Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Bartkiewicz: Jak stracić przyjaciół i zrazić do siebie USA

Heather Nauert, rzeczniczka Departamentu UStanu USA
Wikimedia Commons, domena publiczna, U.S. Department of State
Stefan Kisielewski mawiał, że socjalizm to ustrój, który bohatersko walczy z problemami nieznanymi w żadnym innym ustroju. Niestety, polska dyplomacja działa dziœ zgodnie z tš samš regułš.

Obecnie do rangi polskiego sukcesu na arenie międzynarodowej urasta fakt, że Departament Stanu zaprzecza, jakoby stosunki USA z Polskš miały zostać zamrożone – co wynikało z notatki ze spotkania polskich dyplomatów ze współpracownikiem amerykańskiego sekretarza stanu, Rexa Tillersona, o której napisał Onet.

Warto jednak zauważyć, że zdementowanie tej informacji zajęło USA kilkanaœcie godzin – ambasada USA w Polsce i Departament Stanu długo milczały w tej sprawie, pozwalajšc, by temat nabrał rozgłosu. Po drugie – amerykańskiemu dementi w sprawie sankcji, jakimi mieliby być objęci najwyżsi przedstawiciele polskiego państwa, towarzyszy przypomnienie, że problem istnieje. – Chcę jasno powiedzieć, że mamy zastrzeżenia dotyczšce ustawodawstwa i wyrażaliœmy się w tej sprawie bardzo jasno – powiedziała Heather Nauert. W języku dyplomacji takie słowa sš równoznaczne ze stwierdzeniem: jesteœmy wœciekli.

Polska ws. nowelizacji ustawy o IPN zachowała się bowiem tak, jakby jej przyjęcie było kwestiš być albo nie być naszego kraju. Zignorowanie protestów Izraela i – przede wszystkim – USA mogłoby œwiadczyć o tym, że według polskich władz bez nowelizacji ustawy zagrożona będzie nieomal nasza suwerennoœć. Tymczasem zaraz po tym jak – wbrew całemu œwiatu – ustawę przyjęto, politycy obozu rzšdzšcego zaczęli mówić, że ustawa owszem, wejdzie w życie, ale przecież nikt nie będzie jej na razie stosował w oczekiwaniu na werdykt Trybunału Konstytucyjnego, do którego prezydent skierował nowe prawo jednoczeœnie je podpisujšc. To z kolei wskazuje, że może sprawa nie była jednak aż tak gardłowa i z przyjmowaniem przepisów, jakkolwiek moralnie uzasadnione by one były, można było trochę poczekać nie rujnujšc jednoczeœnie stosunków z najważniejszym dla obecnego rzšdu sojusznikiem.

Dla USA postawa Polski jest zapewne niezrozumiała. Waszyngton musiał odnotować, że obecna ekipa rzšdzšca utrzymuje doœć chłodne relacje z Brukselš, jednoczeœnie podkreœlajšc wagę polsko-amerykańskiego sojuszu. A taki układ międzynarodowych relacji kazałby spodziewać się, że w sytuacji, gdy USA (zapewne w imię relacji z innym swoim ważnym sojusznikiem, Izraelem) wyœle sygnał, iż nowe przepisy należałoby jeszcze raz przemyœleć, to Warszawa odczyta go właœciwie i usišdzie do stołu rozmów szukajšc jakiegoœ konsensusu. Tymczasem nieoczekiwanie ze strony polityków partii rzšdzšcej w Polsce zaczęły płynšć słowa o tym, że „obce ambasady nie będš pisać prawa w Polsce” a ustawa została błyskawicznie przyjęta przez Sejm i Senat. Jako że jednoczeœnie nic nie wskazuje na to, aby temu uporowi ws. nowelizacji ustawy o IPN miała towarzyszyć jakaœ reorientacja polskiej polityki zagranicznej – Amerykanie majš prawo być zaskoczeni . Dlatego niewštpliwie do Polski płynš sygnały – których pokłosiem jest zapewne notatka, która wywołała tyle zamieszania – sprowadzajšce się do pytania: „Czy wy rozumiecie co robicie?”.

Sytuacja geopolityczna Polski wyglšda bowiem obecnie następujšco. Na wschodzie – wiadomo – relacje Polski z Rosjš sš zamrożone, a relacje NATO z Rosjš zaczynajš przypominać realia zimnej wojny. Na południu – mgliste rojenia o Trójmorzu, które na razie jest konstruktem myœlowym i sojusz z Viktorem Orbanem, który sprawdza się w naszych zmaganiach z UE, ale nie jest jasne, czy sprawdzi się w ewentualnych sporach z Rosjš, z którš Budapeszt łšczš bardzo ciepłe relacje. Na zachodzie mamy Niemcy, które politycy partii rzšdzšcej lubiš demonizować, szturchać, pouczać – i jeszcze domagać się od nich reparacji. Nieco dalej Brukselę – którš oskarżamy o godzenie w naszš podmiotowoœć. Dobrze, że na północy jest Bałtyk – dzięki czemu przynajmniej na tym odcinku sytuacja wyglšda stabilnie. I do tego wszystkiego rzšd funduje sobie kłótnię z USA.

Jeœli w tym szaleństwie jest metoda, to czas może wyjaœnić nam wszystkim: jaka? 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL