Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koleje

Gdańsk Główny do remontu

Fotolia
Kolej zainwestuje 62 miliony złotych w przebudowę stacji Gdańsk Główny.

Prace, które właœnie się rozpoczęły, obejmš przebudowę peronu, demontaż torów i sieci trakcyjnej oraz wiat. Przebudowane będzie podziemne przejœcie łšczšce perony z budynkiem dworca. Prace maja się zakończyć z końcem 2019 roku.

Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Według zarzšdzajšcej infrastrukturš spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, stacja stanie się bardziej przyjazna dla wszystkich podróżujšcych. Nowe perony będš wyższe, wyposażone w odrestaurowane wiaty, oœwietlenie i antypoœlizgowš nawierzchnię. Zamontowane zostanš nowe ławki, tablice informacyjne i zegary, czytelniejsze będzie oznakowanie. Dostęp na perony z przejœcia podziemnego będzie możliwy poprzez 4 windy i schody ruchome.

Inwestycje w dworce majš polepszyć standard obsługi podróżnych i poprawić wizerunek kolei. PKP ma do zmodernizowania ok 460 dworców. Pochłonie to ok. 600 milionów euro. W pierwszej kolejnoœci majš być remontowane dworce wzdłuż korytarzy, gdzie jest prowadzona lub już przeprowadzono modernizację linii. Plany PKP zakładajš m.in. integrację dworców z lokalnš komunikacjš. Dworce majš być także ekologiczne. Konsultacje z lokalnymi społecznoœciami majš w miarę możliwoœci dopasować projekty do ich potrzeb.

Do 2022 roku zmodernizowanych zostanie 168 dworców różnej klasy, w tym także dworce znajdujšce się pod opiekš konserwatora zabytków. Ok. 40-50 obiektów zostanie wybudowanych od zera w ramach projektu innowacyjnych dworców kolejowych. Te ostatnie będš przedsięwzięciami o niskich kosztach. Tańsze, bo ujednolicone sš projekty, czas budowy – dzięki prostej konstrukcji - nawet o kilkanaœcie tygodni krótszy w porównaniu do standardowej modernizacji. Niskie będš także koszty utrzymania. Będzie to możliwe m.in. dzięki poprzez zasilanie oœwietlenia instalacjami fotowoltaicznymi lub solarno-fotowoltaicznymi, które będš jednoczeœnie podgrzewać wodę, a także dzięki odzyskiwaniu wody deszczowej czy zastosowaniu wentylacji odzyskujšcej ciepło.

Budowane będš także nowe obiekty dworcowe. Częœć w oparciu o współpracę z firmami deweloperskimi. Wytypowanych jest 7 projektów w układzie dworców z centrami handlowymi, kolejnych 12 tego rodzaju projektów jest jeszcze analizowanych. Kolej prawdopodobnie nie będzie jednak sprzedawać udziałów zaraz po sfinalizowaniu przedsięwzięcia, ale czerpać zyski z jego użytkowania.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL