Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Katastrofa smoleńska

Podkomisja smoleńska wierzy w wybuch na pokładzie Tu-154M

PAP, Paweł Supernak
Na pokładzie była eksplozja – uważajš eksperci podkomisji. Prokuratura dopiero bada ten wštek.

W całej Polsce odbywały się w poniedziałek uroczystoœci upamiętniajšce ofiary katastrofy smoleńskiej. W tym roku jednak rzšd PiS nadał im ogromnš rangę. Odsłaniano popiersia, celebrowano msze, odbyły się przemarsze i manifestacje.

Jednym z kluczowych punktów obchodów siódmej rocznicy katastrofy miała być jednak prezentacja ustaleń tzw. podkomisji smoleńskiej powołanej przez ministra Antoniego Macierewicza.

Spotkanie zorganizowano w Wojskowej Akademii Technicznej. Oprócz krótkich wystšpień szefa MON i dr. Wacława Berczyńskiego zaprezentowano film, którego głównym przesłaniem było przedstawienie teorii wybuchu na pokładzie. Nie przewidziano możliwoœci zadawania pytań, odsyłajšc dziennikarzy do internetowego czatu, którego poczštek wyznaczono na 22.30.

Zaprezentowana wersja wydarzeń nie była niespodziankš – dr Berczyński sygnalizował już wczeœniej, że Tu-154 rozpadł się w powietrzu na skutek wybuchu, a odrywajšce się od niego częœci spadały na ziemię zanim uderzyły w brzozę. Te tezy majš potwierdzać eksperymenty.

– Dziœ jest czas czynów. Trzeba powiedzieć ze wstydem, że instytucje państwowe, które badały katastrofę po 10 kwietnia, nie dopełniły swoich obowišzków – mówił szef MON Antoni Macierewicz. – Pełnš odpowiedzialnoœć za katastrofę ponosi strona rosyjska – twierdzi podkomisja.

Co ustaliła? Według niej działały trzy oœrodki decyzyjne – w Moskwie, w centrum „Logika" rozkazy wydawał były dowódca wojsk specjalnych w Afganistanie, który łšczył się ze Smoleńskiem – na wieży, oprócz dwóch kontrolerów był też b. szef bazy wojskowej płk Krasnokutski, który przejšł dowodzenie i wydawał rozkazy.

Nawigatorzy mieli œwiadomie wprowadzać polskš załogę w błšd. „Poczšwszy od wejœcia Tu-154 na œcieżkę i ustawienia zejœcia pod zbyt stromym kštem, Ryżenko (jeden z kontrolerów – red.) systematycznie podawał Polakom fałszywe, zaniżone o ok. pół kilometra informacje co do odległoœci od pasa" – podała podkomisja, dodajšc, że wbrew utrwalanej wersji zdarzeń, to informacja o odległoœci, a nie wysokoœci była kluczowa. 100 metrów nad ziemiš – polski samolot był zachęcany do lšdowania, nawigatorzy milczeli zamiast wydać komendę odejœcia na drugi kršg.

Zdaniem podkomisji, 900 metrów od pasa na lotnisku tupolew zaczšł się rozpadać. Odpadło lewe skrzydło, pierwszy z odłamków znaleziono 45 m przed brzozš.

Komisja podała też, że tuż przed uderzeniem w ziemię na pokładzie samolotu nastšpił wybuch. Majš tego dowodzić œlady oparzeń na ciałach kilku ofiar, które odnaleziono poza strefš tzw. pożarów lokalnych.

To, co dla podkomisji wydaje się oczywiste, prokuratura dopiero bada. Wœród wielu wštków weryfikuje także ten dotyczšcy ewentualnego wybuchu, a do badań pozyskała międzynarodowe grono ekspertów.

Jednak senator PO Aleksander Pociej uważa, że stawiane tezy wzajemnie się wykluczajš. – Mamy dysonans poznawczy, bo co innego mówi minister Macierewicz, a co innego prokuratura – mówił w poniedziałek w TV Rzeczpospolita.

– Albo rację ma prokuratura pod wodzš Ziobry, że doszło do błędów ludzkich, przypadkowych, albo podkomisja, twierdzšc, że doszło do zamachu. Jeœli miałby być zamach, to przeczy to ustaleniom prokuratury – mówił w „Rzeczpospolitej" senator Pociej. Š?

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: g.zawadka@rp.pl

Tezy prezentacji podkomisji smoleńskiej

Ostatnia faza tragedii była spowodowana eksplozjš, do której doszło w kadłubie samolotu – nastšpił trzask z prawego i lewego silnika, 900 metrów od pasa tupolew zaczšł się rozpadać.

- Możliwš przyczynš eksplozji był ładunek termobaryczny.

- Eksplozje nastšpiły w kadłubie, centropłacie oraz w skrzydłach.

- Oderwanie 6 metrów lewego skrzydła nie może spowodować obrotu samolotu i przeszkodzić w dalszym locie.

- W miejscu katastrofy znaleziono co najmniej cztery ciała ofiar ze œladami działania wysokiej temperatury, „której nie można wytłumaczyć bliskoœciš pożarów naziemnych".

- W wieży kontroli lotów lotniska w Smoleńsku panował chaos, działały trzy oœrodki decyzyjne.

- Nawigatorzy œwiadomie wprowadzali polskš załogę w błšd.

Msze, kwiaty, znicze i przemarsz

- Poranna msza œwięta w intencji ofiar katastrofy odprawiona została w koœciele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieœciu

- Na warszawskich Powšzkach pod pomnikiem ofiar katastrofy kwiaty złożyli premier Beata Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Znicze zapłonęły także na grobach ofiar katastrofy w Œwištyni Opatrznoœci Bożej, kwiaty złożono przed Pałacem Prezydenckim.

- Prezydent Andrzej Duda odwiedził grób Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu.

- W Kancelarii Premiera odsłonięto tablicę upamiętniajšcš Lecha Kaczyńskiego, Przemysława Gosiewskiego i Zbigniewa Wassermanna.

- Politycy SLD uczcili pamięć swoich koleżanek i kolegów – Izabeli Jarugi-Nowackiej, Jerzego Szmajdzińskiego i Jolanty Szymanek-Deresz. Wspominali przyjaciół, składali wieńce.

- Polska delegacja w Smoleńsku. 100-osobowa delegacja, w tym krewni ofiar tragedii, przybyła na miejsce katastrofy Tu-154M w Smoleńsku, by oddać hołd ofiarom. Odczytano listę ofiar katastrofy i zapalono znicze.

- Pod Pałacem Prezydenckim odbyły się po południu uroczystoœci z udziałem prezydenta RP.

- Uroczystoœci zakończyły się mszš œw. w intencji ofiar katastrofy i przemarszem pod Pałac Prezydencki oraz Apelem Pamięci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL