jej mieszkańcom legendarny budynek CEDET-u, który po odzyskaniu swojego dawnego blasku ozdobi i ożywi centrum Warszawy.

Zakończenie tej inwestycji zbiega się jednoczeœnie z rozpoczęciem kolejnego projektu Immobel Poland - biurowca Central Point, zlokalizowanego w samym sercu miasta, przy skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej i Œwiętokrzyskiej. Mam nadzieję, że również ten budynek, umiejscowiony bezpoœrednio nad jedynym w Warszawie skrzyżowaniem linii metra, stanie się jednym z symboli Warszawy i nieodłšcznym elementem krajobrazu stolicy - mówi Jacek Wachowicz.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL