Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu

Patriotyzm gospodarczy ma się dobrze

123RF
Firmy podkreœlajš swoje lokalne zaangażowanie, a takie projekty majš też znaczenie dla ich oceny przez konsumentów.

Od lat można zauważyć, iż działajšce w Polsce firmy starajš się korzystać głównie z lokalnych dostawców. Widać to nie tylko w sieciach spożywczych, ale także w firmach gastronomicznych czy u producentów wielu kategorii produktów.

Sieci handlowe idš w tym kierunku w zasadzie od poczštku działalnoœci w naszym kraju i konsekwentnie rozwijajš ofertę rodzimych produktów. Należšca do Jeronimo Martins sieć Biedronka podaje, że ok. 90 proc. produktów spożywczych w jej asortymencie pochodzi od polskich dostawców. Firma zwraca uwagę, że wraz ze swoimi partnerami handlowymi inwestuje w zrównoważony rozwój, jak choćby odtworzenie tradycyjnych upraw warzyw i owoców.

Biedronka współpracuje z ponad 500 polskimi partnerami handlowymi, z tego z ponad 200 firmami od ponad dziesięciu lat. Kilkadziesišt firm jest zwišzanych z Biedronkš od poczštku jej działalnoœci. Wiele z nich mogło dzięki temu sfinansować znaczšce inwestycje w park maszynowy, zakłady produkcyjne czy magazyny. Modyfikowana była również oferta, a w œlad za bardzo wyraŸnym trendem prozdrowotnym z produktów znikały mniej pożšdane składniki.

Szansa dla dostawców

Nie można też zapominać o miejscach pracy – tylko w Biedronce pracuje już ok. 60 tys. osób. Rozwój sieci handlowych wpływa też poœrednio na zatrudnienie u ich podwykonawców czy partnerów handlowych.

Przykładów takiego rozwoju polskich dostawców nie brakuje. Firma Stokson, producent dostępnych w sieci pšczków, przez dziesięć lat współpracy z Biedronkš rozbudowała swój zakład produkcyjny i wybudowała kolejny. Dzięki temu zatrudnienie w firmie wzrosło o blisko 250 proc., a rodzinne przedsiębiorstwo zakończyło w styczniu 2017 r. budowę kolejnej hali, w której na trzech najnowoczeœniejszych liniach produkcyjnych pracę znajdzie 100 osób. Z kolei producent tradycyjnych ciast MW Janczewscy współpracuje z sieciš od 2015 r. Mimo doœć krótkiego okresu firma stworzyła już ok. 100 nowych miejsc pracy, uruchomiła dwie nowoczesne linie produkcyjne oraz zainwestowała w nowy zakład produkcyjny, który wkrótce zostanie oddany do użytku.

Podobnych przykładów jest znacznie więcej, a współpraca producentów z sieciami układa się coraz lepiej. To także efekt zmieniajšcych się stopniowo zwyczajów konsumenckich. O ile cena wcišż pozostaje głównym kryterium wyboru podczas zakupów, o tyle coraz większa grupa konsumentów nie mniejszš wagę przywišzuje do takich cech produktu, jak jakoœć, œwieżoœć, marka. Segment premium rozwija się szybciej niż półka ekonomiczna, co gołym okiem widać w każdym sklepie. Pojawia się coraz więcej produktów z wyższej półki, ponieważ konsumenci teraz tego oczekujš.

Rodzimy producent wchodzi na nowe rynki

Dostawcy dzięki kooperacji z sieciš Biedronka mogš również z rodzimymi artykułami zdobywać rynki zagraniczne, na których działa właœciciel sieci. Polskie produkty w takim modelu trafiajš choćby do portugalskiej sieci supermarketów Pingo Doce, gdzie obecne sš Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, Agros Nova czy Bakoma. Jest to także możliwe w Kolumbii, gdzie Jeronimo Martins uruchomiło sieć handlowš Ara. Na ten rynek trafiajš m.in. napoje energetyczne firmy FoodCare, lody firmy Anita, cukierki i kawa cappuccino grupy Maspex oraz chusteczki EcoWipes.

Jednak przedsiębiorstwa mogš liczyć nie tylko na rozwijanie eksportu, ale także na znacznie bardziej angażujšce projekty, na które bez silnego partnera raczej nie mogłyby liczyć. Ameryka Południowa to z perspektywy producentów, zwłaszcza dóbr szybkozbywalnych, wcišż odległe i jeœli nawet perspektywiczne, to głównie doœć egzotyczne, rynki. Jednak jaskółki zmian już widać. W czerwcu 2016 r. pierwsza polska firma, Instanta, otworzyła fabrykę kawy rozpuszczalnej w kolumbijskim Cali, skšd dostarcza jš m.in. do sklepów Ara.

Dzięki takim projektom roœnie skala działalnoœci zarówno sieci, jak i jej dostawców. Wszystko przekłada się na zwiększenie liczby miejsc pracy oraz trafiajšce do budżetu podatki.

Więcej etatów, więcej inwestycji

Rozwój sieci sprzedaży powoduje także stałe zapotrzebowanie na kandydatów do pracy. Sieć Biedronka to obecnie już ok. 60 tys. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Firma od lat zwiększa zatrudnienie – w samym 2016 r. roku o ponad 5 tys. osób, w efekcie czego wzrosło także œrednie zatrudnienie w sklepie.

Firma inwestuje w zasoby ludzkie także na innych płaszczyznach. Przykładem sš choćby szkolenia – ponad 2 mln godzin szkoleniowych wypracowano tylko w 2016 r. Firma przy rekrutacjach na wyższe szczeble kierownicze czy menedżerskie stawia także na awanse wewnętrzne. Jak podkreœla Jeronimo Martins Polska, 90 proc. obecnych menedżerów trafiło na swoje stanowiska w wyniku właœnie wewnętrznych rekrutacji. Z kolei wœród awansowanych kierowników sklepów w 2016 r. aż 95 proc. pochodziło z niższych szczebli struktury.

Więcej etatów to także większe kwoty z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych czy społecznych, ale Jeronimo Martins Polska wyróżnia się także, jeœli chodzi o kwestię płaconych podatków dochodowych. Zgodnie z opracowaniem wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska od lat spółka jest nie tylko największym płatnikiem CIT w branży handlowej, ale również jest w grupie największych płatników tego podatku w całej gospodarce.

Firma podaje, że tylko za 2016 r. zapłaciła podatek CIT w wysokoœci ponad 409 mln zł. Wsparcie dla polskiej gospodarki to niejedynie CIT, ale przede wszystkim inwestycje. Od 1995 r. spółka zainwestowała w Polsce w sumie ponad 12 mld zł. Obecnie prowadzi ponad 2,7 tys. sklepów i 15 centrów dystrybucyjnych na terenie całego kraju. W planach na 2017 r. jest otwarcie nowego centrum w Gorzowie Wlkp.

By wyróżnić się na rynku i odpowiedzieć na trend zapewnienia konsumentowi gotowych posiłków, w 2016 r. spółka uruchomiła własnš fabrykę zup – projekt przełożył się na nowe miejsca pracy dla ok. 30 osób. Ta inwestycja jeszcze bardziej zwišzała firmę z Polskš. Poza takimi inwestycjami obecnie realizowany jest plan modernizacji istniejšcych sklepów. Modernizacja ma na celu przede wszystkim podwyższenie komfortu zakupów, ale w jej ramach wdrażane sš także ważne rozwišzania proœrodowiskowe – spółka rezygnuje z wykorzystania w urzšdzeniach chłodniczych freonów – gazów powodujšcych efekt cieplarniany. Wprowadza też szereg rozwišzań zmniejszajšcych zużycie energii.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL