Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Archicom zbiera owoce przejęcia

materiały prasowe
Deweloper w 2017 r. zwiększył sprzedaż mieszkań o 52 proc.

Grupa Archicom w całym 2017 r. znalazła nabywców na 1,43 tys. mieszkań – najwięcej w historii. Silny, sięgajšcy 52 proc. wzrost sprzedaży, to efekt przejęcia w połowie roku mLokum. Wyniki tej firmy sš konsolidowane od 31 lipca 2017 r. gdyby konsolidacja objęła cały rok, Archicom mógłby się pochwalić sprzedażš rzędu 1,59 tys. lokali, co oznaczałoby w zrost o 69 proc.

W ofercie Archicomu jest teraz 1,9 tys. lokali we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu oraz Trójmieœcie. Bank ziemi pozwala na budowę około 5,9 tys. mieszkań.

Grupa przekazała klientom 942 mieszkania, niemal tyle samo ile rok wczeœniej.

W połowie grudnia analitycy DM Vestor oszacowali cenę docelowš Archicomu na 23 zł przy kursie 15,3 zł. Bieżšca wycena rynkowa to 16,2 zł. Analitycy podkreœlili skokowy wzrost skali działalnoœci oraz zwiększenie dywersyfikacji geograficznej dzięki przejęciu mLocum, oczekiwany wzrost liczby przekazań w latach 2018-2019, solidny bilans oraz politykę dywidendowš.

–2017 r. to dla nas wyjštkowo udany i dynamiczny okres. W kwietniu œwiętowaliœmy nasze 30-lecie i myœleliœmy wtedy o umocnieniu pozycji we Wrocławiu oraz planowanym od dawna rozpoczęciu działalnoœci na innym rynku. A już pod koniec lipca sfinalizowaliœmy niezwykle ważnš dla naszego rozwoju transakcję, dzięki której staliœmy się ogólnopolskim deweloperem i dzisiaj realizujemy projekty na wszystkich najważniejszych rynkach mieszkaniowych poza Warszawš – mówi cytowana w komunikacie Dorota Jarodzka-Œródka, prezes Archicomu.

– Rekordowa liczba sprzedanych lokali to dowód uznania i zaufania ze strony naszych klientów. Tegoroczny wynik jest także efektem posiadania przez nas zdywersyfikowanej i bogatej oferty mieszkań oraz sprzyjajšcej całemu rynkowi dobrej koniunkturze. Pozytywny wpływ miało też przeprowadzone w lipcu przejęcie, które pozwoliło nam na dodatkowy wzrost sprzedaży – dodaje.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL