Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Dšbrowska: Swój chłop musi płacić

Fotorzepa, Robert Gardziński
Prawo nie ma szczęœcia do przymiotników. Mówi się o nim czasem „twarde", czasem „martwe"... Tak przez długie lata okreœlano m.in. rozwišzania dotyczšce œcišgania alimentów.

Wystarczyło, że dłużnik wpłacał cokolwiek, np. 10 zł na swoje dzieci, by nie można mu było zarzucić zapisanej w kodeksie karnym „uporczywoœci" i œcigać tak, jak na to zasługiwał. Alimenty nie były więc œcišgane skutecznie, co oznacza, że mechanizm zapisany w prawie był martwy.

W marcu Sejm znowelizował kodeks. Wystarczyło wpisać dwie proste zasady. Po pierwsze, wprowadzić możliwoœć obcišżenia grzywnš dłużnika alimentacyjnego, którego zaległoœci równe sš trzem miesięcznym należnoœciom zasšdzonym przez sšd. I nie ma już mowy o interpretacyjnych sporach na temat tego, ile trzeba wpłacić (a raczej, ile można było nie wpłacać) na potrzeby własnego dziecka. Ten przepis pełni funkcję kija.

Mechanizm drugi to pole do negocjacji, czyli klasyczna marchewka. Chcesz uniknšć grzywny? Możesz sam dopłacić należnoœć i nie będziesz œcigany, jeœli zrobisz to dobrowolnie w 30 dni od przesłuchania w charakterze podejrzanego. Dziœ już wiadomo, że wielu dłużników z takiej możliwoœci skwapliwie korzysta, a wysokoœć zaległoœci alimentacyjnych maleje.

Aż dziwne, że nikomu te proste rozwišzania nie przyszły do głowy wczeœniej. Dziwne? Może nie. Przecież w prawie przypadków podobno nie ma. Przepisy sš bowiem odzwierciedleniem interesów i społecznych układów. Widzimy to gołym okiem, obserwujšc polityczne przepychanki. A alimenty? Może przez wszystkie te lata matki obarczone potomstwem miały mniejszš siłę przekonywania ustawodawcy. Może panowała atmosfera zrozumienia dla Zdzicha czy Władka, z których każdy jest przecież swoim chłopem... To się jednak pomału kończy. Coraz więcej mężczyzn chce być ojcami, nawet jeœli małżeństwo nie przetrwało. Chcš spędzać czas z dziećmi. I dbajš o to, by mieć do tego prawo.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL