Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Zakaz handlu: Niedziele dalej z zakupami

123rf.com
Sejmowa podkomisja nie rozpatrzyła większoœci poprawek do projekt o ograniczeniu handlu w niedzielę i przerwała obrady

Upadł wniosek o odrzucenie projektu w całoœci. Przyjęto poprawkę Bożeny Borys-Szopa odnoœnie tytułu - ustawa ma nazywać się o ograniczeniu handlu w niedziele œwięta i niektóre wolne dni.

- Nie jesteœmy w stanie przeanalizować poprawek skoro dostaliœmy je dopiero wchodzšc na salę – mówi Karol Stec z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Posłowie też zwrócili na to uwagę, składajšc wnioski o przerwę w obradach. – Nie możemy się odnieœć do ustawy, która została mocno skrytykowana choćby przez Ministerstwo Rozwoju. Niesie zbyt poważne skutki la prowadzenia działalnoœci gospodarczej – mówi Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu.

Przewodniczšcy Janusz Œniadek zarzšdził zatem przerwę w obradach do dnia 12 paŸdziernika do godziny 12. Wczeœniej posłowie długo dyskutowali o tym czy z zakresu ustawy powinny zostać wyłšczone usługi. Przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej takie wyłšczenie dla przedsiębiorców prowadzšcych różne rodzaje działalnoœci będš mogli wówczas prowadzić także sprzedaż detalicznš. – W uzasadnieniu intencjš jest aby usług ustawš nie obejmować – mówi Janusz Œniadek, przewodniczšcy podkomisji.

Jednak długo dyskutowano co stanie się w przypadku firmy, która prowadzi bardzo rozdrobnionš działalnoœć różnego typu usług a największy udział w przychodach stanowić będzie handel – czy wówczas w niedzielę będzie musiała zamknšć operacje.

Z drugie strony firmy handlowe będš mogły wydzielać operacje usługowe do oddzielnych podmiotów które będš mogły w niedzielę działać.

Państwowa Inspekcja Pracy jako organ kontrolny zwróciła uwagę, że z analizy przepisów wynika, że intencjš jest ograniczenie wykonywania pracy w niedzielę, niezależnie od rodzaju umów na podstawie której osoba jest zatrudniona.

Posłowie podnosili, że nawet zakres przedmiotowy ustawy nie sš właœciwie okreœlone zatem skutki uchwalenia ustawy w takim kształcie spowoduje zbyt duże zamieszanie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL