Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Rynek BPO/SSC: Rośnie królestwo usług dla biznesu

Lufthansa Systems Poland przeniesie swoje biuro do budynku Argon, powstajšcego w ramach III etapu kompleksu Alchemia.
Materiały Inwestora
Jakie znaczenie ma dla deweloperów biurowych rynek BPO/SSC.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych (BPO, SSC, IT, R&D) jest jednym z najszybciej rozwijajšcych się w Polsce pod względem wzrostu zatrudnienia oraz oferowanego zakresu usług. Dziœ w branży pracuje ok. 210 tysięcy osób. Co roku przybywa 18–20 proc. Jak podaje firma Nuvalu Polska, nowoczesne usługi biznesowe zajmujš w Polsce ok. 1,8 mln mkw. biur. W 2020 r. liczba zatrudnionych w tym segmencie wzroœnie do ponad 300 tys. osób. Jak ważna jest ta branża dla inwestorów? Gdzie powstajš i jakie warunki muszš spełniać biura dla pracowników BPO/SSC?

MATEUSZ POLKOWSKI, dyrektor działu badań rynku i doradztwa, JLL:

– Jeœli chodzi o skalę wynajmowanej przez firmy sektora usług dla biznesu powierzchni, to liderem pozostaje Kraków. W 2016 r. w stolicy Małopolski firmy z tego sektora podpisały umowy najmu na 130 tys. mkw., co stanowiło aż 69 proc. ogólnego popytu w mieœcie. Drugi w kolejce był Wrocław, w którym umowy sektorowe sięgnęły 71,5 tys. mkw. (57-proc. udział w popycie), następnie Trójmiasto (61 tys. mkw., 65-proc. udział). Największe umowy zawarte przez sektor w ubiegłym roku podpisały: Credit Suisse (10,8 tys. mkw.) we Wrocławiu, Intel (10,8 tys. mkw.) w Gdańsku czy Aon (10,7 tys. mkw.) w Krakowie.

Ogólnie, poza Warszawš, firmy z sektora usług dla biznesu podpisały umowy najmu na 337,5 tys. mkw. To 59 proc. umów zawartych w 2016 r. Widać dominację firm z tej branży w miastach poza stolicš.

Umowy podpisywane przez BPO/SSC cechuje zwykle bardzo duża powierzchnia, porównywalna z metrażem, na jaki decydujš się największe firmy finansowe czy telekomunikacyjne. Zaczęło się od przełomowych transakcji – umów najmu podpisanych przez m.in. HP i Credit Suisse we Wrocławiu, Shell, State Street w Krakowie czy Infosys w Łodzi. To one właœnie sprawiły, że sektor nowoczesnych usług dla biznesu zaczšł być postrzegany jako strategiczny najemca biur poza stolicš.

MARCIN PIĽTKOWSKI, dyrektor ds. komercjalizacji, firma deweloperska Torus:

– Firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych to główni najemcy powierzchni biurowych w Polsce. W Trójmieœcie sektor ten odpowiada za ponad połowę całej wynajętej powierzchni. Nie inaczej jest w przypadku naszej firmy. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na dwa główne typy najemców. Pierwszy to nowi inwestorzy, wchodzšcy dopiero na polski rynek lub obecni już w kraju, ale otwierajšcy kolejny oddział w innym mieœcie. Takim przykładem jest State Street Bank, który w 2007 r. rozpoczšł działalnoœć w Polsce, otwierajšc biuro w Krakowie, a rok temu oficjalnie otworzył biuro w Gdańsku, w kompleksie Alchemia. Innym przykładem jest firma Swarovski, która kilka tygodni temu ogłosiła wybór Gdańska na lokalizację Globalnego Centrum Usług.

Druga, także znaczšca grupa najemców, to firmy obecne już od dłuższego czasu na lokalnym rynku, ale wskutek rozwoju, chęci podniesienia standardu czy konsolidacji biznesu relokujšce swoje biuro. Takim przykładem jest Lufthansa Systems Poland, która przeniesie swoje dotychczasowe biuro w Gdańsku do budynku Argon, powstajšcego w ramach III etapu kompleksu Alchemia.

Przy projektowaniu budynków dla BPO/SSC uwzględnia się przede wszystkim potrzeby sektora, ale także ogólnie panujšce trendy i zmiany społeczno-kulturowe. Dziœ jest to silny nacisk na wygodę pracownika i komfort pracy. Warto podkreœlić, że bezpoœrednimi użytkownikami nowoczesnych powierzchni biurowych sš głównie młodzi ludzie, majšcy okreœlone potrzeby i styl życia. Jakoœć budynku, jego lokalizacja, dostępne usługi często stanowiš w ich oczach dodatkowy atut konkretnego pracodawcy. Można więc powiedzieć, że deweloperzy wspierajš procesy rekrutacyjne najemców.

ALEXANDER HODAC, prezes Immobel NV:

– Obserwujšc rosnšcš rolę sektora SSC/BPO na polskim rynku nieruchomoœci komercyjnych, możemy œmiało powiedzieć, że jest on motorem napędowym popytu na budynki biurowe w miastach regionalnych. Dlatego przygotowujemy budynki specjalnie na potrzeby tej branży, m.in. projektujšc duże, otwarte piętra i wprowadzajšc wiele udogodnień w biurowcach.

Rola sektora SSC/BPO jest widoczna również w Warszawie, dlatego pilnujemy, by nasze budynki zapewniały niezbędnš elastycznoœć, mimo że nie zawsze sš przez nas budowane celowo dla tej branży. Np. architektura naszego projektu CEDET zapewnia elastyczny układ biur, które można dostosować do indywidualnych wymogów najemców.

MACIEJ OZDOBA, Associate Director, Nuvalu Polska:

– Sš firmy, które specjalnie projektujš budynki na potrzeby branży usług dla biznesu. Najważniejszymi wymaganiami najemców były dotychczas: efektywnoœć powierzchni, ustawnoœć biura, wydajnoœć systemów takich jak klimatyzacja i wentylacja, standard budynku oraz dogodny dostęp do œrodków komunikacji miejskiej. Teraz najemcy coraz częœciej zwracajš uwagę na dodatkowe udogodnienia dla pracowników – jak na przykład infrastruktura dla rowerzystów. Najważniejszym kryterium wyboru miasta na centrum nowoczesnych usług biznesowych jest dostęp do wykwalifikowanej kadry, dzięki uniwersytetom oraz szkołom wyższym. Liczy się również rozbudowana infrastruktura komunikacyjna.

Wcišż trwajšcy dynamiczny rozwój sektora BPO/SSC powoduje, że popyt na nowoczesnš powierzchnię biurowš zwiększa się w kolejnych miastach takich jak Lublin, Bydgoszcz, Toruń, Rzeszów czy Opole.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL