Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Szułdrzyński: Skończmy z prowizorkš w służbie zdrowia

123RF
Zdaniem przedstawicieli partii rzšdzšcej lekarze, którzy nie chcš pracować ponad normę, działajš celowo, by sparaliżować pracę szpitali. To nie tylko nierozsšdne z politycznego punktu widzenia, ale też kompletnie nieuczciwe postawienie sprawy.

Politycznym błędem jest próba przeprowadzenia reformy służby zdrowia w stanie konfliktu z niemal całym œrodowiskiem lekarskim. Bez przynajmniej milczšcej zgody œrodowiska, którego ma to dotyczyć, reformowanie służby zdrowia to misja zupełnie samobójcza.

Ale też twierdzenie, że niezgoda lekarzy na to, by pracować po kilkanaœcie godzin na dobę siedem dni w tygodniu, jest nie sabotażem, lecz odruchem zdrowego rozsšdku. Nie chcemy, by samoloty sprowadzali na lotniska zmęczeni kontrolerzy lotów, by pilotowali je zmęczeni lotnicy, by tirami, autobusami, tramwajami czy pocišgami kierowali przemęczeni i niewyspani ludzie. Dlaczego mamy się godzić z faktem, że leczš nas przemęczeni lekarze? Kiedy w dodatku medycy majš podnosić swoje kwalifikacje, jeœli by zapełnić liczbę wakatów w służbie zdrowia, muszš brać kilka dyżurów z rzędu? Czy to rzeczywiœcie zdaniem PiS tak wielki skandal, że lekarze występujš w interesie pacjentów i nie chcš pracować więcej, niż nakazuje zdrowy rozsšdek?

Po wypowiedzeniu klauzul opt-out okazuje się, że w szpitalach brakuje ršk do pracy. Ale czy za fakt, że w Polsce jest za mało lekarzy, odpowiedzialnoœć ponoszš oni sami, a może Ministerstwo Zdrowia, które nadzoruje cały system ochrony zdrowia? Czy to wina lekarzy, że młodzi medycy mogš dostać za zachodniš granicš znacznie większš pensję za swojš pracę niż w Polsce i wolš wyjechać, niż słyszeć, że domaganie się elementarnego zdrowego rozsšdku w swej pracy i w swym życiu to inspirowany politycznie sabotaż?

Kosmetyczne zmiany i pudrowanie rzeczywistoœci już nie wystarczš. Wydaje się, że po latach zaniedbań prowizorycznie reperowanych dosypywaniem kolejnych miliardów złotych system ochrony zdrowia znajduje się dziœ na skraju swych możliwoœci. Im szybciej zrozumie to partia rzšdzšca, tym lepiej. Bo prędko może się okazać, że przeciw sobie ma nie tylko lekarzy, ale też wœciekłych pacjentów. Czyli własnych wyborców.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL