Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu

Lider w branży zamknięć

Materiały Promocyjne
Zakład Usługowo–Produkcyjny Roztocze Roman Rak – laureat nagrody Indeksu Patriotyzmu Polskiego Biznesu w kategorii spółek poniżej 100 mln zł obrotu – to firma z największym doœwiadczeniem w Polsce i jeden z najbardziej liczšcych się w Europie producentów zamknięć przemysłowych.

Przedsiębiorstwo zostało założone przez Romana Raka – absolwenta Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej – w 1991 r. Poczštkowo była to niewielka działalnoœć – właœciciel zatrudniał jednš osobę, a produkcję prowadził w przydomowym garażu. Dzięki temu, że przedsiębiorstwu udało się trafić w niszę, na przestrzeni ponad 25 lat Roztocze rozwinęło się w silnš organizację, zatrudniajšcš obecnie ponad 500 osób.

5 tys. akcesoriów

Głównš działalnoœciš firmy Zakładu Usługowo–Produkcyjnego Roztocze jest produkcja zamków i zawiasów – m.in. zewnętrznych, stalowych lub z tworzyw sztucznych. W skład asortymentu wchodzš także systemy zamykania, zaciski œrubowe, stalowe i aluminiowe, akcesoria, taki e jak uchwyty, kieszenie na dokumenty, kłódki elektryczne, nakrętki wciskane.

W swojej ofercie ma również uszczelki profilowe i płaskie, jak również stopki, gałki i uchwyty wykonane z termoplastów i duroplastów. Specjalistyczny asortyment jest przeznaczony dla branży energetycznej, telekomunikacyjnej, klimatyzacyjnej, kolejnictwa, przemysłu motoryzacyjnego oraz przemysłu maszynowego.

W sumie w ofercie można znaleŸć ponad 5 tys. produktów, które znajdujš nabywców zarówno w Polsce, jak i za granicš. Przychody z eksportu stanowiš około jednej trzeciej przychodów ze sprzedaży ogółem.

Nowoczesny park maszynowy

Przedsiębiorstwo prowadzšce działalnoœć w Tomaszowie Lubelskim podkreœla, że nieodłšcznš częœciš jego strategii biznesowej jest rozwijanie nowoczesnych technologii i inwestowanie w innowacyjne rozwišzania. W 2016 r. na badania i rozwój ZUP Roztocze wydało 500 tys. zł, w dziale B&R pracuje zaœ siedem osób.

Firma dysponuje nowoczesnymi liniami technologicznymi, posiada park maszynowy, który obecnie obejmuje ponad 300 wyspecjalizowanych maszyn, m.in. tokarek, frezarek, szlifierek, elektrodršżarek, pił taœmowych, pras korbowych i narzędziowych. W zaawansowanym technologicznie laboratorium kontrolno-pomiarowym firma posiada maszyny współrzędnoœciowe, wytrzymałoœciowe i inne.

W biurze konstrukcyjno-technologicznym projektowane i wykonywane jest różnego rodzaju oprzyrzšdowanie, np. formy wtryskowe do odlewów ze stopów, tworzyw sztucznych, wykrojniki, tłoczniki, przyrzšdy specjalne. Dzięki tym rozwišzaniom firma może sprostać najbardziej skomplikowanym zamówieniom.

W 2016 r. Zakład Usługowo–Produkcyjny Roztocze Roman Rak osišgnšł przychody ze sprzedaży w wysokoœci prawie 68 mln zł (o 8 mln więcej niż w 2015 r. i o 18 mln względem roku 2014), z eksportu – nieco ponad 22 mln zł. Zysk brutto wyniósł 3,9 mln zł (w 2015 r. 4,3 mln zł), zapłacony podatek to zaœ 672 tys. zł. Na koniec 2016 r. firma zatrudniała 511 osób, o ponad 100 więcej niż rok wczeœniej.

Działanie dla społecznoœci

ZUP Roztocze Roman Rak bardzo dużš wagę przywišzuje do działalnoœci charytatywnej. Właœciciel firmy, chcšc skoncentrować wszystkie swoje inicjatywy prospołeczne, utworzył w lutym 2015 r. Fundację Parasol Roztocza, która działa w obszarach: zdrowie, edukacja, rodzina, wolontariat, aktywny senior.

Prowadzi inicjatywy na rzecz pomocy chorym dzieciom, osobom niepełnosprawnym, a także rodzinom i emerytom znajdujšcym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Największym projektem realizowanym przez Fundację Parasol Roztocza był projekt „Finansowy zastrzyk" o wartoœci 100 tys. zł. Jednym z celów statutowych organizacji jest wspomaganie szkolnictwa zawodowego. Od 2013 r. fundator, a od 2015 r. Fundacja Parasol Roztocza skrupulatnie realizuje program stypendialny dla najlepszych uczniów z Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Lubelskim. Fundacja wspomaga także rozwój oraz popularyzację sportu i kultury, dšży do rozwoju techniki i rozpowszechniania nowych rozwišzań technologicznych.

Jak podaje firma, w 2015 r. Fundacja pozyskała swoje cele niemal 200 tys. zł, natomiast w 2016 r. prawie 170 tys. zł.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL