Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Po rekonstrukcji rzšdu trzeba sklejać PiS

PAP, Radek Pietruszka
O tym, jak wielkie emocje w obozie władzy budzi decyzja o rekonstrukcji, œwiadczy fakt, że do czwartkowego wieczoru, gdy zebrała się wierchuszka PiS, trwała wojna na przecieki i podrzucanie coraz to nowych scenariuszy, ostrzeżeń przed rokoszem itp.

ZapowiedŸ rekonstrukcji rzšdu uwolniła dżina z butelki. Opór, z jakim spotkał się Jarosław Kaczyński, konsultujšc wewnštrz partii rozmaite scenariusze funkcjonowania Zjednoczonej Prawicy w drugiej częœci kadencji, może œwiadczyć o tym, że zapoczštkowana wetami Andrzeja Dudy dekompozycja obozu władzy postępuje.

Dezorientację widać również po stronie sympatyków PiS. Rzut oka na serwisy społecznoœciowe wystarczy, by zobaczyć, że po pierwszym szoku, jakim dla wiernych wyborców prawicy był konflikt prezydenta z jego macierzystym ugrupowaniem, przyszło kompletne zmieszanie wywołane już pierwszymi pogłoskami o możliwej dymisji Beaty Szydło. Częœć komentatorów uważa, że wyznawcy Jarosława Kaczyńskiego przyjmš każdš decyzję, która wychodzi z jego gabinetu. Być może w dłuższej perspektywie tak się stanie, ale rekonstrukcja stała się nawet dla twardogłowych ciężkš próbš.

Jeœli więc popatrzeć na bilans operacji „rekonstrukcja”, PiS wychodzi z niej z rozchwianym politycznym zapleczem i skonsternowanym elektoratem. Do tego doliczyć trzeba osobiste urazy tych, których odstawiono na boczny tor, bo albo podziękowano im za dotychczasowš pracę, albo pominie się ich przy nowych nominacjach. Bilans szkód przecišgajšcej się tygodniami rekonstrukcji stanowić będzie obcišżenie dla ekipy, w której rękach spocznie zadanie poprowadzenia partii do wyborów.

Dlatego też wylanie oliwy na wzburzone morze politycznych emocji będzie najważniejszym zadaniem Jarosława Kaczyńskiego przed przyszłorocznymi wyborami samorzšdowymi. Wbrew œwietnym sondażom cierpliwoœć politycznego zaplecza i wyrozumiałoœć elektoratu też majš swoje granice.

I to nie po stronie rzšdu, ale kierownictwa PiS będzie leżało zadanie posklejania partii i stworzenia nowej równowagi sił. Jeœli Kaczyńskiemu się to teraz nie uda, będzie to sygnał dla wszystkich, którzy myœlš o walce o schedę po liderze PiS, że czas zaczšć przekuwać swoje marzenia w konkretne działania. To zaœ byłby wymarzony scenariusz dla opozycji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL