Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Inwestycje

PAIZ negocjuje zwiększenie napływu inwestycji z Chin

Bloomberg
Polska zacieœni z Chinami wspólne działania dotyczšce przepływu inwestycji. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ) podpisała w tej sprawie porozumienie z Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), największym bankiem tego kraju.

Zakłada ono rozszerzenie współpracy, rozpoczętej zaraz po wejœciu ICBC do Polski w 2012 roku. Porozumienie zawarto w czasie wizyty w Chinach polskiej misji gospodarczej z prezydentem Andrzejem Dudš. Nowy etap współpracy będzie zwišzany przede wszystkim z pobudzaniem aktywnoœci chińskich firm działajšcych w Polsce. ICBC oferować będzie finansowanie dla chińskich inwestorów, którzy rozwijać będš nad Wisłš projekty infrastrukturalne, górnicze, przemysłowe, a także z sektora usług i energetyki odnawialnej. Z kolei PAIZ będzie ułatwiać chińskim bankowcom kontakty z polskimi przedsiębiorcami. Obie strony porozumienia zadeklarowali ponadto wsparcie dla ożywiania dwustronnej wymiany handlowej.

Szczególnie ważny jest w tym kontekœcie wzrost polskiego eksportu do Chin. W 2014 roku jego wartoœć wyniosła prawie 1,7 mld euro. Polski eksport nie jest jednak w stanie zmniejszyć dystansu do poziomu importu. Według danych Ministerstwa Gospodarki, w ubiegłym roku największe pogorszenie salda obrotów w porównaniu do roku 2013 - 2,7 mld euro – odnotowaliœmy właœnie z Chinami. W pierwszym kwartale 2015 eksport wzrósł co prawda o 6,3 proc., ale import z Chin podskoczył o 22 proc.

Polsko-Chińska współpraca gospodarcza ma szanse ożywienia dzięki rozpoczęciu realizacji chińskiego projektu One Belt One Road – nowej strategii gospodarczej majšcej mocniej otworzyć chińskš gospodarkę na œwiat. Polska ma szansę na uczestnictwo m.in. w chińskich przedsięwzięciach infrastrukturalnych, zwišzanych z budowš dróg i linii kolejowych.

PAIZ będzie kontynuował rozmowy w sprawach chińskich inwestycji w Polsce z przedstawicielami chińskich władz i biznesu. Do Polski zostali zaproszeni: minister Li Wei - prezes Development Centre of State Council, Li Keping - prezes China Investment Corporation, Wang Yanzhi - prezes Silk Road Found, Gao Yingxin - wiceprezes Bank of China, Ao Juncheng - wiceprezes Industrial and Commercial Bank of China oraz Yu Ping - wiceprzewodniczšcy China Council for the Promotion of International Trade. Zaproszono także szefów Huawei, Sinohydro-Power China i China Harbour Engineering Company.

Jak dotšd, skala chińskich inwestycji w Polsce jest niewielka. Chińczycy nie realizujš nowych projektów typu greenfield, a koncentrujš się na przejmowaniu istniejšcych zakładów. Przykładem jest przejęcie cywilnej częœci Huty Stalowa Wola przez koncern LiuGong Machinery. Jak dotšd, inwestycja ta nie spełniła jednak pokładanych w niej oczekiwań. Kompletnym niewypałem okazała się także próba wejœcia chińskich firm w inwestycje infrastrukturalne – budowę autostrad.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL