Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Szułdrzyński: Tłok na prawo od PiS

tv.rp.pl
Prawica Rzeczypospolitej szuka porozumienia z Pawłem Kukizem przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. To ostateczny koniec małżeństwa Marka Jurka z Jarosławem Kaczyńskim.

Jurek po raz kolejny pokazał, że gotów jest rozstać się z partiš władzy w imię tak niemodnych dziœ haseł jak wiernoœć własnym przekonaniom. Że w polityce można stawiać coœ nad populistycznš pragmatykę wygrywania wyborów.

Ale jego decyzja jest ważna również dla polskiej sceny politycznej. Można bowiem nie podzielać zdecydowanych poglšdów Jurka w sprawach ochrony życia, ale Prawica RP to jedno z ostatnich integralnie konserwatywnych œrodowisk na polskiej prawicy. Dla tego œrodowiska ważne sš nie tylko wartoœci chrzeœcijańskie, ale również propaństwowe podejœcie do instytucji (Jurek krytykował wojnę o Trybunał Konstytucyjny, jakš prowadził PiS), jak również szacunek wobec wolnego rynku. Decyzja Marka Jurka, po wczeœniejszym odejœciu Kazimierza Ujazdowskiego, oznacza, że w PiS jest dziœ coraz mniej miejsca dla osób o poglšdach konserwatywnych. Dla odwołujšcych się do konserwatyzmu œrodowisk, np. zwišzanych z Jarosławem Gowinem, może być to swego rodzaju test wiarygodnoœci.

Wbrew dotychczasowej strategii prezesa Kaczyńskiego na prawo od PiS pojawia się coraz więcej formacji. W sprawie ochrony życia dla wielu ortodoksyjnych w tej kwestii katolików PiS stanie się znacznie mniej wiarygodny niż Prawica RP Marka Jurka czy œrodowisko narodowców, które do zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych podchodzi bardzo pryncypialnie. I choć Paweł Kukiz od narodowców w przyszłych wyborach chce się trzymać z daleka, to może się okazać, że dla PiS znacznie poważniejszym zagrożeniem niż zjednoczona opozycja będzie właœnie coraz silniejsza prawa strona.

Jeœli narodowcy wystartujš samodzielnie, jeœli samodzielnie do wyborów ruszy Janusz Korwin-Mikke, wcale nie muszš pokonać 5-procentowego progu wyborczego. Być może nie osišgnš masy krytycznej, ale wraz z Kukizem mogš na tyle podskubać głosów PiS, że może się to dla Kaczyńskiego okazać naprawdę poważnym problemem.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL