Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Mocna polska oferta na prestiżowych targach

W zeszłym roku stoisko Warszawy przycišgnęło dużych inwestorów. W Cannes swoje studio telewizyjne miała też „Rz”.
materiały prasowe
Rusza największa impreza nieruchomoœciowa na œwiecie.

Największe miasta oraz inwestorzy od 13 do 16 marca będš prezentować się na międzynarodowych targach nieruchomoœci MIPIM w Cannes. Organizatorzy szacujš, że impreza zgromadzi ponad 24 tys. uczestników z ponad stu krajów. Jak co roku na targi wybiera się silna reprezentacja z Polski.

Poza ofertš handlowš MIPIM to także setka konferencji i paneli dyskusyjnych. Tematem wiodšcym tegorocznej edycji jest zrównoważony rozwój. Zgodnie z zapowiedziami „Rzeczpospolita" podczas imprezy zaprezentuje projekty nominowane w ramach konkursu „Twórcy przestrzeni".

Siła miast...

Warszawa będzie uczestniczyć w targach już po raz 20. Miasto chce zaprezentować się jako najlepsze miejsce do inwestowania w Europie. Ma w tym pomóc najœwieższy ranking: „Europejskie miasta i regiony przyszłoœci 2018/2019", opracowany przez ekspertów „Financial Timesa". W tym zestawieniu Warszawa została sklasyfikowana na trzecim miejscu wœród miast najbardziej przyjaznych biznesowi, przeœcigajšc Berlin i Paryż, konkurujšc ze zwycięskim Londynem i Dublinem.

– Ranking odzwierciedla dynamiczny rozwój Warszawy. Zagraniczni inwestorzy, wybierajšc nasze miasto, liczš na wykształcone kadry pracowników – mówi „Rzeczpospolitej" Katarzyna Włodek-Makos, dyrektor stołecznego Biura Rozwoju Gospodarczego. – Na targach w Cannes będziemy chwalić się naszym potencjałem. Warszawa ma ćwierć miliona studentów, ponad 60 tys. absolwentów i 10 tysięcy doktorantów. Dodatkowo miasto przycišga talenty z całej Polski. Obserwujemy również napływ profesjonalistów z Zachodu, w tym szczególnie z Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Grecji.

Warszawa w swojej ofercie będzie miała siedem atrakcyjnych działek inwestycyjnych po obu stronach Wisły.

Ważnym czynnikiem wpływajšcym korzystnie na konkurencyjnoœć stolicy na rynku inwestycyjnym jest szeroka oferta nieruchomoœci biurowych. Obecnie warszawskie zasoby przekraczajš 5 mln mkw., a do końca 2019 r. ma przybyć 382 tys. mkw. Jak podkreœlano na konferencji prasowej Urzędu Miasta, nowa architektura biurowa spełnia wysokie standardy ekologiczne oraz charakteryzuje się wielofunkcyjnoœciš. Nowe biurowce sš użyteczne nie tylko dla pracowników, ale też służš mieszkańcom miasta.

Wraz ze wzrostem inwestycji komercyjnych poprawia się estetyka przestrzeni oraz poziom jakoœci życia w metropolii. Obok budynków biurowych wyrastajš zielone skwery, przyjazne place, wygodne pasaże i œcieżki rowerowe. Miasto dysponuje obecnie pištym co do wielkoœci na œwiecie systemem rowerów miejskich Veturillo. Aż 28 proc. powierzchni Warszawy pokrywajš tereny zielone.

Po raz pierwszy Warszawa na targach MIPIM organizuje autorskš sesję panelowš, we współpracy z magazynem „Poland Today" – goœciom przekazane będš kluczowe z punktu widzenia inwestorów fakty i dane na temat miasta i regionu. Paneliœci z Polski opowiedzš o kierunkach rozwoju Warszawy.

– Stolica rozwija się w kierunku smart city. Chcemy budować inteligentne miasto przyjazne mieszkańcom. Pod względem rozwišzań smart jesteœmy liderem w skali Polski. Wprowadzamy wiele pomysłowych rozwišzań – podkreœla Włodek-Makos. Wkrótce zaprezentowana będzie oficjalna publikacja Urzędu Miasta na temat Warszawy – miasta smart.

Mocnš ofertę na MIPIM przygotowała również Gdynia.

– W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, organizatorem stoiska jest Invest In Pomerania, a Gdynia będzie dzieliła stoisko m.in. z Gdańskiem, Sopotem, Rumiš i Pruszczem Gdańskim – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni. – To bardzo dobre rozwišzanie, dzięki któremu mamy okazję zaprezentować naszš ofertę w szerszym kontekœcie. Chcemy pokazać, że Gdynia nie jest samotnš wyspš, a elementem dużej aglomeracji, której każda częœć ma swojš specyfikę i charakter – dodaje.

Zaznacza, że Gdynia jedzie do Cannes ze swoim najcenniejszym aktywem – waterfrontem (w urbanistyce okreœlajšcy obszary nad naturalnym zbiornikiem wodnym).

– Będziemy szukać kolejnych inwestorów dla tego unikalnego terenu na styku lšdu i morza, który ma się stać nowš dzielnicš i nowš wizytówkš miasta. To ponad 30 ha gruntów w œrodku żyjšcego miasta, z miejscem na budownictwo mieszkaniowe, hotele, biznes – także ten zwišzany z morzem. Będziemy promować tereny pod inwestycje biurowe i hotele w całej Gdyni, bo atrakcyjne nieruchomoœci mamy nie tylko na waterfroncie – mówi Gruszecka-Spychała.

Jej zdaniem polska oferta cieszy się każdego roku dużym zainteresowaniem uczestników MIPIM.

– Polska ma centralne miejsce w Europie i dla wielu jest łšcznikiem między Wschodem a Zachodem, a sama Gdynia – z racji położenia i skomunikowania oraz istniejšcej infrastruktury i działajšcych tu firm – jest idealnym miejscem dla rozwoju praktycznie każdego rodzaju biznesu – mówi Gruszecka-Spychała. – Najczęstszym tematem pytań jest oczywiœcie nasz waterfront. Pokłosiem rozmów odbywajšcych się m.in. w Cannes było tegoroczne seminarium i warsztaty Urban Land Institiute, które zorganizowano właœnie w Gdyni. Niewštpliwym magnesem było także najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez „Financial Times" – podczas targów odbieraliœmy tytuł „Miasta przyszłoœci" od FDi. Braliœmy też udział w debacie „Poland and CEE Today". Targi MIPIM sš nie tylko okazja do pozyskania inwestorów, ale też do wymiany doœwiadczeń – mówi wiceprezydent Gdyni.

...regionów...

Wspomniana Invest in Pomerania to regionalna inicjatywa non profit, która pomaga zagranicznym inwestorom realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu.

– W tym roku do Cannes jedziemy z pięcioma partnerami – Gdańskiem, Gdyniš, Sopotem, Pruszczem Gdańskim i debiutantem – Rumiš. Na naszym stoisku będzie można również spotkać deweloperów i fundusze inwestycyjne realizujšce swoje projekty w regionie – mówi Mikołaj Trunin, wicedyrektor Invest in Pomerania. – Oferta jest bardzo zróżnicowana – w naszym portfolio sš zarówno tereny przemysłowe i logistyczne, jak i cały wachlarz ofert o charakterze usługowym, by wymienić Airport City w Gdańsku, projekty waterfrontowe w Gdyni, kompleksy biurowe. Szukamy przede wszystkim dużych międzynarodowych funduszy inwestycyjnych o szerokim kręgu zainteresowań pod kštem inwestycji w nieruchomoœci – dodaje.

Menedżer podkreœla, że oferta Invest in Pomerania zawsze spotyka się na targach z bardzo pozytywnym odbiorem. – Aglomeracja trójmiejska to jeden z najciekawszych rynków w Polsce, bardzo zróżnicowany, o wcišż rosnšcym potencjale. To infrastruktura portowa, biura (wielkie kompleksy, jak i projekty butikowe), młody rynek magazynowy, rozgrzana mieszkaniówka, waterfronty – a wszystko to w dynamicznie rozwijajšcym się gospodarczo regionie, który uznawany jest jednoczeœnie za najlepsze miejsce do życia w Polsce. Zawsze robi to pozytywne wrażenie na nowych inwestorach – przekonuje Trunin.

Jedno stoisko z silnš obsadš pomorskich miast i organizacji to nie przypadek.

– Pomysł na wspólnš promocję regionu sprawdza się w rozmowach biznesowych. To także najprostsze rozwišzanie: proszę sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji jeszcze dziesięć lat temu byli zagraniczni inwestorzy zainteresowani aglomeracjš trójmiejskš. Czy kierować się do Urzędu Marszałkowskiego, czy do urzędów poszczególnych miast, czy może do specjalnej strefy ekonomicznej? Od 2011 r. działa Invest in Pomerania, czyli to „jedno okienko". Razem ze wszystkimi partnerami koordynujemy działania, składamy w jedno naszš ofertę wsparcia, ujednolicamy język komunikacji na zewnštrz. Korzystamy na tym zarówno my, jako region, jak i inwestorzy zewnętrzni – tłumaczy Trunin.

...i biur

Grupa Skanska na MIPIM zaprezentuje projekty z kluczowych rynków, na których działa: USA, Skandynawii i Europy Œrodkowo-Wschodniej. Polskę będš reprezentować kompleksy biurowe Spark na warszawskiej Woli (pierwszy w kraju z certyfikatem systemu WELL) oraz Silesia Business Park w Katowicach.

– Szukamy dla tych biurowców inwestorów instytucjonalnych, przekonanych do Warszawy i Katowic jako stabilnych rynków biurowych, zapewniajšcych odpowiednie zwroty. A zwroty na tle stolic Europy Zachodniej sš atrakcyjne – tam inwestorzy uzyskujš 2–3 proc. w skali roku, a w Warszawie 5–6 proc. W innych polskich miastach to 6–7 proc. – mówi Arkadiusz Rudzki, dyrektor zarzšdzajšcy Skanska Property Poland. —współpraca Jerzy Ziemacki

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: a.roguski@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL