Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Deweloperzy napompujš rynek najmu

Częœć firm planuje budowę mieszkań adresowanych do inwestorów.
Rzeczpospolita, Piotr Guzik
Analitycy coraz częœciej mówiš o zbliżajšcym się końcu hossy na rynku mieszkaniowym. Wygasa program „MdM", zwykłe kredyty sš mniej dostępne, a rzšd obiecuje budowę tanich lokali na wynajem. Czy deweloperzy przedstawiš się na czynszówki?

Poczštek drogi

Tomasz Konarski, prezes YIT w Polsce, podkreœla, że rynek deweloperski jest podatny na cykle i wahania. – Po rekordowych latach 2015–2017 może nastšpić korekta – ocenia. – Ostrożne analizy wskazujš, że koniec „MdM" przy jednoczesnym wzroœcie stóp procentowych może doprowadzić do spadku liczby sprzedawanych mieszkań. Sposobem na zrównoważenie sytuacji może być oferta lokali na wynajem – przyznaje.

Czy YIT zacznie budować czynszówki? – W 2016 roku sprzedaliœmy 7450 mieszkań. W samej Finlandii – 2730, z czego 1134, a więc ponad 40 proc., trafiło do inwestorów, na wynajem – podaje prezes Konarski. – To pokazuje, jak rynek w Polsce różni się od krajów nordyckich i zachodnich, gdzie rynek najmu oraz zakupy nowo budowanych mieszkań z przeznaczeniem na ten cel stanowiš dużš częœć biznesu deweloperskiego. W Polsce jesteœmy dopiero na poczštku tego procesu – podkreœla.

YIT w Polsce, jak mówi Tomasz Konarski, nie wyklucza budowy mieszkań na wynajem. – Pierwszym miastem byłaby prawdopodobnie Warszawa – podaje. – Rynek mieszkań na wynajem będzie uzupełnieniem oferty deweloperów.

Michał Œwiderski, dyrektor sprzedaży w Marvipolu, zwraca uwagę, że już dziœ spora częœć budowanych mieszkań jest kupowana w celach inwestycyjnych. – Jednak dopiero pojawienie się funduszy inwestujšcych w mieszkania w dużej skali, chcšcych kupować całe budynki lub np. wszystkie lokale w pionie bloku, może doprowadzić do przeobrażeń na rynku deweloperskim – twierdzi. – Częœć firm będzie zainteresowana realizacjš projektów szytych na miarę, dostosowanych do specyficznych potrzeb konkretnych inwestorów oraz prefinansowanymi przez fundusze inwestycjami – kosztem niższej marży. Impulsem do ewolucji rynku może być wprowadzenie do polskiego obiegu prawnego REIT-ów, mogšcych inwestować w mieszkania.

Marvipol na razie nie rozważa zmiany profilu działalnoœci w segmencie mieszkaniowym. – Mamy ofertę dostosowanš do potrzeb inwestorów indywidualnych – mówi Michał Œwiderski. Przyznaje, że rynek wynajmu dynamicznie się rozwija, czemu sprzyja m.in. zjawisko migracji do dużych miast, zmiany na rynku pracy – premiowanie mobilnoœci. – Polacy wolš jednak kupno zamiast długoterminowego wynajmu – podkreœla.

Stan przejœciowy

O tym, że wynajem mieszkania jest dla Polaków stanem przejœciowym, mówi Marcin Antczak, wiceprezes FB Antczak. – Lokale wynajmuje niewiele ponad 5 proc. społeczeństwa. Chcemy mieć dom lub mieszkanie na własnoœć, bo to daje nam poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Tymczasem można mnożyć przykłady zamożnych społeczeństw, gdzie ta proporcja jest odwrotna – zauważa.

Według Antczaka rynek najmu bardzo się jednak zmienia. – Na razie nie podjęliœmy jednak decyzji, by na nim inwestować – mówi. – Rynek mieszkań na sprzedaż jest nadal stabilny. Na pewno jednak segment najmu będzie się nadal rozwijał, zbliżajšc się do zachodnich modeli. Niskie stopy procentowe skłaniajš inwestorów do poszukiwania alternatywnych do obligacji skarbowych, lokat bankowych czy funduszy inwestycyjnych sposobów bezpiecznego lokowania pieniędzy – wyjaœnia.

I dodaje, że zakup nieruchomoœci na wynajem wydaje się pewnš inwestycjš, gwarantujšcš stały zysk. – Takie podejœcie biznesowe zapewne napompuje rynek wysokiej jakoœci lokalami, co może skłonić częœć najemców do podjęcia decyzji o długotrwałym wynajmie – przypuszcza Marcin Antczak.

Dodaje, że większa liczba lokali o podwyższonym standardzie na wynajem może spowodować spadek stawek. – Jeœli tak się stanie, wynajem mogš rozważać osoby o dużych wymaganiach, które nie chcš zacišgać kredytu – prognozuje.

Częœć oferty do potrzeb inwestorów instytucjonalnych dostosowuje Matexi Polska. – Przewidzieliœmy rozwój tego segmentu rynku i w konsekwencji dokonaliœmy pierwszej w Polsce transakcji sprzedaży całego budynku na rzecz zagranicznego funduszu – przypomina Mirosław Bednarek, prezes Matexi Polska. – Budynek przy ul. Pereca w Warszawie od poczštku był przygotowywany z myœlš o takiej transakcji. Decyzja o dalszym rozwoju tej częœci działalnoœci jest dla nas naturalnš konsekwencjš. Nie jest to jednak alternatywa dla klasycznej działalnoœci deweloperskiej, ale raczej możliwoœć rozwoju.

Wojciech Okoński, prezes spółki Robyg, liczy, że jego firma w Gdańsku i Warszawie sprzeda w tym roku ponad 3 tys. mieszkań. – Rynek mieszkaniowy w 2017 r. powinien pozostać na stabilnym, podobnym do 2016 roku poziomie – ocenia Okoński. – Impulsem dla sektora deweloperskiego nadal jest „MdM" – można się ubiegać o dopłaty na 2018 rok. Na pewno będzie też popyt na mieszkania na wynajem – mówi Wojciech Okoński. – Nie wykluczamy uczestnictwa w rozwoju tego rynku.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL