Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Inwestycje

Polskie miasta wysoko w prestiżowym rankingu

Fotorzepa, Marta Bogacz
Polskie miasta trafiły do czołówki najbardziej atrakcyjnych miejsc w Europie dla zagranicznych inwestorów.

Warszawa znalazła się na 11. miejscu prestiżowego rankingu Europejskich Miast i Regionów Przyszłoœci 2018/2019 sporzšdzonego przez fDi Magazine, należšcego do grupy Financial Times. Wyprzedziła m.in. Luksemburg, Berlin, Sztokholm, Kopenhagę i Genewę. Na najwyższym miejscu podium znalazł się po raz kolejny Londyn, na kolejnych miejscach sklasyfikowano Dublin i Paryż. Wysokš 6. pozycję zajęła Moskwa.

Raport bazujšcy na danych z 489 lokalizacji wskazuje najlepsze miejsca dla bezpoœrednich inwestycji zagranicznych w kilku kategoriach m.in. efektywnoœci kosztów, ułatwień dla prowadzenia biznesu czy strategii przycišgania inwestycji. Pod uwagę brane sš lokalizacje w całej Europie, nie tylko w krajach Unii Europejskiej. Miasta podzielono pod względem wielkoœci, podobnie jak regiony. Osobnej klasyfikacji dokonano dla poszczególnych częœci kontynentu.

W ogólnej klasyfikacji obejmujšcej 10 głównych miast Europy (powyżej 750 tys. mieszkańców z aglomeracjš) stolica Polski zajęła 7. miejsce, natomiast w rankingu oceniajšcym przyjaznoœć dla biznesu – miejsce 3. za Londynem i Dublinem, a przed Bukaresztem, Moskwš, Pragš i Paryżem. W klasyfikacji efektywnoœci kosztów dla prowadzenia działalnoœci gospodarczej Warszawa znalazła się na 9. pozycji, za Petersburgiem i przed Pragš. Natomiast w ogólnym rankingu oceniajšcym miasta Europy Wschodniej wyprzedziła jš tylko Moskwa. Za to w tej ostatniej klasyfikacji znalazły się jeszcze trzy inne polskie miasta: miejsca od 7. do 9. zajęły kolejno: Wrocław, Poznań i Kraków.

Kraków zajšł ponadto 9. lokatę wœród dużych miast Europy ocenianych ze względu na kapitał ludzki i styl życia (w tej dziesištce aż 8 miejsc zajęły miasta niemieckie) oraz 2. miejsce pod względem przyjaznoœci dla biznesu. W tej samej kategorii 8. lokatę fDi Intelligence przyznało Katowicom.

W kategorii potencjału ekonomicznego miast œredniej wielkoœci na 6. miejscu jest Wrocław (wygrał Zurich przed Edynburgiem i Bonn), a pod względem efektywnoœci kosztów 7. miejsce zajęła Bydgoszcz. Z kolei w kategorii przyjaznoœci dla biznesu (miasta œredniej wielkoœci) Wrocław jest 2, a miejsce 3. zajšł Poznań.

Polskie miasta zostały wysoko ocenione także ze względu na realizowane strategie przycišgania zagranicznych inwestycji. W grupie głównych miast Europy Warszawa jest 8, w grupie miast œrednich na 2. miejscu znalazł się Szczecin, a na 5. Poznań.

W generalnym rankingu Regionów Przyszłoœci 2018/2019 pierwsze miejsce zajšł region Paryża, przed regionem Dublina i Nadreniš Północnš-Westfališ. W klasyfikacji regionów Europy Wschodniej 5. miejsce zdobyło Mazowsze, a miejsce 7. - Dolny Œlšsk. W dziesištce dużych regionów całej Europy Œlšsk sklasyfikowano jako 3. w efektywnoœci kosztów. W tej samej kategorii 9. jest Mazowsze. Z kolei Dolny Œlšsk zajšł 7. miejsce pod względem przyjaznoœci dla biznesu wœród regionów œredniej wielkoœci, natomiast województwo kujawsko-pomorskie – miejsce 9 w efektywnoœci kosztowej. Analitycy fDi Intelligence wyróżnili także województwo lubelskie, Opolszczyznę i Małopolskę w kategorii strategii dla przycišgania inwestycji.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL