Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Jendroszczyk: Słowacja to sprawa całego regionu

AFP
Nie wiadomo jeszcze, jak zakończy się kryzys polityczny na Słowacji wywołany brutalnym morderstwem dziennikarza Jana Kuciaka i jego narzeczonej.

Ale to, co się dzieje u naszych południowych sšsiadów, ma ogromne znaczenie dla całego regionu, a więc państw, które stosunkowo niedawno weszły na drogę demokracji. Napotykajš na niej sporo przeszkód.

Jednš z plag jest korupcja. Do tej pory elity rzšdowe Rumunii czy Bułgarii uchodziły za najbardziej skorumpowane w tej częœci Europy. To się zmienia i zwłaszcza Rumunia czyni obecnie niemało, aby ograniczyć zasięg tego zjawiska. Słowacja jest jednak przypadkiem zdecydowanie innym. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym otoczeniu premiera znaleŸli się ludzie majšcy bezpoœrednie kontakty z mafiš. To już cięższy kaliber patologii władzy. Trudno więc zaistniałš sytuację uznać za przejœciowy kryzys demokracji.

Można odnieœć wrażenie, że wydarzenia na Słowacji wpływajš negatywnie na – i tak już nie najlepszy – wizerunek całego regionu. Fatalnš opinię ma Andrej Babiš, miliarder i premier Czech, podejrzewany o wyłudzenie œrodków unijnych. Nic takiego nie ma wprawdzie miejsca w Polsce czy na Węgrzech, ale oba te kraje nie majš od dawna dobrej prasy w Europie. W przypadku Węgier Orbana dzieje się tak dlatego, że kontestujš one oddziaływanie instytucji brukselskich na suwerenne państwo członkowskie UE. Podobnie jest z Polskš. Sytuacja rzšdu w Warszawie jest jednak trudniejsza, gdyż konflikt z Uniš jest bardziej intensywny. W dodatku ekipa nowego premiera wmanewrowała się w poważne konflikty międzynarodowe.

Œwiatowe rynki inwestycyjne od dawna traktujš państwa naszego regionu jako całoœć. Myœlenie w takich kategoriach zaczyna też dominować obecnie w elitach politycznych zachodniej Europy. Sprowadza się to do prostej reguły: z „nimi" (czyli krajami regionu) sš same problemy i być może było błędem otwarcie dla nich Unii Europejskiej. Konsekwencjš takiego myœlenia jest projekt konsolidacji państw strefy euro, innymi słowy utworzenia po brexicie małej Unii w ramach tej obecnej, liczšcej 27 państw. Przykład Słowacji tylko utrwala niekorzystne stereotypy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL