Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Inwestycje

#RZECZoBIZNESIE: Francois Colombie: Polska skorzystała na inwestycjach zagranicznych

tv.rp.pl
Polska skorzystała na transferze technologicznym oraz nowych sposobach zarzšdzania – mówi Francois Colombie, członek Rady Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej oraz Prezes Wykonawczy Auchan Retail Polska, goœć programu Marcina Piaseckiego.

Goœć wyjaœnił, że w cišgu ostatnich 25 lat wpływ inwestycji zagranicznych na PKB Polski był na poziomie 15,6 proc. - Czyli co roku jeden dodatkowy punkt wzrostu gospodarki – mówił.

- Przez ten okres uzbierało się 712 mld zł, które zostały zainwestowane w Polsce przez firmy zagraniczne. W większoœci inwestorzy pochodzš z Unii Europejskiej, prawie 90 proc. 10 proc. to St. Zjednoczone – dodał.

Atuty Polski jakie wymienił Colombie to rynek prawie 40 mln mieszkańców, skala Hiszpanii. - Też bardzo dobra lokalizacja geograficzna i kapitał ludzki. Koszt siły roboczej, to też był atrakcyjny element – mówił.

Podkreœlił, że Polska skorzystała na transferze technologicznym oraz nowych sposobach zarzšdzania.

- Pierwsze fale inwestycji miały pomóc rozbudować infrastrukturę. Potem rynek się sam rozwinšł i teraz jest walka o rynek wewnętrzny – tłumaczył goœć.

Podkreœlił, że inwestorzy zagraniczni w Polsce sš bardzo trwali i stabilni. - Prawie nikt się nie wycofał z Polski – stwierdził Colombie.

Tłumaczył, że wartoœć inwestycji zagranicznych w stosunku do PKB w Polsce wynosi ok. 40 proc. - W Wielkiej Brytanii to jest 50 proc., Hiszpanii 42 proc. To znaczy, że nie ma dominacji inwestycji zagranicznych – mówił goœć.

- Jest duża dywersyfikacja. 30 proc. to inwestycje przemysłowe, potem mamy 15 proc. inwestycji w handlu, następnie bankowoœć, budownictwo, różne sektory. Sš też mały firmy, tylko 5 proc. to duże firmy. Jest dużo małych i œrednich firm – dodał.

Colombie zaznaczył, że najwięcej w Polsce zainwestowały Niemcy, St. Zjednoczone i Francja.

- Inwestorzy zagraniczni oczekujš równego traktowania w stosunku do inwestorów lokalnych. Przedsiębiorcy potrzebujš jasnej wizji długofalowej. Inwestorzy francuscy chcš jeszcze się rozwijać w Polsce – podsumował.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL