Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Nowoczesne rozwišzania w biurach. Nawet krzesło jest regulowane smartfonem

Biurowiec Silesia Star w Katowicach jest wyposażony m.in. w systemy zarzšdzajšce komfortem – BMS, kontrolę dostępu zintegrowanš z inteligentnymi systemami monitoringu i wind oraz systemy telewizji dozorowej.
materiał inwestora
Nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie, że w obiekcie, który ma np. 100 tys. mkw., ręcznie włšczamy lub wyłšczamy poszczególne urzšdzenia.

Dzisiejsze biura sš nafaszerowane nowoczesnymi technologiami – podkreœla Bartłomiej Zagrodnik, prezes spółki Walter Herz. – Zawrotnš karierę robi Internet of Things, czyli internet rzeczy. Za pomocš smartfona można sterować krzesłem, które koryguje postawę – podaje przykład.

Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, dodaje, że rozwišzania smart home i smart office majš zapewnić jak największy komfort mieszkania, a w biurach – optymalne warunki pracy.

– Chodzi o zaawansowane systemy elektroniczne, obejmujšce m.in czujniki, wskaŸniki, różnego typu urzšdzenia sterujšce – opowiada. – Zdalnie można zaprogramować i kontrolować np. temperaturę w pomieszczeniach, oœwietlenie, klimatyzację, system alarmowy, sprzęty RTV i AGD.

Œwiatło i temperatura

Jarosław Jędrzyński podkreœla, że w systemy smart office sš wyposażone wszystkie nowo powstajšce biurowce. – Ale i w przypadku mieszkań technologie te znajdujš coraz większš rzeszę amatorów. Dlatego też deweloperzy mieszkaniowi oferujš je coraz częœciej – zauważa analityk.

O nowoczesnych technologiach w budownictwie biurowym mówi Piotr Pirogowicz, dyrektor ds. najmu w firmie deweloperskiej LC Corp.

– Nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie, że w obiekcie, który ma np. 100 tys. mkw., ręcznie włšczamy lub wyłšczamy poszczególne urzšdzenia albo np. œwiatło – opowiada Pirogowicz. – Nasze obiekty majš też systemy, które zarzšdzajš komfortem (BMS), dopasowujšc parametry np. do temperatury zewnętrznej, pory dnia, roku. Działajš w okreœlonym czasie, z pełnym monitoringiem i kontrolš urzšdzeń energetycznych – opisuje. Sš też systemy zapewniajšce bezpieczeństwo. To, jak mówi dyrektor z LC Corp, kontrola dostępu (KD) zintegrowana z inteligentnymi systemami monitoringu i wind. – Systemy telewizji dozorowej majš np. monitoring ruchu w specjalnie chronionych obszarach – wyjaœnia Piotr Pirogowicz. – Na końcu sš systemy integrujšce całoœć w jeden inteligentny system zarzšdzania obiektem. Wszystko działa automatycznie lub według okreœlonego przez ludzi katalogu. Dziœ można zintegrować praktycznie wszystkie urzšdzenia. To kwestia potrzeb klientów, racjonalnego wykorzystania i kosztów inwestycji.

Dodaje, że jego firma stara się spełniać wszystkie wymagania klientów. – Jednemu z nich umożliwiliœmy stały dostęp przez internet do danych dotyczšcych zużycia energii oraz innych mediów – mówi. – Dane te sš przesyłane do systemu najemcy w siedzibie głównej w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie analiz klient przekazuje wytyczne do sterowania np. układem klimatyzacji czy oœwietlenia.

Bezpieczeństwo i komfort

Zbigniew Wojciech Okoński, prezes spółki Robyg, potwierdza, że klienci coraz większš wagę przywišzujš do komfortu. – Kolejne możliwoœci przed deweloperami otworzył internet – mówi. – W budownictwie zaowocowało to urzeczywistnieniem idei inteligentnego domu. Każdy ma dziœ możliwoœć zdalnego sterowania domem z dowolnego miejsca – dzięki smartfonom oraz internetowi mobilnemu.

Podkreœla, że smart house pozwala m.in. zdalnie regulować temperaturę i włšczać urzšdzenia. – System inteligentnego domu zapewnia wymierne korzyœci finansowe. Miesięczne opłaty mogš być niższe nawet o 30 proc. – zwraca uwagę Zbigniew Wojciech Okoński. – Technologia zwiększa również bezpieczeństwo. Czujniki np. drzwi wejœciowych i balkonowych alarmujš mieszkańców o ich otwarciu, wysyłajšc automatyczne powiadomienie na smartfon lub tablet – dodaje.

Zdaniem szefa Robyga smart house za kilka lat będzie rynkowym standardem. – Każde nowo budowane mieszkanie będzie mieć tego typu rozwišzania – przewiduje. Robyg już dziœ instaluje smart house we wszystkich mieszkaniach. Nie pobiera za to dodatkowych opłat. Ceny inteligentnych lokali budowanych przez Robyga zaczynajš się od 5,9 tys. zł za mkw.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Wawel Service, komentuje, że nowoczesne technologie już na dobre wkroczyły do budownictwa. – Najbardziej powszechne sš systemy z czujnikami dymu, czadu, zalania, pilotami wi-fi oraz alarmami osobistymi – wskazuje dyrektor Potoczek. – Coraz więcej deweloperów, także nasza firma, skupia się na nowoczesnych rozwišzaniach ekologicznych. Mieszkania i domy majš doskonały mikroklimat, dzięki rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem energii, sš wolne od alergenów i przyjazne œrodowisku, ponieważ emitujš mniej CO2 do atmosfery – tłumaczy.

Dodaje, że nieruchomoœci mogš być wyposażone w kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, gruntowe wymienniki ciepła.

– Mieszkania z nowoczesnymi rozwišzaniami typu smart home sš minimalnie droższe w budowie. Ceny takich mieszkań także sš niewiele wyższe – mówi Adrian Potoczek. – Jeżeli decydujemy się na dwupokojowe lokum z pełnym pakietem smart home, do ceny mieszkania należy dodać ok. 3–4 tys. Stawki najmu takich mieszkań sš wyższe o 5–10 proc.

Dyrektor z Wawel Service podziela opinię, że budownictwo smart home będzie coraz bardziej popularne. – Nowoczesne technologie poprawiajš bezpieczeństwo i komfort mieszkania przez możliwoœć całodobowej kontroli oraz zdalnego sterowania. Redukujš także koszty i oszczędzajš czas zwišzany np. z montażem dodatkowych czujników czy alarmów – podkreœla.

Wawel Service oferuje inteligentne domy w małopolskich Michałowicach i Czorsztynie. 100-metrowš nieruchomoœć w Michałowicach można kupić już za 360 tys. zł. – Technologie smart na życzenie klienta możemy zainstalować w każdym mieszkaniu – mówi Adrian Potoczek.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL