Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu

Kluczowe sš inwestycje i innowacje

materiały
Oœwięcimska spółka dzięki przejęciom i nowym instalacjom roœnie w siłę, ale nie zapomina o lokalnej społecznoœci.

Synthos – największy w Europie producent kauczuków syntetycznych uzyskiwanych w technologii emulsyjnej i największy w Europie wytwórca polistyrenu do spieniania (EPS) – zamierza dalej inwestować i rozwijać swoje portfolio produktów. Tylko w tym roku na inwestycje chce wydać około 700 mln zł.

Rozwój poprzez przejęcia

Historia Synthosu sięga roku 1945, kiedy powstała Fabryka Paliw Syntetycznych w Oœwięcimiu. W 1959 r. rozpoczęto tam produkcję emulsyjnego kauczuku syntetycznego. Firma została sprywatyzowana w 1996 r., a 60 proc. akcji przekazano Narodowemu Funduszowi Inwestycyjnemu. Synthos od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie, a w 2006 r. udział inwestora Michała Sołowowa przekroczył 50 proc. w kapitale spółki. Sołowow do dziœ jest głównym właœcicielem Synthosu, z pakietem akcji sięgajšcym 62 proc. kapitału.

Spółka od lat rozwija się m.in. dzięki akwizycjom. W lipcu 2007 r. kupiła czeskš firmę Kaucuk, jednego z największych konkurentów grupy w Europie Œrodkowo-Wschodniej. W 2014 r. przejęła Zakład Doœwiadczalny Organika oraz rejestrację œrodków ochrony roœlin i produktów biobójczych od Zakładów Chemicznych Organika-Azot. Tym samym weszła w zupełnie nowy segment działalnoœci – biznes œrodków ochrony roœlin.

Ostatnia akwizycja Synthosu to Ineos Styrenics, produkujšcy EPS. Wartoœć transakcji wyniosła 80 mln euro. Tym samym oœwięcimska spółka przejęła trzy zakłady produkcyjne, z których dwa znajdujš się w północnej Francji, a trzeci w Holandii. W tym ostatnim zakładzie funkcjonuje też nowoczesne centrum technologiczne, w skład którego wchodzš specjalistyczne laboratorium badawcze oraz zakłady pilotażowe, w których testowane sš innowacyjne produkty.

Nowe moce

Synthos buduje także nowe instalacje, by zwiększać moce produkcyjne w najważniejszych biznesach. W 2010 r. spółka wraz z Unipetrolem otworzyła w czeskich Kralupach zakład produkcji butadienu – głównego składnika do produkcji kauczuku.

Ważnym krokiem było też uruchomienie w Oœwięcimiu w połowie 2015 r. instalacji do produkcji kauczuków typu SSBR, stosowanych do produkcji nowoczesnych opon samochodowych. Inwestycja pochłonęła ponad pół miliarda złotych.

Jak przekonujš analitycy, był to milowy krok w w strategii produktowej Synthosu. Jak dotšd spółka specjalizowała się głównie w kauczukach emulsyjnych. Natomiast przyszłoœć według ekspertów należy właœnie do kauczuków rozpuszczalnikowych (SSBR), ze względu na nowe wymogi dotyczšce właœciwoœci opon samochodowych.

Obecnie spółka realizuje kolejne projekty. Wœród nich jest budowa instalacji do produkcji tzw. szarego polistyrenu do spieniania i zwiększenie mocy wytwórczych kauczuku. Synthos planuje ponadto budowę zakładu formulacji œrodków ochrony roœlin, czyli ich produkcji na bazie gotowej substancji czynnej.

Jak zaznacza zarzšd chemicznej spółki, celem jest rozwój i optymalizacja portfela produktowego, by wyjœć naprzeciw oczekiwaniom klientów. Spółka chce się przy tym opierać przede wszystkim na własnych badaniach, które pozwolš opracowywać i wdrażać do produkcji nowe, innowacyjne wyroby.

Celem grupy jest także systematyczne podnoszenie konkurencyjnoœci jakoœciowej i kosztowej w relacji do czołowych przedsiębiorstw z branży chemicznej. Podstawowe obszary działalnoœci, w których Synthos chce umacniać swojš pozycję, to produkcja kauczuków syntetycznych, polistyrenów, dyspersji i klejów oraz œrodków ochrony roœlin. Biznesy te rozwijać chce przez kolejne inwestycje produkcyjne i kapitałowe.

Troska o otoczenie

Synthos w swojej działalnoœci przewiduje też wspieranie lokalnych społecznoœci. W ostatnim czasie spółka kupiła i przekazała na rzecz Szpitala Powiatowego w Oœwięcimiu karetkę pogotowia o wartoœci 276 tys. zł. Ponadto kwotš 200 tys. zł wsparła działalnoœć Stowarzyszenia Pro-Patre Centrum Edukacyjno-Informacyjne Œwiadomego Ojcostwa. Kolejne 100 tys. zł z budżetu chemicznej spółki popłynęło na wsparcie Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Nieustajšcej Pomocy w Katowicach.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL