Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Innowacja w biznesie to obsesja?

Maciej Markowski, ekspert Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield
To nie przypadek, że Google tworzy swoje przestrzenie biurowe w szalonej kolorystyce - mówi ekspert. Czy warto naœladować giganta?

Nie wszystkie ciekawe pomysły mogš być proste do wprowadzenia w tradycyjnej korporacji. Sš jednak dwie zmiany, które będzie łatwo przeprowadzić w nawet najbardziej tradycyjnym miejscu pracy.

Opowiada Maciej Markowski,
partner, dyrektor Workplace Strategy na Europę Œrodkowo-Wschodniš w dziale Globalnej Obsługi Najemców w Cushman & Wakefield:

- Innowacja stała się w biznesie niemal obsesjš. Trudno się zresztš dziwić: sytuacja zmienia się nieustannie, nowe produkty i nowi gracze na rynku powodujš, że nikt nie może się czuć pewnie.

W ostatnich latach wszystko zostało wywrócone do góry nogami, a stało się tak za sprawš firm założonych w ostatnich dwóch dziesięcioleciach: Netflix (1997), Google (1998), LinkedIn (2002), Facebook (2004), Spotify (2006), Airbnb (2008), Uber (2009), Snapchat (2011), Tinder (2012). Urzšdzenie BlackBerry zastšpiło Nokię, by ustšpić smartfonom Apple, Apple może zostać zastšpione przez markę, której nazwy jeszcze nawet nie znamy.

Œrodowisko pracy to podstawa

Prezesi czołowych przedsiębiorstw rankingu Fortune 500 usilnie poszukujš metod szybkiego wprowadzenia kultury innowacji w swoich organizacjach. Starajš się inspirować pomysłami takich firm Google, Amazon, IDEO czy Tesla, ale nie doceniajš jednej z podstawowych wartoœci, jakš jest dla tych firm œrodowisko pracy. Podczas współpracy z Cisco, Dolby czy Nokiš oraz z licznymi start-upami miałem okazję przyjrzeć się kluczowym elementom pracy w innowacyjnej przestrzeni.

Czas samotnych geniuszy już minšł. Większoœć problemów, z którymi zmagajš się w naszych czasach innowatorzy, jest tak skomplikowana, że nie sposób zmierzyć się z tymi wyzwaniami w pojedynkę. Do znalezienia właœciwych rozwišzań potrzebna jest wiedza z wielu dziedzin. Pracownicy muszš więc znać się nawzajem, często rozmawiać – miejsce pracy musi dostarczać licznych okazji do wymiany pomysłów pomiędzy osobami z różnych działów. Dobrze zaprojektowane biuro stwarza okazje do „pozytywnych kolizji" i „konstruktywnego podsłuchiwania".

Najpierw burza, potem cisza (lub odwrotnie)

To nie przypadek, że Google tworzy swoje przestrzenie biurowe w szalonej kolorystyce i zachęca pracowników do przychodzenia w nieformalnych strojach. Wszystko to ma na celu zniesienie widocznej hierarchii. Każdy ma prawo zgłosić swój pomysł i krytykować pomysły innych. Brak gabinetów, garniturów i krawatów daje poczucie równoœci. To wartoœć pomysłu, a nie ranga pomysłodawcy jest istotna.

Innowacja to współpraca – takie stwierdzenie można usłyszeć na prawie każdej konferencji dotyczšcej innowacji. Jeżeli jednak przyjrzymy się prawdziwie innowacyjnym firmom, dostrzeżemy, że jest także druga i niezwykle ważna strona procesu – praca w skupieniu.

Pokoje, w których panuje cisza albo pomieszczenia dokšd eksportujemy hałas, czyli budki telefoniczne, pokoje i pomieszczenia do nieformalnych spotkań - sš niezbędnym elementem aranżacji biura.

Wymiana informacji, burza mózgów, a potem praca w spokoju – to bardzo ważne czynniki sprzyjajšce innowacji.

Meble na kółkach i pianki

Otwartoœć na zmiany jest podstawš innowacji. Dobrze więc, jeœli co parę tygodni lub miesięcy zmienia się zespół, z którym pracujemy i każdego dnia mamy inne zadania. W firmach takich jak IDEO modyfikacje dotyczš również rzeczy – wszystkie meble sš na kółkach, a pracownicy majš do dyspozycji wielkie szeœciany z pianki, z których mogš dowolnie budować œciany lub fotele. Różnorodnoœć ustawień i łatwoœć kształtowania przestrzeni okazujš się bardzo pomocne.

Nie wszystko może być proste do wprowadzenia w tradycyjnej korporacji – sš jednak dwie zmiany, które będzie łatwo przeprowadzić w nawet najbardziej tradycyjnym miejscu pracy. Zaaranżowanie pokoi projektowych to najprostszy sposób na zapoczštkowanie rozwoju innowacji w firmie. Przestrzenie, gdzie można pisać po œcianach, przyczepiać notatki i dyskutować na stojšco, sprawdzajš się znakomicie – wychodzimy ze swoich korporacyjnych ról, zanurzamy się natychmiast w œwiat projektów (pomysły nasze i kolegów sš wszędzie wokół nas, utrwalone na œcianach i tablicach).

WyobraŸnia i pamięć wzrokowa sš dużo lepsze niż pamięć słuchowa – łatwiej nam utrwalić tematy rozmowy, jeżeli notatki z niej widzimy obok na œcianie. Proœciej też w takich warunkach coœ wyjaœnić lub opowiedzieć. Dzięki temu, że omawiane propozycje i pomysły sš zapisane, wszyscy wspólnie dšżš do jednego celu i nie ma ryzyka pojawienia się konfliktów lub nieporozumień.

Drugim sposobem jest stworzenie właœciwych przestrzeni socjalnych. Jeżeli na przykład automaty z kawš ustawione sš w wielu miejscach, to mamy niewielkie szanse na poznanie pracowników z innych częœci biura. Jeœli jednak wyznaczymy jedno pomieszczenie do spędzania przerw na kawę, wszyscy będš tam przychodzić i kreatywna komunikacja służšca innowacji będzie się rozwijać.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL