Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Haszczyński: Kali przyjšć imigrantów

AFP
W Europie Zachodniej, tej sytej od paru pokoleń, zmienia się stosunek do imigrantów. Od witania tysięcy przybyszów z kwiatami w ręku do masowego poparcia tworzenia dla nich oœrodków przymusowego pobytu minęło kilkadziesišt miesięcy.

Takie oœrodki, prawie obozy, popiera teraz, jak wynika z badań, niemal cztery pište Niemców. Jeszcze więcej uważa, że niemiecki rzšd nie daje sobie rady z politykš imigracyjnš.

Z politykš imigracyjnš, to wiadomo bez badań, nie radzi sobie też Komisja Europejska. Właœnie pada – tym razem już chyba ostatecznie, bo chwiał się od samego poczštku – projekt obowišzkowych kwot przyjmowania uchodŸców przez poszczególne kraje członkowskie Unii.

W Szwecji, która w czasie wielkiego exodusu w 2015 r. była równie otwarta jak Niemcy, o nadmiarze imigrantów mówiš już nawet rzšdzšcy socjaldemokraci. A liberalny portal Politico o Szwecji, niedawno wzorze polityki imigracyjnej, pisze jako o „wstrzšsanym zamachami siedlisku rekrutów Państwa Islamskiego".

Przy okazji zachodni Europejczycy przez palce patrzš na politykę dyktatorów i autorytarnych przywódców, bo ci gwarantujš, że do twierdzy unijnego dobrobytu nie wedrš się kolejne miliony imigrantów. To wdarcie mogłoby doprowadzić do tryumfu wyborczego skrajnych nacjonalistów i upadku establishmentu, a tego nikt przecież nie chce: w Brukseli, Berlinie, Sztokholmie. Krytyka otwartoœci na przybyszów z innych kontynentów przychodzi teraz łatwo niedawnym krytykom Polaków, Węgrów czy Czechów, którzy imigrantów nie chcieli już wczeœniej. Bo, zgodnie z logikš unijnego Kalego, jak szwedzcy socjaldemokraci zaostrzajš retorykę w sprawie imigrantów, to jest dobrze (jak sšdzš, odbiorš w ten sposób elektorat skrajnej prawicy). Jak robiš to œrodkowi Europejczycy, to jest z założenia Ÿle.

Nie sugeruję, że rzšdzšcy Polskš postšpili właœciwie. Wzbranianie się przed przyjęciem nawet niewielkiej grupy ofiar wojny w Syrii było niehumanitarne i niechrzeœcijańskie. Sugeruję natomiast, że stara Unia poœpieszyła się z potępianiem innych. Prawdziwa refleksja na temat masowej imigracji z innych kontynentów i jej konsekwencji politycznych dopiero jš czeka.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL