Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Dni wolne na opieke nad dzieckiem w wymiarze godzinowym lub na dni

Piotr Wojciechowski - adwokat
materiały prasowe
Od 2 stycznia będzie można wybierać wolne na opiekę nad dzieckiem w wymiarze godzinowym lub na dniówki.

Rz: Od 2 stycznia będzie można wybierać wolne na opiekę nad dzieckiem w wymiarze godzinowym lub na dniówki. Czy coœ się zmieni z nabywaniem prawa do tego zwolnienia? Będziemy uzyskiwać go w wymiarze dwudniowym czy 16-godzinnym?

Piotr Wojciechowski: Sposób realizacji prawa uprawnionego rodzica do dwóch dni opieki nad dzieckiem będzie zależeć od treœci pierwszego wniosku w roku kalendarzowym złożonym w tej sprawie. Jeœli więc pracownica złoży swój pierwszy wniosek o udzielenie jednej godziny opieki nad dzieckiem, będzie to oznaczać, że pozostałe wnioski będš składane w wymiarze godzinowym. Gdy zaœ pracownik zawnioskuje o wolny jeden dzień na opiekę, należeć mu się będzie jeszcze jeden dzień, bez możliwoœci przeliczania go na godziny. Z tych przyczyn należałoby rekomendować pracodawcom, aby w treœci wzoru wniosku sporzšdzanego przez pracownika w tej sprawie umieœcili dwie opcje do wyboru – godzinowš i dniowš, tak aby po złożeniu pierwszej deklaracji w roku mieli wiedzę, jak rodzic będzie takie uprawnienie realizował.

Czy to oznacza, że np. pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy nie będzie mógł wykorzystać tej puli, wybierajšc raz pełny dzień przy zaplanowanej wówczas 12-godzinnej dniówce, a kolejny – w przeliczeniu na godziny – w dni, gdy będzie miał do przepracowania po 4 godziny?

Tak. Nie będzie możliwoœci wybierania opieki według różnych wariantów w tym samym roku kalendarzowym. Oczywiœcie nie ma przeszkód, aby zmieniać sposób korzystania z tego uprawnienia w kolejnych latach. Natomiast w każdym roku wišżšca będzie treœć wniosku złożonego jako pierwszy.

Może jednak dojœć do sytuacji, gdy z pierwszego wniosku będzie wynikać, że pracownik chce realizować uprawnienie do dwóch dni w wymiarze godzinowym i złoży wniosek o jednš godzinę opieki, a w następnym będzie wnosił o 8 lub 12 godzin obejmujšcych pełny dzień pracy. Przypomnijmy, że w puli godzin do wykorzystania z tego tytułu sš dwa dni po 8 godzin, czyli całe 16 godzin.

Czy w oœwiadczeniu o korzystaniu z tzw. dni na opiekę pracownicy będš musieli zadeklarować, w jaki sposób będš się dzielić uprawnieniem – np. przez okreœlenie liczby godzin?

Przepisy nie przewidujš takiego wymogu. Treœć pierwszego wniosku wskaże, w jaki sposób dany pracownik u danego pracodawcy będzie korzystał ze swojego uprawnienia. To samo powinien zrobić drugi uprawniony opiekun u drugiego pracodawcy. Nie ma przy tym przeszkód, aby jeden opiekun wykorzystał uprawnienie w dniach, a drugi w godzinach, zgodnie z treœciš złożonego przez siebie wniosku.

Czy pracodawca może w regulaminie pracy przewidzieć, że wymiar zwolnienia dla osoby zatrudnionej na częœć etatu zawsze przelicza się na godziny, stosownie do wymiaru czasu pracy, a jedynie wybór realizacji tego uprawnienia będzie należał do zatrudnionego?

Nie. Pracodawca nie może przesšdzić w regulaminie pracy o sposobie korzystania przez rodziców z tego uprawnienia. Takie postanowienie byłoby mylšce. To pracownik w pierwszym składanym przez siebie wniosku w danym roku kalendarzowym decyduje, w jakiej formie będzie korzystać w tym konkretnym roku ze swojego uprawnienia – tj. albo w wymiarze dwóch dni wolnych, albo w wymiarze godzinowym.

—rozmawiała Anna Abramowska

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL