Inwestycje

Rząd rozpoczyna erę innowacji

Konferencja prasowa nt. powołania międzyresortowej Rady ds. Innowacyjności w warszawskim Centrum Nauki Kopernik
PAP
Rząd powołał Radę ds. Innowacyjności. W skład gremium, które ma pobudzić innowacyjność polskiej gospodarki, weszło trzech wicepremierów – minister rozwoju Mateusz Morawiecki, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
W radzie, która ma odpowiadać ze realizację programu „StartInPoland” zasiedli również Dawid Jackiewicz, minister skarbu, Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, a także sekretarze stanu w resortach obrony narodowej i finansów.

 

- Konkurencyjność polskiej gospodarki zależy głównie od inwestycji w innowacje, które – dzięki uruchamianym właśnie mechanizmom – staną się motorem zmian nie tylko technologicznych, ale przede wszystkim społecznych. Chcemy efektywnie zainwestować ponad 16 mld euro przeznaczonych na innowacje w krajowych i regionalnych programach oraz rodzimego kapitału, aby polskie produkty stały się cenionym i poszukiwanym dobrem na światowych rynkach – mówi wicepremier Morawiecki.

 

Rada ma inicjować działanie oraz proponować rozwiązania, które pozwolą aktywnie wspierać przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych produktów i procesów oraz angażować polski kapitał, a w konsekwencji przyczyniać się do tworzenia przewag konkurencyjnych naszej gospodarki.

 

Członkowie rady wyznaczyli już sobie pierwsze zadanie – skoordynowanie instrumentów polityki proinnowacyjnej, by zbudować nowe „połączenia neuronowe” pomiędzy strategicznymi programami i instrumentami finansowymi, które dziś nie są ze sobą powiązane. Następnie, zostanie opracowany system zachęt dla przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki, które mają przyczynić się do wzrostu wydatków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową. Dopełnieniem będzie aktywne wpływanie na politykę zamówień publicznych, która uwzględni atrakcyjne rozwiązania, produkty i procesy powstałe w oparciu o wprowadzone instrumenty. Pierwsze efekty pracy zostaną przedstawione za sto dni.

 

Wszystkie planowane przez radę działania, będą szeroko konsultowane z przedsiębiorcami, przedstawicielami świata nauki, samorządami. Do pomocy rodzimym startupom zaprzęgnięte zostaną spółki Skarbu Państwa. – Program „StartInPoland” ma na celu wykorzystanie potencjału finansowego i potrzeb rozwojowych spółek SP oraz średnich i dużych firm z polskim kapitałem. Z jednej strony ma on służyć poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania technologiczne czy procesowe, jakie stoją przed czempionami polskiej gospodarki. Z drugiej – wsparciu startujących, kreatywnych przedsiębiorców. Zbudowany w ten sposób program akceleracyjny pozwoli wykorzystać istniejącą już infrastrukturę, potencjał zdolnych i  głodnych sukcesów ludzi dla wzmocnienia polskiej gospodarki – deklarują członkowie rady.

 

Za sto dni zostanie wskazane usytuowanie i wysokość funduszu oraz ogłoszone będą pierwsze konkursy.

 

Przygotowywany jest też projekt nowej ustawy o innowacyjności, która ma znieść bariery prawne, ograniczające rozwój innowacji. Będzie ona miała charakter horyzontalny, to znaczy zmieni przepisy w wielu innych ustawach. Opracowanie katalogu przepisów wymagających zmiany poprzedzą szerokie konsultacje społeczne. Ich efektem będzie "Biała księga innowacji", która zostanie wykorzystana w cyklu prac legislacyjnych. Projekt ustawy będzie gotowy do końca roku (przed przygotowaniem projektu ustawy horyzontalnej, przedstawiony zostanie projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu innowacyjności, w którym uwzględniony zostanie w m.in. system zachęt podatkowych ułatwiających przedsiębiorcom inwestowanie w innowacje, a do oceny skutków regulacji zostanie dodany punkt dotyczący wpływu regulacji na poziom innowacyjności gospodarki).

 

Ponadto przeprowadzone zostaną przeglądy krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) oraz opracowane plany modyfikacji konkursów (np. w PARP) pod kątem wprowadzenia: programów strategicznych „pierwszej prędkości”, uruchomienia programu z krótką ścieżką aplikacyjną i elastycznym modelem wdrożenia dla przedsiębiorców. Założeniem jest, by w ciągu roku rozpocząć wdrażanie programów wspierających najważniejsze dziedziny z punktu widzenia innowacyjności gospodarki.

Źródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL