Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Ślšzacy chcš u siebie marek luksusowych

Wojciech Cieœlak, członek zarzšdu spółki Silesia Outlet
ROL
Rynek outletowy jest odbiciem sytuacji na rynku detalicznym i w regularnych centrach handlowych -mówi Wojciech Cieœlak, członek zarzšdu spółki Silesia Outlet.

Rz: Z badań wynika, że osiem na dziesięć osób odwiedzajšcych polskie outlety robi w nich zakupy, wydajšc jednorazowo – œrednio – ponad 240 zł. To mało w porównaniu z outletami na Zachodzie. Z czego to wynika?

Wojciech Cieœlak, członek zarzšdu spółki Silesia Outlet: To mniej więcej jedna trzecia tego, co wydajš klienci w zachodnich outletach. Z czego to wynika? Oczywiœcie z różnicy w dochodach między nami i naszymi zachodnimi sšsiadami. Natomiast w ostatnich dziesięciu latach zaobserwowałem 50-procentowy wzrost dochodów z mkw. powierzchni handlowej w polskich outletach – a więc tendencja jest dobra. Zwłaszcza na Œlšsku, który po Warszawie jest drugim, co do zamożnoœci, regionem w Polsce. Mieszka tu 2,5 mln ludzi, a Gliwice to drugie po Warszawie miasto w Polsce z najwyższym dochodem na mieszkańca – jak pokazywały dane GUS w 2015 r.

W Polsce w centrach wyprzedaży jest mało marek z najwyższej półki. Czy to się zmieni?

Rynek outletowy jest zawsze odbiciem sytuacji na rynku detalicznym i w regularnych centrach handlowych, a w Polsce salony marek luksusowych sš wcišż raczej wyjštkiem niż normš. Polacy nie majš tak zasobnych portfeli jak nasi zachodni sšsiedzi, dlatego u nas tylko w nielicznych outletach można znaleŸć butiki luksusowych marek, takich jak np. Armani.

Wraz ze wzrostem zamożnoœci Polaków będzie przybywać także salonów marek premium w centrach handlowych. Poza tym rynek dóbr luksusowych w Polsce roœnie z roku na rok. W 2016 roku jego wartoœć wyniosła 16,4 mld zł, a do roku 2020 ma się zwiększyć o 27 proc., osišgajšc poziom bliski 21 mld zł.

W 2015 roku mieszkańcy województwa œlšskiego zajęli drugie miejsce w krajowym rankingu osób zamożnych i bogatych z łšcznym dochodem wynoszšcym blisko 22 mld zł brutto, stšd wielu Œlšzaków oczekuje w obiektach handlowych obecnoœci marek luksusowych. Dlatego w powstajšcym w Gliwicach Outlecie Silesia będzie dział z modš premium, którš stworzš m.in. Guess, Umbro i Pierre Cardin.

Jak przycišgnšć klientów do centrów handlowych? Niskie ceny, usługi towarzyszšce? Ale jakie?

Regularne centra handlowe coraz bardziej zmieniajš się w destynacje rozrywkowo-gastronomiczne. Obrastajš dodatkowymi, coraz bardziej wyrafinowanymi funkcjami, w wyniku czego stajš się głównie miejscami atrakcyjnego spędzania czasu, a nie obiektami czysto handlowymi.

Inaczej jest w przypadku centrów outletowych, których podstawowš atrakcjš sš nieustannie trwajšce wyprzedaże, codzienne obniżki i okazje zakupowe.

Z jednej strony, to podobne obiekty, ale majš jednak trochę inne funkcje, co odzwierciedlajš także badania. Otóż tylko 30 proc. odwiedzajšcych centra handlowe faktycznie wychodzi z nich z zakupami, gdy w outletach to ponad 70 proc. Inna jest też siła oddziaływania centrum wyprzedażowego: do outletu klienci przyjeżdżajš z miejsc oddalonych nawet o 1,5 godziny jazdy samochodem.

Czym różni się outlet od centrum handlowego w polskich warunkach w porównaniu z Zachodem?

Przede wszystkim architekturš i oczywiœcie większš obecnoœciš marek premium. Centra outletowe na Zachodzie realizowane sš w formule village, czyli w postaci ulic handlowych z salonami różnych marek, do których wchodzi się osobnym wejœciem, bezpoœrednio z ulicy. Takie miasteczka to blisko 90 proc. wszystkich centrów wyprzedażowych na zachodzie Europy.

W Polsce natomiast ze względu na pogodę obiekty handlowe to jeden wspólny budynek łšczšcy pod jednym dachem różne salony. W tej formule realizowany będzie także Silesia Outlet, który umożliwi klientom niezależnie od pogody komfortowe zakupy w około 120 sklepach.

Skšd pomysł na centrum wyprzedaży w Gliwicach? Co wyróżni ten obiekt od innych?

Silesia Outlet będzie pierwszym centrum wyprzedażowym na Œlšsku, bo najbliższe centrum tego typu jest w Sosnowcu, czyli Zagłębiu, a nie na Œlšsku.

Obiekt powstanie tuż przy A4 Kraków–Wrocław–węzeł Gliwice-Bojków, którš przemierza 50 tys. samochodów dziennie. Taka lokalizacja znaczšco zwiększa strefę zasięgu i szybkoœć dotarcia do obiektu nawet z miejscowoœci oddalonych o 100 km. W bezpoœredniej strefie zasięgu mieszka około 6,5 mln klientów, a istniejšce już w sšsiedztwie dwa obiekty retail parku, Auchan i Leroy Merlin, odwiedza rocznie około 4,5 mln osób. Œlšsk to aglomeracja z ogromnym potencjałem zakupowym. To region o najwyższym w kraju wskaŸniku gęstoœci zaludnienia: 382 osoby na kilometr kwadratowy. Tak duża koncentracja ludnoœci na stosunkowo niewielkim obszarze to ogromny potencjalny rynek zbytu artykułów konsumpcyjnych.

Kiedy otwarcie?

Prace budowlane rozpocznš się w drugiej połowie 2017 roku, a otwarcie przewidujemy w 2018 roku.

A czym będzie się różnił gliwicki outlet od tego zlokalizowanego niedaleko Wiednia – Fashion Outlet Parndorf, który również należy do firmy?

Architekturš i ofertš marek premium. Poza tym Silesia – położona zaledwie siedem minut jazdy od rynku w Gliwicach – będzie centrum miejskim. Natomiast obiekt w Parndorfie to centrum podmiejskie – do Wiednia jest stšd ponad 30 kilometrów.

Czy zapowiadany zakaz handlu w niedziele nie zniechęca do inwestowania w handel w Polsce?

Oczywiœcie, że zniechęca. Wszelkie tego typu zakazy hamujš rozwój gospodarki. Taki przepis będzie skutkował ograniczeniem rozwoju branży i spadkiem obrotów zarówno w outletach, jak i regularnych centrach handlowych. Stracimy na tym wszyscy: i klienci, i operatorzy obiektów handlowych.  —gb

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL