Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Michał Niewiadomski: Reformujmy szkołę z głowš

Maciej Zienkiewicz
Reforma edukacji autorstwa Anny Zalewskiej skupia się przede wszystkim na likwidacji gimnazjów i wydłużeniu okresu nauki w szkole podstawowej.

Szkoda jednak, że zapał pani minister nie został skierowany na faktyczne problemy, z którymi borykajš się uczniowie.

Z najnowszego raportu NIK wyłania się obraz szkoły, która nie jest przyjazna uczniowi. „W połowie skontrolowanych szkół uczniowie korzystali z mebli niedostosowanych do wymogów ergonomii". Nic więc dziwnego, że problemy z kręgosłupem ma coraz więcej młodych ludzi. Ale to dopiero poczštek.

Z kontroli przeprowadzonej przez Izbę wynika, że w ponad 90 proc. szkół Ÿle skonstruowano plany lekcji. Zajęcia wymagajšce dużej koncentracji – jak matematyka, fizyka, chemia – ustawiono pod koniec dnia nauki, nierzadko grupujšc je w jeden blok. NIK zwrócił też uwagę, że prawie połowa badanych uczniów chodzi ze zbyt ciężkimi plecakami (ważš więcej niż 10 proc. masy ciała ucznia). Czy faktycznie tym problemem nie można zajšć się w sposób systemowy?

Ze zbyt ciężkim plecakiem chodziłem do szkoły ponad ćwierć wieku temu. Teraz moje dwie córki też taszczš codziennie ciężkie tornistry. Dzieci noszš podręczniki, zeszyty ćwiczeń i bruliony do prawie każdego przedmiotu. W wielu szkołach majš własne szafeczki. Może wystarczy, by trzymały w nich zeszyty do ćwiczeń, podręcznik zaœ pozostawał w domu do odrabiania lekcji? W tornistrze byłby zeszyt, przybory do pisania, strój na WF i drugie œniadanie. Taki plecak na pewno nie będzie przecišżony.

Prezydent Andrzej Duda, podpisujšc ustawę likwidujšcš gimnazja, wskazywał, że jest ona niezbędna – bo uzdrowi szkołę. Szkoda, że do zmian w edukacji rzšdzšcy nie podeszli ewolucyjnie. Najpierw trzeba rozwišzać problemy organizacyjno-techniczne, z którymi boryka się szkoła, a póŸniej w drodze dialogu z rodzicami i nauczycielami wprowadzać kolejne reformy. Oczekiwanie, że przy likwidacji gimnazjów problemy same się rozwišżš, jest naiwnoœciš, bioršc pod uwagę niedostosowanie lokalowe do zakładanych zmian i zbyt krótki czas na przygotowanie się samorzšdów do transformacji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL