Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Szułdrzyński: Młodzi Polacy chłodno o Unii

Fotorzepa, Waldemar Kompała
Podejœcie Polaków do Unii pełne jest paradoksów. Z jednej strony rodacy ceniš sobie naszš obecnoœć w UE, z drugiej niechętnie patrzš na wejœcie Polski do strefy euro.

Z jednej strony sondaże pokazujš, że jesteœmy jednym z najbardziej euroeuntuzjastycznie nastawionych narodów, z drugiej – zgodnie z wolš wyborców mamy eurosceptyczny (lub, jak mawiajš politycy PiS, eurorealistyczny) rzšd. Paradoksalny jest również wynik najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej". Okazuje się, że najbardziej antyeuropejskie postawy występujš wœród tych Polaków, którym Unia stworzyła najwięcej możliwoœci – wœród młodych. Zwolennikami przywrócenia kontroli na granicach jest aż 80 proc. Polaków w wieku od 18 do 24 lat. Sprzeciw wobec – postulowanego przez UE – przyjmowania uchodŸców też jest najsilniejszy wœród najmłodszych ankietowanych. Aż 84 proc. badanych między 25. a 34. rokiem życia jest przeciwko temu rozwišzaniu.

Dlaczego pokolenie, które najlepiej zna Europę, ma tak chłodny stosunek do integracji europejskiej? Być może w przeciwieństwie do pokoleń, które pamiętajš PRL lub wchodziły w dorosłoœć tuż po transformacji, młodzi Polacy nie patrzš na Unię w kontekœcie odniesień historycznych. Nie traktujš Wspólnoty jako epokowej szansy dla Polski, jako wyboru cywilizacyjnego. Dla nich nasza obecnoœć w UE to coœ na tyle oczywistego, że stawiajš pytania, które starszym mogš się wydawać absurdalne. Na przykład o rachunek zysków i strat z członkostwa w UE. Ich rodzice pamiętajš, jak zmieniła się Polska dzięki integracji z Europš, oni dziwiš się, dlaczego nasz kraj wcišż odstaje od Zachodu.

Ale warto zwrócić uwagę na jeszcze jednš liczbę – 88 proc. Tylu jest zwolenników pozostania naszego kraju w UE. A to sygnał dla PiS, jak daleko może się posunšć w swej grze z Uniš. Antyeuropejska retoryka może co prawda przynosić doraŸne korzyœci polityczne, ale ma swoje granice. Gdyby bowiem zrealizował się czarny scenariusz, np. ograniczenie praw polskiego członkostwa w UE, lub gdyby doszło do izolacji Polski w Europie, Polakom mogłoby się to nie spodobać.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL