Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Piasecki: Kłopotliwy spadek po Macierewiczu

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Jedynym poważniejszym osišgnięciem MON zwišzanym z Wojskami Obrony Terytorialnej była sama decyzja o ich utworzeniu.

Dalej zapanował chaos. Z jednej strony mieliœmy szumne deklaracje Antoniego Macierewicza o błyskawicznej budowie silnych jednostek, z drugiej rzeczywistoœć, czyli mozolne tworzenie kolejnych brygad. Na to nałożyły się dziwaczne decyzje formalne dotyczšce podporzšdkowania WOT bezpoœrednio Ministerstwu Obrony, a nie włšczenia ich do struktur sił zbrojnych.

Jak dziœ piszemy, okazało się również, że żołnierze rodzšcej się w bólach formacji nie za bardzo majš gdzie się szkolić i uczyć współdziałania z innymi rodzajami wojsk. A po odejœciu Macierewicza z MON coraz częœciej pojawiajš się pytania, czym ta obrona terytorialna właœciwie ma się zajmować. Słowem, Polska funduje sobie wojsko, tylko nie wiadomo w jakim celu.

Taka jest cena improwizacji, która towarzyszy tworzeniu obrony terytorialnej. Sama idea nie jest zła, WOT mogłyby odegrać względnie istotnš rolę w zwalczaniu współczesnych zagrożeń, ze słynnš wojnš hybrydowš na czele. Tyle że dobrych formacji nie buduje się wyłšcznie na fali wojskowo-obronnego wzmożenia, a efektów nie należy oczekiwać natychmiast, tylko po latach ciężkiego, profesjonalnego szkolenia. Chyba że chcemy mieć armię kilkudziesięciu tysięcy ludzi na pewno pełnych dobrych chęci, ale z mglistym pojęciem o tym, co majš robić w wojsku.

Nowi szefowie resortu obrony będš musieli zdecydować, czym majš być WOT i jak do tego celu zmierzać. Czy nadal czynić to w stylu oznaczajšcym dużo słów i niekoniecznie tyle samo efektów, czy jednak poważnie pochylić się nad sprawš, dać sobie więcej czasu i tworzyć jednostki o możliwie jak największej wartoœci. Oczywiœcie, jest jeszcze trzecia możliwoœć – zaczšć mniej lub bardziej dyskretnie wygaszać całe przedsięwzięcie jako niechciany spadek po Antonim Macierewiczu. Spadek, który kosztował setki milionów złotych i z którym nie wiadomo, co zrobić.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL