Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Pani prezydent, pora się przełamać

PAP, Paweł Supernak
Warszawska reprywatyzacja to historia pełna ponurych tajemnic.

Najbardziej znana to œmierć Jolanty Brzeskiej, spalonej w Lesie Kabackim działaczki lokatorskiej. Ale przecież to niejedyna sprawa mrożšca krew w żyłach. Nikt nie wie, ile zdarzyło się samobójstw, nikt jeszcze nie policzył, ile rodzin wylšdowało na bruku. „Rzeczpospolita” pisze dziœ o tym, że Prokuratura Okręgowa na warszawskiej Pradze prowadzi œledztwo w sprawie „doprowadzenia namowš lub udzielenia pomocy do targnięcia się na życie przez mężczyznę, któremu w przeszłoœci przysługiwały roszczenia do częœci nieruchomoœci nazywanej ťFolwark SłużewiecŤ”.

Mariusz R. za niewielkš sumę sprzedał swoje prawo do spadku po ojcu i babci znanemu handlarzowi roszczeń. To mogła być fortuna warta setki tysięcy złotych. R. zabił się w rok po podpisaniu ostatniej notarialnej umowy z handlarzem. Wtedy, w 2013 r., œledztwo umorzono. Prawie nikt nie widział jeszcze w złodziejskiej, dzikiej warszawskiej reprywatyzacji nic złego.

Przez lata po 1989 r. na tym procederze tuczyły się szemrane kancelarie i handlarze jak z prozy Dickensa czy może raczej Dostojewskiego. W nowszym, bardziej eleganckim oczywiœcie wydaniu. Korzystali z możliwoœci, jakie dostali na tacy od œwiata polityki.

Wielka częœć odpowiedzialnoœci za ten stan rzeczy spoczywa na Hannie Gronkiewicz-Waltz. Nie udzieliła pomocy ofiarom: wyrzucanym lokatorom, przeœladowanym przez czyœcicieli kamienic mieszkańcom, wyzutym z własnoœci spadkobiercom. Prezydent stolicy oczywiœcie nie ponosi jednoosobowej odpowiedzialnoœci za wszystko. Ale powinna się wreszcie przełamać i zamiast cytować podczas konferencji prasowej numery paragrafów z procedur prawniczych, głoœno i wyraŸnie potępić to, co się działo. Najlepiej na forum sejmowej komisji weryfikacyjnej, bo tam padajš najcięższe oskarżenia. Szkoda, że Hanna Gronkiewicz-Waltz nie chce skorzystać z okazji. Więcej może się przecież ona nie trafić.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL