Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Wysyp wież na Woli

Walter Herz
W Warszawie powstaje ok. 780 tys. mkw. powierzchni biurowej. Las wież roœnie na Woli.

- W 2017 roku na warszawskim rynku biurowym mogliœmy obserwować największš w historii aktywnoœć deweloperów. Popyt na biura jest jednak tak duży, że iloœć wolnej powierzchni stale się zmniejsza - podkreœlajš analitycy firmy doradczej Walter Herz. Podajš, że w 2017 roku wynajęto w stolicy 800 tys. mkw. biur. - W pierwszym półroczu ubiegłego roku do najemców trafiło około 390 tys. mkw. biur, a druga połowa roku okazała się jeszcze lepsza. Najwięcej powierzchni - 230 tys. mkw. wynajęto w ostatnim kwartale - wynika z analiz Walter Herz. - Łšczna wielkoœć wynajętej powierzchni biurowej była w minionym roku nieznacznie mniejsza niż w rekordowym pod tym względem 2015 roku, ale wynajętych zostało więcej biur niż rok wczeœniej.

Największym powodzeniem inwestorów, jak zaznaczajš eksperci Walter Herz, niezmiennie cieszš się biurowce w Œródmieœciu, na Woli i Mokotowie. Podobnie jak rok wczeœniej, największy udział w strukturze popytu w ubiegłym roku przypadł na nowe umowy.

- 2017 rok był okresem intensywnej działalnoœci deweloperów na skalę, jakiej nie obserwowaliœmy jeszcze w historii branży, czego efektem jest rekordowa iloœć powierzchni biurowej, jaka obecnie powstaje na terenie aglomeracji - mówiš specjaliœci Walter Herz. - Rynek warszawski oferuje dziœ ponad 5,2 mln mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. W ubiegłym roku jego zasoby wzbogaciły się o niespełna 280 tys. mkw. powierzchni, która powstała w ponad dwudziestu oddanych obiektach. Nowa podaż była zdecydowanie mniejsza niż w rekordowym 2016 roku, kiedy do warszawskiej oferty weszło ponad 400 tys. mkw. powierzchni.

W Warszawie powstaje ok. 780 tys. mkw. powierzchni biurowej. Budowa większoœci budynków rozpoczęła się w 2017 roku i zakończy się za dwa - trzy lata. - Jest wœród nich wiele szeroko zakrojonych inwestycji. Powstajš wysokoœciowce wymagajšce dłuższego czasu budowy niż przeciętne budynki biurowe - podajš eksperci W Warszawie powstaje ok. 780 tys. mkw. powierzchni biurowej. - Wieże najliczniej wyrosnš wkrótce wokół ronda Daszyńskiego, w okolicy którego tworzy się nowe centrum biznesowe Warszawy.

Jednoczeœnie, jak zwracajš uwagę eksperci, obok powstajšcego oœrodka biurowego na warszawskiej Woli, rosnš osiedla mieszkaniowe. W cišgu ostatniej dekady liczba oddanych mieszkań w tej częœci Warszawy wzrosła dziesięciokrotnie. Na Woli buduje się w tej chwili najwięcej mieszkań w mieœcie.

Wolumen dostępnej powierzchni biurowej w Warszawie zwiększa się, ale chłonnoœć rynku jest tak duża, że nie wpływa to na wzrost współczynnika pustostanów. - Przeciwnie. Przez cały miniony rok wskaŸnik pustostanów spadał. Zainteresowanie warszawskimi biurami było na tyle duże, że pomimo wzrostu podaży, iloœć niewynajętej powierzchni malała - podaje Walter Herz. - Na koniec 2017 roku wskaŸnik pustostanów spadł w Warszawie do 11,6 proc. To o 2 proc. mniej niż rok wczeœniej.

Eksperci Walter Herz zwracajš uwagę, że to najniższe wskazanie od czterech lat. W biurowcach w centralnych obszarach miasta współczynnik wolnej powierzchni wyniósł przeszło 9 proc., a poza centrum osišgnšł wartoœć ponad 13 proc.

- Ubiegły rok zaznaczył się kilkoma dużymi transakcjami, które zwišzane były z wynajmem kilkunastu tysięcy mkw. powierzchni. Bank Millenium odnowił umowę na ponad 18 tys. mkw. powierzchni w Harmony Office Centre. Na podpisanie umowy przednajmu i ekspansję zdecydowała się firma Citi Service Center Poland, wynajmujšc w Generation Park X powierzchnię także ponad 18 tys. mkw. - podaje Walter Herz. - Nowš umowę w Atrium Garden na ok. 15 tys. mkw. podpisał J.P. Morgan Poland, a Alior Bank w Łopuszańska Business Park i koncern farmaceutyczny AstraZeneca w budynku Postępu 14 odnowiły umowy w połšczeniu z ekspansjš, które obejmowały po przeszło 13 tys. mkw. powierzchni biurowej.

W ocenie ekspertów Walter Herz w najbliższym czasie segment biurowy utrzyma swojš dynamikę, a Warszawa nadal będzie dobrze wykorzystywała zmiany, jakie zachodzš na globalnych rynkach. - Do stolicy wcišż napływać będš nowi inwestorzy, w tym najwięksi œwiatowi gracze, a zapotrzebowanie na biura, także z uwagi na brexit, może się jeszcze zwiększać - przewidujš analitycy. - Dzięki niedużej nowej podaży biur w tym roku i utrzymujšcemu się wysokiemu popytowi na powierzchnię współczynnik pustostanów biurowych w Warszawie nadal będzie się obniżał.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL