Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Kontrowersyjna decyzja IPN w sprawie Łšczki

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek
PAP, Leszek Szymański
Genetycy ze Szczecina twierdzš, że zidentyfikowali kolejnych 14 ofiar zbrodni komunistycznych i niemieckich. Ale IPN ujawni personalia tylko 12 osób.

Nazwiska osób, których szczštki odnaleziono m.in. podczas prac ekshumacyjnych w kwaterze Ł warszawskiego cmentarza na Powšzkach, poznamy w pištek. IPN poda je podczas uroczystoœci zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim z udziałem Andrzeja Dudy.

Instytut nie podaje na razie nazwisk zidentyfikowanych, ale wokół tej uroczystoœci rozgorzał spór genetyków i historyków.

Z informacji, które na profilu społecznoœciowym umieœcili pracownicy Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów ze Szczecina (PBGOT), wynika, że zidentyfikowanych zostało 14 osób. Osiem to ofiary zbrodni komunistycznych, a szeœć – niemieckich. Wydobyto je podczas prac ekshumacyjnych na Łšczce w Warszawie oraz w Białymstoku. Sęk w tym, że IPN zaprasza na uroczystoœć, w czasie której zostanš podane nazwiska tylko 12 osób.

Z naszych informacji wynika, że IPN nie zdecydował się na ogłoszenie nazwisk szeœciu osób zamordowanych przez Niemców, których szczštki zostały znalezione na terenie aresztu œledczego w Białymstoku. W sumie znaleziono tam szczštki ok. 400 osób.

W Pałacu Prezydenckim podane zostanš teraz dane oœmiu osób, o których informuje PBGOT, oraz czterech innych ofiar zbrodni komunistycznych odnalezionych w różnych regionach kraju.

– Stała się rzecz niezrozumiała, postanowiono podzielić ofiary na lepsze, czyli ofiary zbrodni komunistycznych, i gorsze, czyli ofiary Niemców – mówi „Rz" osoba zwišzana z zespołem poszukujšcym ofiar.

IPN w oœwiadczeniu napisał, że jest jedynš instytucjš przekazujšcš informacje o identyfikacji do wiadomoœci opinii publicznej. „Odbywa się to wyłšcznie w trakcie specjalnej uroczystoœci z udziałem najwyższych władz państwowych. Informacje podawane przez Polskš Bazę Genetycznš Ofiar Totalitaryzmów (...), dotyczšce zidentyfikowanych ofiar, mogš wprowadzać w błšd opinię publicznš" – czytamy w komunikacie.

Prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN, który odpowiada za projekt zwišzany z poszukiwaniem szczštków ofiar zbrodni systemów totalitarnych, wyjaœnia, że ogłoszenie nazwisk może nastšpić po zakończeniu badań medycznych, ale także kwerendy w archiwach i poznaniu biografii ofiar.

– Może nie każdy zasługuje na ogłoszenie w czasie uroczystoœci w Pałacu Prezydenckim – stwierdza i zapewnia, że kolejne nazwiska ofiar zostanš podane jeszcze w tym roku, choć na razie nie wiadomo, kiedy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL