Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koleje

PKP Polskie Linie Kolejowe: Pocišgi przyspieszš na Pomorzu i Kujawach

Bloomberg
Zmodernizowana zostanie ważna trasa pomiędzy Malborkiem a Grudzišdzem. Podróż pomiędzy miastami skróci się o blisko kwadrans, poprawi się standard obsługi pasażerów.

Realizację wartego 212 milionów złotych projektu właœnie rozpoczęła zarzšdzajšca infrastrukturš spółka PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK). W Kwidzynie i dalej na szlaku Kwidzyn-Ryjewo rozpoczęła się rewitalizacja (to przywrócenie pierwotnych parametrów trasy) linii nr 207 od granicy województwa do Malborka. Po zamknięciu trasy dla ruchu demontowane sš tory i wymieniane rozjazdy. Na pierwszym etapie przedsięwzięcia – od 5 paŸdziernika do 15 paŸdziernika podróżni korzystajš z autobusowej komunikacji zastępczej na odcinku od Kwidzyna do Grudzišdza. Od 15 paŸdziernika przez kolejne dziesięć dni zaplanowano komunikację zastępczš na odcinku Ryjewo – Grudzišdz. PóŸniej na trasę wrócš pocišgi.

W ramach prac wymienionych będzie łšcznie 70 kilometrów torów pomiędzy stacjami Gardeja i Malbork. Przebudowane zostanš mosty i wiadukty. Dzięki temu pocišgi będš mogły kursować z prędkoœciš do 120 kilometrów na godzinę. Wyremontowane zostanš stacje: Gardeja, Sadlinki, Kwidzyn, Ryjewo i Sztum. Do tego dojdzie odnowienie 4 przystanków: Dziwno, Brachlewo, Sztumska Wieœ oraz Goœciszewo. Na peronach pojawiš się nowe wiaty z siedzeniami, ponadto nowe oœwietlenie i systemy informacji pasażerskiej. Zamontowane zostanš windy. Wszystkie stacje i przystanki zostanš dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych.

– Ze zrewitalizowanego połšczenia kolejowego skorzystajš nie tylko mieszkańcy regionu, ale także wszyscy pasażerowie podróżujšcy kolejš po Pomorzu – zapowiada Ireneusz Merchel, prezes PLK. Poprawione zostanie bezpieczeństwo. Przebudowanych zostanie 36 przejazdów kolejowo-drogowych na odcinku 56 kilometrów. Kierowców będš dodatkowo ostrzegać rogatki i sygnalizacja œwietlna.

Wszystkie inwestycje na Pomorzu zapisane w Krajowym Programie Kolejowym pochłonš ok. 6 miliardów złotych. Projekty na liœcie podstawowej obejmujš poprawę dostępu pocišgów do portów morskich w Gdyni i Gdańsku, prace na alternatywnym cišgu transportowym pomiędzy Bydgoszczš a Trójmiastem oraz na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk i Zduńska Wola – Karsznice – Bydgoszcz – Tczew w ramach zwiększenia przepustowoœci linii wywozowych z Górnego Œlšska. Ponadto rewitalizacje linii kolejowych od granicy województwa do Malborka i pomiędzy Lęborkiem a Łebš oraz utworzenie węzła transportowego w Chojnicach. Natomiast projekty z listy rezerwowej dotyczš rewitalizacji trasy nr 211 Lipusz – Koœcierzyna i nr 212 Lipusz Bytów oraz odcinka linii nr 229 Kartuzy – Sierakowice.

Według Urzędu Transportu Kolejowego, województwo pomorskie charakteryzuje się najwyższym w kraju wskaŸnikiem wykorzystania kolei. W ubiegłym roku jego statystyczny mieszkaniec podróżował pocišgiem 23,3 razy, przy œredniej krajowej wynoszšcej 7,6 podróży. Województwo pomorskie należy także to tych regionów, gdzie większoœć infrastruktury torowej (60 proc.) jest w stanie dobrym, a w niezadowalajšcym pozostaje tylko 9 proc. (przykładowo na Œlšsku jest to 26 proc.)

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL