Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Pamiętajmy o historycznych tablicach Tchorka

Tablica Tchorka w Parku Szymańskiego w Warszawie (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Wikimedia Commons
Warszawiacy apelujš o renowacje i objęcie opiekš 160 wyjštkowych tablic upamiętniajšcych miejsca walki i męczeństwa z czasów wojny.

Petycję do władz Warszawy w ramach akcji „Warszawa pamięta o swoich bohaterach" podpisało na razie 5350 osób. Można je jednak składać do 2 paŸdziernika 2017 r.

Przedsiębiorca Rafał Szczepański – pomysłodawca akcji społecznej – w minionym tygodniu przekazał petycję na ręce Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, przewodniczšcej Rady Warszawy. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie zarzšdu Zwišzku Powstańców Warszawskich oraz Małgorzata Wagner z Fundacji Tchorek-Bentall, którzy od poczštku patronujš akcji. Od momentu złożenia dokumentów władze miasta majš trzy miesišce na podjęcie decyzji w tej sprawie.

Tablice zaprojektował pod koniec lat 40. rzeŸbiarz Karol Tchorek. To płaskorzeŸby z szarego piaskowca z charakterystycznym krzyżem maltańskim i napisem przypominajšce tragicznš historię danego miejsca.

– Tablice Tchorka stanowiš wyjštkowš na skalę œwiatowš pamištkę historycznš i sš nieodłšcznym elementem krajobrazu Warszawy – podkreœla Rafał Szczepański, inicjator akcji. – Duża ich częœć, przypominajšca o miejscach walk i męczeństwa z czasu II wojny œwiatowej, została zapomniana, a ich stan z każdym rokiem jest coraz gorszy – dodaje.

Rafał Szczepański postuluje odnowienie i konserwację wszystkich 160 tablic oraz zaaranżowanie ich otoczenia.

– Proponujemy ponadto odtworzenie tych tablic, które usunięto w poprzednich latach, oznakowanie nowymi innych miejsc pamięci, wskazanych na podstawie aktualnej wiedzy historycznej, po konsultacji z IPN, a także uruchomienie przez miasto strony internetowej i aplikacji, które byłyby przewodnikiem po tym wyjštkowym na skalę œwiatowš dziedzictwie kulturowym – opisuje Rafał Szczepański.

Przypomina, że np. takiej tablicy nie ma przed klasztorem Dominikanów przy ul. Freta, gdzie w czasie powstania był szpital, koœciół ten został zbombardowany, a pod gruzami zginęło około tysišca osób.

Akcja zbierania podpisów została zorganizowana z dużym rozmachem. Uczestniczyli w niej m.in. wolontariusze (zbierali podpisy m.in. w Łazienkach Królewskich, na placu Krasińskich), a także kibice Legii Warszawa, kupcy m.in. z WSS Społem Œródmieœcie oraz warszawskiej Hali Banacha. Firma Warexpo udostępniła bezpłatnie swoje noœniki reklamowe. Z kolei Juvenes-Projekt, spółka odpowiedzialna za projekt Centrum Praskiego Koneser, wsparła logistycznie zbiórkę podpisów.

Rafał Szczepański dodaje, że już w czasie zbierania podpisów pod petycjš – dzięki nagłoœnieniu akcji w mediach – wiele miejsc zostało oczyszczonych przez przedstawicieli dzielnic lub wspólnoty mieszkaniowe.

– Liczymy na pozytywnš decyzję władz Warszawy, tym bardziej że realizacja zawartych w petycji postulatów nie wymaga dużych nakładów finansowych – dodaje Rafał Szczepański.

I zapewnia wsparcie dla działań miasta. Liczy, że wszystkie tablice zostanš odnowione do 1 sierpnia przyszłego roku.

– Nie zapominamy o tych miejscach, sš one porzšdkowane i sprzštane, chociaż nie wszystkie znajdujš się na budynkach miejskich, opiekujemy się nimi – zapewnia nas Bartosz Milczarczyk, rzecznik warszawskiego ratusza.

Na razie nie wiadomo, kiedy radni ustalš stanowisko wobec postulatów zawartych w petycji. Jednak przewodniczšca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska zapewnia nas, że radni zajmš się tš inicjatywš, bo jest ona słuszna i ważna. – Na to przedsięwzięcie muszš się znaleŸć pienišdze – zapewnia w rozmowie z „Rzeczpospolitš".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL