Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Artur Bartkiewicz: Gdzie stoi polska chata?

AFP
„Niech na całym œwiecie wojna, byle polska wieœ zaciszna, byle polska wieœ spokojna” – przekonywał w „Weselu” dziennikarz. Stanisław Wyspiański wielkim dramaturgiem był – ale czy na pewno wynika z tego, że to akurat hasło powinno być jednym z filarów polskiej polityki?

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak kolejny już raz po zamachu terrorystycznym w Europie mówi o „przynoszšcej tragiczne żniwo polityce multi-kulti”. Wiceszef PE Ryszard Czarnecki ogłasza potrzebę wprowadzenia opcji zero – czyli nie przyjmowania żadnych imigrantów z krajów muzułmańskich. A w internecie co i rusz można przeczytać tryumfalne: to nie nasz problem, my jesteœmy ponad to, bo nasze granice sš zamknięte dla uchodŸców z Bliskiego Wschodu. W tle jest jeszcze Beata Szydło nawołujšca Europę do przebudzenia się.

Problem polega jednak na tym, że to nie relokowani przez UE uchodŸcy dokonujš zamachów w Wielkiej Brytanii, która zresztš z UE już się wypisała, a Theresa May, jeszcze jako szefowa MSW, miała do przyjmowania uchodŸców stosunek podobny jak polski rzšd – uznawała ich za imigrantów ekonomicznych i była zdecydowanie przeciwna goszczeniu ich na Wyspach. Poza tym warto pamiętać, że nawet przed Brexitem Londyn nigdy w pełni nie otworzył swoich granic. A jednak Wielka Brytania została zaatakowana w ostatnich miesišcach już trzy razy – podczas gdy w Grecji czy we Włoszech, gdzie sš uchodŸcy, którzy majš być relokowani, nie doszło w tym czasie do żadnego zamachu.

Zamachów na Wyspach, ale również np. we Francji, znacznie częœciej dokonujš nie uchodŸcy z ostatnich kilku lat, tylko imigranci w drugim, czy trzecim pokoleniu – posiadajšcy już obywatelstwa brytyjskie, belgijskie, francuskie. I nie, nie przyjęto ich w ramach realizowania idei multi-kulti, którš tak lubi przywoływać szef MSWiA, ale przede wszystkim ze względów ekonomicznych. Kraje Zachodu potrzebowały bowiem, i wcišż potrzebujš, ršk do pracy, której syci i zamożni Europejczycy podejmować się już nie chcš. Polska również też zaczyna tego doœwiadczać – przy czym w naszym kraju braki na rynku pracy zapełniajš w ostatnim czasie przede wszystkim pracownicy z Ukrainy.

Cóż więc politykom Zachodu po radach o opcji zero w przyjmowaniu imigrantów, skoro zamachowcy sš dziećmi czy nawet wnukami tych, którzy przybyli w czasach, kiedy nie istniała jeszcze ani Al-Kaida, ani Państwo Islamskie, a terroryzm był udziałem niemal wyłšcznie Europejczyków – od Czerwonych Brygad po IRA i ETA? Majš ich teraz wysiedlać? Odbierać obywatelstwa? Zamykać profilaktycznie w więzieniach? Jak Mariusz Błaszczak czy Ryszard Czarnecki wyobrażajš sobie takš operację? 

Terroryœci, którzy zaatakowali w nocy z 3 na 4 czerwca w Londynie zostali zastrzeleni w cišgu oœmiu minut od pojawienia się pierwszych sygnałów o zamachu. I to jest jedyna droga, którš możemy iœć. Strzelać do terrorystów. Zlikwidować ostatecznie ich polityczny oœrodek, jakim jest samozwańczy kalifat wcišż istniejšcy na terenie Syrii. A potem bezwzględnie œcigać i strzelać do tych, którzy będš chcieli kontynuować dżihad.

Na poczštku XXI wieku œwiat drżał przed Osamš bin Ladenem i jego terrorystami. Ale dziœ nie ma już bin Ladena, a Al-Kaida już nie przeraża. To samo trzeba zrobić z Abu Bakrem al-Baghdadim i jego bandytami. „Żołnierzy kalifatu” nie będzie, gdy nie będzie ich komu rekrutować. Dlatego oczekiwałbym, że rzšd, zamiast kpić z multi-kulti, będzie naciskał na bardziej zdecydowanš walkę ze Ÿródłem tego zła. Nawet gdyby wymagało to wysłania polskich żołnierzy na Bliski Wschód.

Możemy oczywiœcie wzruszyć ramionami. Przywołać mšdroœć ludowš o naszej chacie z kraja i cieszyć się z tego, że Polska nie jest wystarczajšco zamożna, by przycišgać imigrantów z Bliskiego Wschodu. Ale nasza chata stoi w Europie. I jeœli nie zdołamy wspólnie ugasić pożaru, który wybuchł na Zachodzie, prędzej czy póŸniej od tego ognia zajmie się również nasza strzecha.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL