Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Inwestycje

Zapraszamy do Polski japońskich inwestorów

Bloomberg
W Japonii przebywa misja gospodarcza zorganizowana przez Polskš Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIZ). W drugim dniu pobytu polskich przedsiębiorców odbyło się Polsko-Japońskie Seminarium Inwestycyjne.

Wzięło w nim udział 120 przedstawicieli japońskich firm, które sš zainteresowane rozwijaniem współpracy biznesowej z polskimi partnerami.

Według wiceministra rozwoju Radosława Domagalskiego, który przewodniczy misji biznesowej do Tokio, współpraca z japońskimi przedsiębiorstwami jest dla polskich firm szansš na zwiększenie innowacyjnoœci. - Japońscy inwestorzy sš mile widziani przez polski rzšd – powiedział Domagalski. Perspektywy dla japońskich inwestycji w Polsce omawiali przedstawiciele PAIZ oraz Jetro - Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego. Były także wystšpienia ze strony polskiej przedstawiciela Polskich Linii Lotniczych LOT, natomiast z japońskiej – reprezentanta Bank of Tokyo-Mitsubishi.

Zdaniem Sławomira Majmana, prezesa PAIZ, Japończycy ponownie wchodzš do grona kluczowych inwestorów w polskiej gospodarce. Japońskie inwestycje rozwijajš się w przemyœle motoryzacyjnym oraz elektronicznym, przy tym do Polski trafiajš nie tylko giganci – pojawia się coraz więcej małych i œrednich japońskich przedsiębiorstw.

W pištek zorganizowano także panel dyskusyjny poœwięcony perspektywom inwestycyjnym w strefach ekonomicznych. Wzięli w nim udział członkowie zarzšdów stref Legnickiej, Łódzkiej, Pomorskiej i Wałbrzyskiej. Odbyły się także rozmowy B2B polskich i japońskich przedsiębiorców. Przedstawiciele polskich firm mogli również zobaczyć, jak funkcjonujš instytucje wspierajšce firmy, które zaczynajš działalnoœci na japońskim rynku. Przyglšdano się pracy Invest Japan Business Support Centre (IJBS), bezpłatnie udostępniajšcš firmom biura przez pierwsze 50 dni ich aktywnoœci w Japonii.

Misja w Japonii jest kolejnš, którš w ostatnich miesišcach organizuje PAIZ. Agencja podkreœla, że blisko jedna trzecia sfinalizowanych przez niš w 2015 roku inwestycji to efekt właœnie zagranicznych misji, w których uczestniczš przedstawiciele firm, regionów i specjalnych stref ekonomicznych.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL