Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Ukraińcy chcš upamiętnić ofiary Polaków

AdobeStock
W Sahryniu koło Hrubieszowa powinien powstać pomnik Ukraińców zamordowanych przez AK i BCh - uważajš przedstawiciele Zwišzku Ukraińców w Polsce.

W sobotę w tej małej wsi w wojewódzkie lubelskim odbędš się  uroczystoœci upamiętniajšce 74 rocznicę akcji oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich przeciwko ukraińskim wsiom na terenie dawnych powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego.

"Zwracamy się do władz RP z apelem do udziału w uroczystoœciach ku czci ofiar w 74. rocznicę zbrodni wojennych, których ofiarš padli obywatele Polski narodowoœci ukraińskiej. Panichida – msza w intencji ofiar odbędzie się 10 marca 2018 r. na cmentarzu we wsi Sahryń (gmina Werbkowice, powiat Hrubieszów, woj. lubelskie). Poczštek uroczystoœci o godz. 12" - napisali w specjalnym oœwiadczeniu przedstawiciele Zarzšdu Głównego Zwišzku Ukraińców w Polsce.

"W rocznicę tych tragicznych wydarzeń ponawiamy proœbę o podjęcie dialogu z organizacjami mniejszoœci ukraińskiej z Polski w kwestii upamiętnienia ofiar zbrodni wojennych, akcji pacyfikacyjnych i represji komunistycznych w latach 1944–1947. Jednoczeœnie zwracamy się z apelem do społeczeństwa polskiego o solidarnoœć z naszš społecznoœciš oraz potępienie tendencyjnych publikacji i działań usprawiedliwiajšcych masowe zbrodnie na cywilnej ludnoœci ukraińskiej oraz przypadków profanowania i blokowania odnowienia grobów i upamiętnień ukraińskich na terenie Rzeczypospolitej" - stwierdzili przedstawiciele Zwišzku.

Ubolewajš oni, że do dzisiaj nie doszło do oficjalnego odsłonięcia pomnika ofiar na cmentarzu we wsi Sahryń. Uroczystoœci planowane na 2009 r. z udziałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki nie doszły do skutku. "Wielokrotnie rocznicowe uroczystoœci religijne pod pomnikiem ofiar odbywały się bez udziału przedstawicieli Państwa Polskiego. Organizatorzy i uczestnicy byli natomiast w wyniku doniesień organizacji antyukraińskich przesłuchiwani przez Prokuraturę" - dodajš przedstawiciele organizacji.

Przypomnieli oni, że według ustaleń historyków w wyniku akcji podziemia polskiego tylko w cišgu marca 1944 r. zniszczonych zostało kilkadziesišt wsi. "W trakcie pacyfikacji ginęła ukraińska ludnoœć cywilna. Najwięcej ofiar zostało zabitych 10 marca 1944 r. Na przykład we wsi Sahryń i jej koloniach zginęło wówczas 606 mieszkańców, znanych z imienia i nazwiska, w tym co najmniej szeœć osób narodowoœci polskiej, pomyłkowo wziętych za Ukraińców (wœród ofiar było 227 kobiet i 151 dzieci), we wsi Szychowice – co najmniej 138 osób (w tym 66 kobiet i 34 dzieci), w Miętkim – nie mniej niż 110 osób (44 kobiety i 27 dzieci), zaœ w Łaskowie – 326 osób (131 kobiet i 72 dzieci). W cišgu kilku dni (od 9 do 11 marca 1944) zniszczeniu uległo aż jedenaœcie miejscowoœci. Według ostatnich ustaleń z ršk polskich formacji zginęło wówczas co najmniej 1228 Ukraińców. Kolejnych 21 miejscowoœci zniszczono pomiędzy 19 a 22 marca. Jednš z największych tragedii tego okresu była pacyfikacja wsi Bereœć z 21 marca 1944 r. Zginęło wówczas nie mniej niż 239 osób (w tym 104 kobiety i 50 dzieci). Ogółem w marcu i kwietniu we wschodniej LubelszczyŸnie zginęło co najmniej 2220 osób narodowoœci ukraińskiej, w tym 850 kobiet i 422 dzieci" - przypominajš.

Zarzšd Główny Zwišzku Ukraińców w Polsce "ze zdziwieniem przyjmuje fakt, że wœród polskich polityków i instytucji, odpowiedzialnych za badanie zbrodni wojennych, nadal panuje milczenie na temat wydarzeń, które dotknęły obywateli polskich narodowoœci ukraińskiej".

Przedstawiciele polskich Ukraińców dodajš, że "dotychczasowe działania w tym względzie Instytutu Pamięci Narodowej uważamy za niewystarczajšce i mało efektywne".

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL