Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Katastrofa smoleńska

MSZ przygotowuje ambasady do ochodów rocznicy katastrofy smoleńskiej

10 kwietnia 2018 r. rocznica katastrofy smoleńskiej będzie obchodzona nie tylko w kraju, ale też za granicš
Fotorzepa, Roman Bosiacki
MSZ przygotowuje ambasady do obchodów rocznicy katastrofy.

Już od poczštku roku resort spraw zagranicznych przygotowuje się do obchodów wydarzeń z 10 kwietnia 2010 r. W dokumencie wysłanym przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w MSZ do placówek zagranicznych zawarto sugestie dotyczšce tego, co powinno znaleŸć się w programie obchodów. To m.in. pokazy filmów.

Pismo sygnowane jest nazwiskiem Małgorzaty Wierzejskiej, dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w MSZ. Trafiło nie tylko do ambasad, ale też do konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej na całym œwiecie.

Do 20 lutego polscy dyplomaci majš poinformować MSZ o planowanych inicjatywach upamiętniajšcych ofiary katastrofy smoleńskiej.

„W imię honoru" i „Smoleńsk"

W piœmie, którego treœć poznała „Rzeczpospolita", wyszczególniono tytuły produkcji filmowych dotyczšcych tamtych wydarzeń. „Ze strony DDPK sugerujemy wykorzystanie powstałych na kanwie wydarzeń wokół katastrofy filmów: dokumentalnego ťW imię honoruŤ w reż. A. Gargas (DDPK podpisało licencję na 10 pokazów niekomercyjnych zgodnie ze zgłoszeniami otrzymanymi z placówek) oraz fabularnego ťSmoleńskŤ w reżyserii A. Krauze". MSZ rekomenduje kontakt polskim dyplomatom z przedstawicielami producentów obydwu produkcji.

To nie koniec sugestii resortu spraw zagranicznych. „W celu oddania hołdu ofiarom katastrofy sugerujemy również organizację mszy œwiętej z udziałem przedstawicieli miejscowych władz oraz œrodowisk polskich/polonijnych kraju urzędowania".

W piœmie znajduje się też nawišzanie do poprzednich obchodów. „Dziękujemy placówkom, które co roku podejmujš starania o właœciwe upamiętnienie tragedii sprzed prawie 8 lat. W imieniu Kierownictwa MSZ uprzejmie proszę, aby również w 2018 roku placówki przygotowały stosownš oprawę rocznicy katastrofy smoleńskiej".

MSZ: działania bezkosztowe

MSZ w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej" o to, dlaczego właœnie te dwa filmy zostały rekomendowane, przesłało następujšcy komunikat: „W zwišzku ze zbliżajšcš się kolejnš rocznicš katastrofy samolotu z Parš Prezydenckš na pokładzie z 10 kwietnia 2010 r. poproszono placówki za granicš o upamiętnienie ofiar tragedii sprzed prawie 8 lat, w której zginęło m.in. kilku członków służby zagranicznej. W celu oddania hołdu ofiarom katastrofy zasugerowano placówkom m.in. organizację mszy œwiętej z udziałem przedstawicieli miejscowych władz oraz œrodowisk polskich czy polonijnych państwa urzędowania".

„Rzeczpospolita" zapytała też o koszty działań sugerowanych w piœmie. MSZ odpowiada: „Będš to działania bezkosztowe lub pokrywane z bieżšcych budżetów placówek, względnie przez podmioty z placówkami współpracujšce" – pisze resort spraw zagranicznych.

– Zastanawiam się, na ile konieczne jest, by obcišżać budżety ambasad czy samego MSZ kosztami sprowadzenia czy wyœwietlania filmów przy tej okazji – komentuje dyplomata pracujšcy w centrali w Warszawie.

Polskie placówki dyplomatycznie organizowały już pokazy „Smoleńska", np. w Waszyngtonie. Nie obyło się bez kontrowersji. Wilczek mówił wtedy, że w przypadku katastrofy w Smoleńsku próby dojœcia do prawdy sš interpretowane jako udział w teorii spiskowej. Pytania o pokaz i towarzyszšce mu słowa ambasadora Piotra Wilczka zadawał po tym pokazie w grudniu 2016 r. poseł PO Marcin Kierwiński. – Film „Smoleńsk" pokazuje atmosferę spisku wokół katastrofy, co nie znajduje żadnego potwierdzenia w faktach. Sugestie MSZ sš budowaniem złego wizerunku Polski – mówi „Rzeczpospolitej" Kierwiński o dokumencie wysłanym niedawno polskim ambasadom i konsulatom na całym œwiecie. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL