Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Paweł Kowal: Mity polskie

Fotorzepa, Leszek Lozynski
Ludzie chcš sobie w krótkich słowach wyjaœnić, skšd się wzięli.

Dlatego każda epoka ma swoje mity historyczne, czyli mówišc w wielkim uproszczeniu: opowieœci, które opierajš się na faktach, ale przybierajš uproszczonš formę. Dlatego sš one mitami, że opowiadajš w pewnej przenoœni o korzeniach ideowych całego narodu, o ideach przez te grupę wyznawanych. Służš przekonywaniu obywateli do takiej, a nie innej polityki.

Jednym z najważniejszych mitów III RP był mit Okršgłego Stołu – do czasu, bo dzisiaj coraz mniej ma on zwolenników. Tylko czekać, aż w jego miejsce powstanie mit III RP budujšcy rzewne wspomnienie handlu z łóżek polowych, poczštków transformacji, pozytywistyczny mit ciężkiej pracy w stylu Bolesława Prusa (chyba PO powinna zaczšć go lepić).

Mitem naszych czasów jest ten o Żołnierzach Wyklętych. Z czasem każdy mit, jeœli jest nadmiernie forsowany przez państwo, staje się częœciš oficjalnego obrzšdku: interesuje coraz bardziej oficjeli, a coraz mniej zwykłych ludzi. Spece od internetu podkreœlajš, że w sieci spadło już zainteresowanie Wyklętymi, co zwiastuje, że obywatele zacznš szukać nowych propozycji wyjaœnienia ideowych zawiłoœci œwiata, w którym żyjš. Często w sytuacjach mocnego forsowania jednej opowieœci o historii powstaje zainteresowanie kontrmitem, który wytwarza się w opozycji do oficjalnej narracji.

Ustawa degradacyjna została przyjęta w czasie wzrostu poparcia dla SLD. Jeœli dodać do niej ustawę dezubekizacyjnš oraz fakt, że opowieœć historyczna œrodowiska Sojuszu to historia generała Jaruzelskiego jako „tragicznego bohatera", to mniej więcej wiadomo, czego oczekiwać – dalszego wzrostu poparcia dla lewicy. PiS często szukało zwolenników także wœród tych, którzy mieli sentyment do minionej epoki. Klasycznym, ale niejedynym przykładem tego była wyprawa wyborcza PiS do Sosnowca w 2010 r. Teraz częœć tych wyborców powróci zapewne do lewicy, bo zbyt mocno uderzono w ważne dla nich wartoœci, a jak wiadomo, ludzi prowokuje się politycznie nie wizjš kolorowego telewizora w każdym domu, ale ideowym sporem.

Niektóre polskie mity sš bardziej jednoczšce niż inne – przykładem mity AK i powstania warszawskiego. W nich przez lata odnajdywał „swój poczštek" i liberał, i socjalista, i konserwatysta. Dzisiaj jednak w modzie sš mity bardziej dzielšce, niż łšczšce. Jaka polityka, takie mity.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL